prezentacija

Report
Beograd 2014
O NAMA
eTender je elektronska trgovinska platforma (ETP) koja
je specijalizovana za poseban vid trgovine putem
sprovođenja elektronskih aukcija i tendera.
Ovakav vid trgovine se vec duže vreme uspešno
primenjuje u svetu, jer se pokazao kao jedan od
najefikasnijih načina povezivanja Naručioca i Ponuđača.
Beograd 2014
ŠTA JE TO ETP?
ETP eTender je sistem koji omogućava da se u
jedinstvenom informacionom i trgovinskom prostoru
objedine kupci (Naručioci) i prodavci (Ponuđači), kako bi
na što efikasniji način obavljali svoje kupo-prodajne
aktivnosti.
ETP eTender nudi čitav niz servisa, koji omogućavaju
učesnicima da međusobno razmenjuju informacije na
svim etapama ugovaranja posla, od objavljivanja
nabavke do zaključivanja ugovora.
Beograd 2014
> Naručiocima je omogućeno besplatno objavljivanje
nabavki na ETP u vidu tendera ili aukcije.
> Ponuđačima se nudi mogućnost da učestvuju u
nabavkama na principima ravnopravne konkurencije i
slobodnog tržišta. Pritom su svi ponuđači anonimni, što
onemogućava međusobni dogovor.
> Provizija za usluge se uzima samo od pobednika
nabavke, dok su za sve ostale učesnike usluge besplatne.
Beograd 2014
VRSTE NABAVKI NA ETP
Aukcija
Tender
Ponuđači se nadmeću
između sebe u realnom
vremenu, a pobednik je onaj
ko ponudi najbolju (najnižu)
cenu.
Za razliku od aukcije, kod
tendera nema nadmetanja u
realnom vremenu, već
naručilac određuje
pobednika na osnovu
kvaliteta ponude,
specifikacija robe ili usluga,
cene i ostalih faktora.
Beograd 2014
ŠEMA AUKCIJE
Ponuđači
Nadmetanje u
realnom
vremenu
Podnošenje
prijava
Naručioci
Objavljivanje
oglasa o nabavci
Razmatranje
prijava i donošenje
rešenja o pristupu
Potpisivanje
ugovora
Beograd 2014
Određivanje
pobednika
ŠEMA TENDERA
Ponuđači
Podnošenje
prijava
Poboljšanje
cene
?
Naručioci
Objavljivanje
oglasa o nabavci
Razmatranje
prijava i donošenje
rešenja o pristupu
Potpisivanje
ugovora
Beograd 2014
Određivanje
pobednika
PREDNOSTI
> Transparentan, ravnopravan način trgovine, usmeren na
smanjenje korupcije
> Jednostavnost
> Ušteda sredstava (papira, vremena itd)
> Smanjenje suvišne administracije
> Veliki kapaciteti (neograničen broj nabavki)
> Brza pretraga željenih nabavki
> Bolja povezanost učesnika
> Napredna korisnička podrška (call-centar)
OSNOVNA PRAVILA
> Preduslov za rad na platformi je posedovanje sertifikata
elektronskog potpisa
> Registracija je obavezna i besplatna
> Pažljivo pročitati uputstva i uslove korišćenja koji su
dostupni na sajtu platforme
> Učesnici su dužni da pružaju aktuelnu i validnu
dokumentaciju
Beograd 2014
KONTAKT
eTender d.o.o. Beograd
Bul. Arsenija Čarnojevića 80, l 24
11070, Novi Beograd
Tel: +381 11 404 91 21
[email protected]
www.etender.rs
Beograd 2014

similar documents