fiil çekimleri

Report
FİİL ÇEKİMLERİ
FORMÜL
FİİL KÖKÜ
+
SÖYLE +
KİP EKİ
+
ŞAHIS EKİ
Dİ
+
M
KİP: Bir fiilin almış olduğu zaman ve dilek
eklerine kip denir.
Şahıs
• Erecek diyormuş
ekleri
melisaya emir yok
1. tip şahıs ekleri
2. tip şahıs ekleri
Diğer kiplerde
kullanılanlar
-di ve -se ekinde
kullanılanlar
-um
1. tekil şahıs
-m
1. tekil şahıs
-sun
2. tekil şahıs
-n
2. tekil şahıs
-
3. tekil şahıs
-
3. tekil şahıs
-uz
1. çoğul şahıs
-k
1. çoğul şahıs
sunuz
2. çoğul şahıs
-niz
2. çoğul şahıs
-ler
3. çoğul şahıs
-ler
3. çoğul şahıs
Fiil kipleri ikiye ayrılır
FİİLLERDE KİP
A) HABER KİPLERİ
B) DİLEK KİPLERİ
ŞİMDİKİ
ZAMAN (-yor)
GEREKLİLİK KİPİ
(-meli, -malı)
GELECEK ZAMAN
(-ecek, -acak)
ŞART KİPİ
(-se, -sa)
GÖRÜLEN GEÇMİŞ
ZAMAN (-dı, -di)
İSTEK KİPİ
(-e, -a)
ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ
ZAMAN (-miş)
EMİR KİPİ
GENİŞ ZAMAN
(-r, -ar,-er)
A) HABER KİPLERİ
Eylemin yapıldığı zamanı bildirirler.
1) Şimdiki zaman (-yor )
• Olumlu:
Üşü+
Üşü+
Üşü+
Üşü+
Üşü+
Üşü+
yor
yor
yor
yor
yor
yor
+
+
+
+
+
+
um
1. tekil şahıs
sun
2. tekil şahıs
-
3. tekil şahıs
uz
1. çoğul şahıs
sunuz
2. çoğul şahıs
lar
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu (şimdiki zaman)
Fiil
kökü
Kip
eki
Şahıs
eki
gel
1.T.Ş
koş
2. T.Ş.
bak
3. T.Ş
taşı
1. Ç.Ş
ara
2. Ç.Ş
çiz
3. Ç.Ş
• Olumsuz:
Üşü + me
Üşü + me
Üşü + me
Üşü + me
Üşü + me
Üşü + me
+
+
+
+
+
+
yor
yor
yor
yor
yor
yor
+
+
+
+
+
+
um
1.t.ş
üşümüyorum
sun
2.t,ş
üşümüyorsun
-
3. t.ş.
üşümüyor
uz
1.ç.ş.
üşümüyoruz
sunuz
2.ç.ş
üşümüyorsunuz
lar
3.ç.ş.
üşümüyorlar
Alıştırma: Olumsuz (şimdiki zaman)
Fiil
kökü
Olums
uzluk
eki
Kip
eki
Şahıs
eki
kal
1.T.Ş
gül
2. T.Ş.
kır
3. T.Ş
diz
1. Ç.Ş
boya
2. Ç.Ş
sev
3. Ç.Ş
• Olumlu soru:
Üşü + yor
Üşü + yor
Üşü + yor
Üşü + yor
Üşü + yor
Üşü + yor +
mu
mu
mu
mu
mu
lar
+
+
+
+
+
y
+
sun
y
+
sunuz
mı
um
?
?
?
uz
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
?
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu Soru
(şimdiki
zaman)
Fiil
Kip
Soru Şahıs
kökü
eki
eki
eki
git
1.T.Ş
sev
2. T.Ş.
kaç
3. T.Ş
gör
1. Ç.Ş
yürü
2. Ç.Ş
söyle
3. Ç.Ş
• Olumsuz soru:
Üşü + mü + yor
Üşü + mü + yor
Üşü + mü + yor
Üşü + mü + yor
Üşü + mü + yor
Üşü + mü + yor
mu
mu
mu
mu
mu
lar
+ y + um ?
+ sun ?
+ - ?
+ y + uz ?
+ sunuz ?
+ mı ?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz Soru
(şimdiki
zaman)
Fiil
Kip
Soru Şahıs
kökü
Olumsu
zluk eki
eki
eki
eki
git
1.T.Ş
sev
2. T.Ş.
kaç
3. T.Ş
gör
1. Ç.Ş
yürü
2. Ç.Ş
söyle
3. Ç.Ş
2) Gelecek zaman (-ecek, -acak)
• Olumlu:
Gel +
Gel +
Gel +
Gel +
Gel +
Gel +
ecek
ecek
ecek
ecek
ecek
ecek
+
+
+
+
+
+
im
1. tekil şahıs
sin
2. tekil şahıs
-
3. tekil şahıs
iz
1. çoğul şahıs
siniz
2. çoğul şahıs
ler
3. çoğul şahıs
geleceğim
geleceksin
gelecek
geleceğiz
geleceksiniz
gelecekler
Alıştırma: Olumlu (Gelecek zaman)
Fiil
kökü
Kip
eki
Şahıs
eki
gez
ben
karala
sen
temizle
o
git
biz
gel
siz
oku
onlar
• Olumsuz:
Gel + me + y
Gel + me + y
Gel + me + y
Gel + me + y
Gel + me + y
Gel + me + y
+
+
+
+
+
+
ecek
ecek
ecek
ecek
ecek
ecek
+
+
+
+
+
+
im
1. tekil şahıs
gelmeyeceğim
sin
2. tekil şahıs
gelmeyeceksin
-
3. tekil şahıs
gelmeyecek
iz
1. çoğul şahıs
gelmeyeceğiz
siniz
2. çoğul şahıs
gelmeyeceksiniz
ler
3. çoğul şahıs
gelmeyecekler
Alıştırma: Olumsuz (gelecek zaman)
Fiil
kökü
Olumsuzl
uk
eki
Kip
eki
Şahıs
eki
kız
ben
sev
sen
bağır
o
ayarla
biz
düşün
siz
hatırla
onlar
• Olumlu soru:
Gel + ecek
Gel + ecek
Gel + ecek
Gel + ecek
Gel + ecek
Gel + ecek +
mi
+
mi
mi
ler
+
im
+
+
mi
mi
y
+
y
sin
-
+
iz
+
mi
siniz
?
?
?
?
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu soru
(gelecek
zaman)
Fiil
Kip
Soru Şahıs
kökü
eki
eki
eki
çöz
ben
hazırla
sen
ayarla
o
düşün
biz
hatırla
siz
bak
onlar
• Olumsuz soru:
Gel + me + y + ecek
mi
Gel + me + y + ecek
+mi
mi
Gel + me + y + ecek
mi
Gel + me + y + ecek
mi
Gel + me + y + ecek
Gel + me + y + ecek + ler
y
im
sin
y
iz
siniz
mi
?
?
?
?
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz soru
(gelecek zaman)
Fiil
kökü
Olumsuzl
uk eki
Kip
eki
Soru
eki
Şahıs
eki
ayarla
ben
düşün
sen
üzül
o
bak
biz
düzenle
siz
gel
onlar
3) Görülen (bilinen) geçmiş zaman
(-dı, -di, -tı, -ti)
• Olumlu:
Gel
di
m
1. tekil şahıs
Gel
di
n
2. tekil şahıs
Gel
di
-
3. tekil şahıs
Gel
di
k
1. çoğul şahıs
Gel
di
niz
2. çoğul şahıs
Gel
di
ler
3. çoğul şahıs
3) Alıştırma: Olumlu (görülen geçmiş
zaman)
Fiil
Kip
Şahıs
kökü
eki
eki
Çalış
ben
düşün
sen
uğra
o
ilerle
biz
kaç
siz
bak
onlar
• Olumsuz:
Gel
me
di
m
1. tekil şahıs
Gel
me
di
n
2. tekil şahıs
Gel
me
di
-
3. tekil şahıs
Gel
me
di
k
1. çoğul şahıs
Gel
me
di
niz
2. çoğul şahıs
Gel
me
di
ler
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz (görülen geçmiş
zaman)
Fiil
kökü
Olums
uzluk
eki
Kip
eki
Şahıs
eki
gör
ben
git
sen
çöz
o
söyle
biz
bak
siz
konuş
onlar
• Olumlu soru:
Gel
di
m
mi
Gel
di
n
mi
Gel
di
-
mi
Gel
di
k
mi
Gel
di
niz
mi
Gel
di
ler
mi
?
?
?
?
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu soru
(görülen geçmiş zaman)
Fiil
kökü
Kip
eki
Şahıs
eki
Soru
eki
Gel
ben
sil
sen
yaz
o
çiz
biz
anla
siz
koş
onlar
• Olumsuz soru:
Gel
me
di
m
mi
Gel
me
di
n
mi
Gel
me
di
-
mi
Gel
me
di
k
mi
Gel
me
di
niz
mi
Gel
me
di
ler
mi
?
?
?
?
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz soru
(görülen geçmiş zaman)
Fiil
kökü
Olums
uzluk
eki
Kip
eki
Şahıs
eki
Soru
eki
anla
ben
bak
sen
düşün
o
ilerle
biz
yürü
siz
koş
onlar
4) Öğrenilen (duyulan) Geçmiş Zaman
(-mış, -miş)
• Olumlu:
Gel
miş
im
1. tekil şahıs
Gel
miş
sin
2. tekil şahıs
Gel
miş
-
3. tekil şahıs
Gel
miş
iz
1. çoğul şahıs
Gel
miş
siniz
2. çoğul şahıs
Gel
miş
ler
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu
(öğrenilen geçmiş zaman)
Fiil
kökü
Kip
eki
Şahıs
eki
gez
ben
karala
sen
temizle
o
git
biz
gel
siz
oku
onlar
• Olumsuz:
Gel
me
miş
im
1. tekil şahıs
Gel
me
miş
sin
2. tekil şahıs
Gel
me
miş
-
3. tekil şahıs
Gel
me
miş
iz
1. çoğul şahıs
Gel
me
miş
siniz
2. çoğul şahıs
Gel
me
miş
ler
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz
(öğrenilen
geçmiş
zaman)
Fiil
Kip
Şahıs
kökü
Olumsuzluk
eki
eki
eki
kız
ben
üzül
sen
bağır
o
söyle
biz
koş
siz
git
onlar
• Olumlu soru:
Gel
miş
mi y
Gel
miş
mi
Gel
miş
mi
-
Gel
miş
mi y
iz
Gel
miş
mi
Gel
miş
-ler
im
sin
siniz
mi
?
?
?
?
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu soru
(öğrenilen
geçmiş
zaman)
Fiil
Kip
Soru Şahıs
kökü
eki
eki
eki
çöz
ben
hazırla
sen
ayarla
o
düşün
biz
hatırla
siz
bak
onlar
• Olumsuz soru:
Kal
ma
mış
mı y
Kal
ma
mış
mı
Kal
ma
mış
Kal
ma
mış?
mı y
Kal
ma
mış
mı
Kal
ma
mış
-
lar
mı
mı
ım
?
sın
?
2. tekil şahıs
?
3. tekil şahıs
?
ız
sınız
?
1. tekil şahıs
?
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz soru
(öğrenilen geçmiş zaman)
Fiil
kökü
Olumsuzl
uk eki
Kip eki
Soru
eki
Şahıs
eki
gel
ben
anla
sen
bağır
o
koş
biz
sev
siz
git
onlar
5) Geniş Zaman (-r, -ar, -er)
• Olumlu:
Bak
ar
ım
1. tekil şahıs
Bak
ar
sın
2. tekil şahıs
Bak
ar
-
3. tekil şahıs
Bak
ar
ız
1. çoğul şahıs
Bak
ar
sınız
2. çoğul şahıs
Bak
ar
lar
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu (geniş zaman)
Fiil
kökü
Kip
eki
Şahıs
eki
gez
ben
karala
sen
temizle
o
git
biz
gel
siz
oku
onlar
• Olumsuz: Geniş zamanın olumsuzunda “-r, -ar, -er”
ekleri düşer, kelimeye “-me, -maz, -mez ekleriyle
olumsuz anlam katılır.
