Biodiversiteits Stewardship

Report
Ralph van der Poll
BIODIVERSITEITS STEWARDSHIP
Hoof doelwitte
 Fokus op Kritieke Biodiversiteits Areas – Sukkulente Karoo
 Die behoefte vir bewaring, restorasie en die volhoubare gebruik





van Kritieke biodiversiteits areas om ekosisteem gebaseerde
aanpassing te bewerkstellig
Stewardship poog vir interaksie om te fokus op strategiese
venootskappe met gemeenskappe in kritieke biodiversiteits
areas
Asook die bemagtiging van hierdie gemeenskappe en die
ontwikkeling en gebruik van samewerkende bestuurs modele
asook voordele opsies
Die belangrikste benadering om rentmeesterskap te bevorder is
om grond volhoubaar te bestuur
Verseker funksionele ekosisteme – die bewaring van
waterbronne/vleilande is `n prioriteit
Verminder die kwesbaarheid van grond gebruikers tot
klimaatsverandering deur die weerstand van die omgewing te
verhoog
Hierdie Kaart dui loods area aan
van Kritieke Biodiversiteits
aanwys
Sukkelente Karoo
Die benadering tans tot
stewardship:
1.
2.
3.



Kontrak Natuur Reservate
Die goedkeuring om `n kontrak natuur reservaat te stig word
saamgestel vorm van `n notariele akte en registreer in die titel akte van
die eiendom.
`n Bestuursplan moet aangeheg word vir
Samewerkings Ooreenkomste
Bewarings gebiede (Vrywillig)
- gebaseer wees op die bewarings waarde of belangrikheid
Deelname aan al drie opsie is vrywillig
Elke opsie word aangepas by elke grond eienaar se besondere behoeftes
By geeneen van hierdie opsies word eienaarsregte sedeer of oorgedra
aan die Noord Kaapse Departement vir Omgewingsake en Natuur
Bewaring (DENC)
Hoe demonstreer ons Ekosisteem
Gebaseerde Aanpassing
 CSA is betrokke by `n inisiatief bekend as die
Biodiversiteits en Rooivleis Inisiatief (BRI)
 Deur stewardship kan landelike areas se
weerstand verhoog word asook die sosio ekonomiese ontwikkeling verseker word in
die toekoms
Hoekom doen ons
rentmeesterskap/stewardship in die
Kamiesberg
 BRI is geleë binne die Drie Pieke Area (volgens die







bioregional plan)
Die area is uniek omdat 54 endemiese plant spesies hier
gevind word
Hierdie area sluit ook endemiese insek spesies in.
Een (1) endemiese en Een (1) byna endemiese veld tipe (
NQL graniet renosterveld en Kamiesberg graniet fynbos)
Dit word geskat dat byna - 95% renosterveld transformeer is
Kamiesberg is baie ryk in vleiland area
Kamiesberg is die opvangsgebied vir die “Buffels-” ,
“Spoeg”- en “Groen” rivier. `n Studie dui aan dat die area
bydra tot 18% van die water
Veeboerdery is die hoof ekonomiese aktiwiteit vir beide
komunale en privaatboere.
Historiese praktyke wat verdere
druk uitoefen op Kritieke
biodiversiteits area
 Onoordeelkundige brand van
veld en vleilande
• Ploeg van endemiese veld tipe
• Oorbeweiding van natuurlike
veld
• Oorbeweiding van veral
vleilande
• Uitheemse bome veral in die
vleilande
• Onoordeelkundige roofdier
bestuur (Human wildlife
conflict)
Benadering
 Hoe maak ons bewaring voordelig vir ons




landelike grond gebruikers?
CSA sluit jaarlike ooreenkomste met die BRI
assosiasie asook privaat grond eienaars
Grondgebruikers pas bewarings aksies toe inruil
vir voordele
Bewarings ooreenkomste kom met `n koste –
operasioneel, voordele asook monitering
Monitering is essensieel vir suksesvolle
ooreenkomste
Wat behels stewardship vir
die gewone boere?
•
•
•
•
•
•
•
CSA , DENC en venote is in proses om verskeie opvoedkundige programme fasiliteer
om grond gebruikers se kapasiteit te bou (Stewards het basiese ekologiese opleiding
ontvang, alternatiewe roofdier bestuur, vleiland bestuur opleiding asook eko-wagter
opleiding)
Die restorasie van vleilande is hoog op die prioriteits lys vir Werk vir Vleilande en
werk CSA bou met WFW om belangrike vleilande aan te wys vir restorasie
In samewerking met NRI, ARC en grond gebruikers bestuurs riglyne is ontwikkel vir
boere om toe te pas
Inruil vir volhoubare bestuurs praktyke (boere ontvang gespesialiseerde opleiding,
infrastruktuur ondersteuning)
Alternatiew roofdier bestuur kom met baie uitdagings en loods CSA tans `n studie
naamlik die Eko-wagters studie
Vyf Eko-Herders is tans in diens van CSA en is deel van `n studie wat kyk na Holistiese
benadering tot veebestuur. Eko-wagters is verantwoordelik vir die invordering van
data wat aangewend kan word in die daaglikse bestuur en verleen beskerming teen
skadedoende diere in die systeem.
CSA in venootskap met SANPARKE is in die proses om vyf addisionele eko-wagters te
ontplooi in die Kamiesberg area (EPWP program support)
Monitering/impak van
stewardship
`n Ekologiese Monitering stelsel:
Is ontwerp en wil dit twee elemente aanspreuk –
monitering van die veld toestand en die monitering van
die toestand van die vleilande
Dit sluit in sekere compliance monitering:
Drie
deeltydse
moniterings
beamptes
gee
ondersteuning met monitering en is ook deel van die
BRI
`n gekombineerde compliance verslag word
maandeliks saamgestel
Sosio- ekonomiese moniterings stelsel:
Meet die verbetering van die grond gebruikers se
welstand
Kommunikasie – meet hoe bewaring as `n grond
gebruik onvang word d.m.v. vraelyste asook die
“Veepos”.
Uitdagings vir stewardship
 Kontrak Natuur Reservaat aansoeke vir privaat
grond eienaars tans in proses van departement
vir hersienning
 Vrywillige bewaria vlak tans die opsie om
volhoubare bestuur te bewerkstellig.
 Ontwikkeling van gepaste voordele (Incentives)
vir die verskillende vlakke van toewyding tot
bewaring
 Streef na `n gekoördineerde benadering met
venote wat insluit (SANBI met programme soos
Werk vir Vleilande, SANPARKE, ARC en
Departemente met ontw. programme).
Samevatting:
 Bewaring as `n grondgebruik is moontlik
asook die volhoubare gebruik van kritieke
biodiversiteits areas
 om funksionele ekosisteme te verseker
 wat natuurlike hulbronne voorsien vir
voedsel, water en weerstand teen klimaat
bewerkstellig vir gesonde gemeenskappe
Dankie/Thank you

similar documents