Recikla*a plastike u slu*bi razvoja zelene ekonomije u

Report
Konferencija
PERSPEKTIVA INDUSTRIJE RECIKLAŽE AMBALAŽNOG OTPADA
ECOFAIR 2013 Beograd , 09. oktobar 2013. godine
EVROPSKI LIDER U RECIKLAŽI PLASTIKE
• 100.000 t
otpadnih PET
boca godišnje
• 20. 000 t
ostale otpadne
plastike
2002
2004
2009
2010
2013
www.green-group.ro
Finalni proizvodi
reciklaže PET otpada
- Poliestersko (PET)
vlakno
- Poliesterska (PET)
traka za vezivanje
- RPET Reciklirani
granulat PET-a
Greentech D.O.O. Novi Sad
Reciklaža ambalažnog PET otpada
• Direkcija: Bul. Kralja Petra I, br 7
Novi Sad, Srbija
• Fabrika:
Mladenovo - Bačka Palanka
• Datum osnivanja:
avgust 2005 godine.
• Prozvodni kapacitet:
9.000 t / godišnje
• Investicija: 4 miliona EUR
• Broj radnika: 49
Nova investicija Greentecha
• I faza investicije: Linija za vruće pranje PET fleksa Sorema - Italija i
najsavremenije postrojenje za tretman otpadnih voda i isparenja.
• Završetak I faze u novembru 2013. god (vrednost 2,5 miliona EUR).
• II faza investicije: Vacurema “bottle to bottle” tehnologija za
proizvodnju R-PET granulata.
• III faza investicije: Postrojenje za reciklažu polietilena i
polipropilena do granulata.
• Završetak investicije u prvoj polovini 2014. godine, ukupna vrednost
investicije 5 miliona eura. Broj zaposlenih 130.
Prikaz stanja u industriji reciklaže plastičnog otpada
u Srbiji
Količine plasirane i reciklirane PET ambalaže u
hiljadama tonama na tržištu Srbije u 2012. godini
50
Plasirano na tržište 45.206 t
45
40
Sakupljeno I reciklirano 13.000 t *
35
30
25
Preuzeto od strane
operatera - 6.198 t
20
15
Sakupljeno I reciklirano od
strane Greentecha - 6.000
t
10
5
0
2012
Nacionalni cilj - 3.400 t
* Procena na bazi izveštaja Carine o količini izvoza PET fleksa od 10.270 tona.
Procentualni prikaz reciklaže PET ambalaže u 2012. godini u
odnosu na plasirane količine na tržištu Srbije
100%
100%
90%
73%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
29%
14.00%
7.50%
Plasirano
na tržište
Kapacitet
industrije Sakupljeno
i reciklirano
Količine
operatera
Nacionalni
cilj
Prikaz izvoza reciklirane PET ambalaže po zemljama
u 2012. godini
Rumunija 47,34% (4.900 t)
Hrvatska 38,75% (4.000 t)
Kina 6,32% (650 t)
Ostalo 7,59% ( 790 t)
* Prema podacima Carine
Prikaz izvoza reciklirane PET ambalaže po zemljama
u 2013. godini zaključno sa VII mesecom
Rumunija
45,47%
(3.500 t)
Hrvatska
42,44%
(3.200 t)
Kina 8,21%
(620 t)
Ostalo 3,88%
(300 t)
* Prema podacima Carine
Kapacitet industrije reciklaže PET ambalaže u Srbiji
35000
Kapacitet 33.000 tona
godišnje
30000
25000
20000
Popunjenost kapaciteta
39%
15000
10000
5000
0
Kapacitet fabrika za
reciklažu PET otpada u
Srbiji
Popunjenost kapaciteta 13.000 t
Količine plasirane i reciklirane ostale plastike u hiljadama
tonama na tržištu Srbije u 2012. godini
50
45
40
35
Količine plasirane na
tržište - 43.197 t
30
25
Sakupljeno i reciklirano od
strane operatera - 7.432 t
20
Nacionalni cilj - 3.240 t
15
10
5
0
Ostale vrste plastike
.
Procentualni prikaz reciklaže PET ambalaže u 2012. godini u
odnosu na plasirane količine na tržištu Srbije
100%
100%
80%
60%
40%
17%
20%
7.50%
0%
Plasirano na tržište
Količine operatera
Nacionalni cilj
Nacionalni ciljevi u Republici Srbiji
Opšti ciljevi
%
2012
2013
2014
Ponovno iskorišćenje
%
16
23
30
Reciklaža
%
13
19
25
Speifični ciljievi
za reciklažu
%
2012
2013
2014
Papir/karton
%
14
23
28
Plastika
%
7.5
9
10.5
Staklo
%
7
10
15
Metal
%
9.5
13.5
18.5
Drvo
%
2
4.5
7
Grafikon godišnjih uvećanja nacionalnih ciljeva
30
Papir/karton
25
Plastika
20
Staklo
15
10
Metal
5
Drvo
0
2012
2013
2014
Grafikon procenutalnog rasta nacionalnih ciljeva
Drvo 250 %
Staklo 114%
Papir/karton 100%
Metal 95%
Plastika 40%
2012
2014
Predlozi za unapređenje sistema sakupljanja i reciklaže
ambalažnog otpada
OTPADA
1. Povećanje nacionalnih ciljeva u skladu sa realnim mogućnostima
tržišta u Srbiji i uvođenje obaveze razduženja proporcijalno
plasiranim količinama i visini nacionalnog cilja.
2. Utvrđivanje minimalnog iznosa naknade za plasman ambalažnog
otpada, uvođenje finansijskih garancija kao uslov za rad
operatera.
3. Uvođenje obaveze minimalnog procenta ulaganja u
infrastrukturu sistema za upravljanje ambalažnim otpadom.
4. Intenzivniji inspekcijski nadzor u čitavom sistemu i revizija
izdatih dozvola svih učesnika u lancu sakupljanja i reciklaže
ambalažnog otpada.
GREENTECH d.o.o.
Bulevar Kralja Petra I, br. 7
21000 Novi Sad, Srbija
tel: + 381 (0) 21 65 72 531
fax: + 381 (0) 21 65 72 528
mob: + 381 (0) 63 112 69 08
e-mail: [email protected]
www.greentech.rs
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents