Slide 1 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Report
Ekim, 2010 – Hafta1
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
• Bilim-Bilimsel araştırma nedir?
• Problem çözme kaynakları nelerdir?
• Bilimsel araştırmaların aşamaları nelerdir?
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
• Sistematik veri toplama ve analiz etme
sürecidir
• Amaç kuram üretme ya da var olan
kuramları sınamaktır
• Bir olguyu açıklamaya, kestirmeye ve/veya kontrol
etmeye yarayan ilişkili ilkeler bütünüdür
• Örnek: Öğrenme
• “bilim, yeni kuramlar üretmeye ve varolan kuramları
sınamaya yarayan süreç”
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
•
•
Araştırma: Gerçek ve ilkeleri ortaya çıkarmak, tespit etmek
için yapılan dikkatli, sistematik ve dayanıklı çalışma ve
incelemedir.
Deneysel Araştırma: en kesin sonuç, uygulama yapılır,
sonuç/etki incelenir/karşılaştırılır. Eşitleme önemli!
• İlişkisel (korelasyonel) araştırma: nedensel karşılaştırma
•
•
•
•
Tarama (Survey) araştırması: Mevcut durum
Etnografik araştırma: Toplumsal taramalar
Tarihi araştırma:
Eylem araştırması: Koşulları değiştirmeyi amaçlar,
bireylerin kütüphane kullanımını artırmak gibi.
GENEL OLARAK;
a) Betimsel, b) İlişkisel, c) Deneysel
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
• Nicel Araştırmalar
Sayı, ne kadar?, yatay
• Nitel Araştırmalar
Sözcük, ne-nasıl?, dikey
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi
Problemi tanımla
Araştırma soruları ve hipotezleri tanımla
Literatürü tara
Örneklemi seç
Veri toplama araçları geliştir
Uygulama / desen
Verilerin analizi
Raporlaştırma
Sorular
&
Tartışma
Teşekkürler…
YTÜREL-2010-Fırat Üniversitesi

similar documents