Bak
ma
m
1. tekil şahıs
Bak
maz
sın
2. tekil şahıs
Bak
maz
-
3. tekil şahıs
Bak
ma
Bak
maz
sınız
2. çoğul şahıs
Bak
maz
lar
3. çoğul şahıs
y
ız
1. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz (geniş zaman)
Fiil
kökü
Olumsuzluk
eki
Kip
eki
Şahıs
eki
kız
ben
üzül
sen
bağır
o
kaç
biz
gör
siz
anla
onlar
• Olumlu soru:
Gel
ir
mi y
Gel
ir
mi
Gel
ir
mi
-
Gel
ir
mi y
iz
Gel
ir
mi
Gel
ir
ler
im
sin
siniz
mi
?
?
?
?
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu soru
(geniş
zaman)
Fiil
Kip
Soru Şahıs
kökü
eki
eki
eki
çöz
ben
hazırla
sen
ayarla
o
düşün
biz
hatırla
siz
bak
onlar
• Olumsuz soru:
Kal
maz
mı y
Kal
maz
mı
sın
Kal
maz
mı
?
Kal
maz
mı y
Kal
maz
mı
Kal
maz
-
lar
mı
?
ım
?
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
?
ız
sınız
?
1. tekil şahıs
?
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz soru
(geniş zaman)
Fiil
kökü
Olumsuzluk
eki
Kip
eki
Soru
eki
Şahıs
eki
koş
ben
bağır
sen
yaz
o
karala
biz
bak
siz
yürü
onlar
2) DİLEK KİPLERİ
Kelimeye zaman anlamı katmazlar. Gereklilik,
istek, şart ve emir anlamı katarlar.
1) Gereklilik Kipi (-meli, -malı)
• Olumlu:
Bak
malı y
ım
Bak
malı
sın
2. tekil şahıs
Bak
malı
-
3. tekil şahıs
Bak
malı y
Bak
malı
sınız
2. çoğul şahıs
Bak
malı
lar
3. çoğul şahıs
ız
1. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu (gereklilik kipi)
Fiil
kökü
Kip
eki
Yard
ımcı
üns
üz
Şahıs
eki
Bak
ben
koş
sen
sev
o
anla
biz
yürü
siz
gel
onlar
• Olumsuz:
Bak
ma
malı y
ım
Bak
ma
malı
sın
2. tekil şahıs
Bak
ma
malı
-
3. tekil şahıs
Bak
ma
malı y
Bak
ma
malı
sınız
2. çoğul şahıs
Bak
ma
malı
lar
3. çoğul şahıs
ız
1. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz (gereklilik kipi)
Fiil
kökü
Olums
uzluk
eki
Kip
eki
Şahıs
eki
Bak
ben
kaç
sen
gör
o
ara
biz
kal
siz
koş
onlar
• Olumlu soru:
Gel
meli
mi y
Gel
meli
mi
Gel
meli
mi
-
Gel
meli
mi y
iz
Gel
meli
mi
Gel
meli
ler
im
sin
siniz
mi
?
?
?
?
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu soru
(gereklilik
kipi)
Fiil
Kip
Soru Şahıs
kökü
eki
eki
eki
çöz
ben
hazırla
sen
ayarla
o
düşün
biz
hatırla
siz
bak
onlar
• Olumsuz soru:
Kal
ma
malı
mı y
Kal
ma
malı
mı
Kal
ma
malı
Kal
ma
?
malı
mı y
Kal
ma
malı
mı
Kal
ma
malı
-
lar
mı
mı
ım
?
sın
?
2. tekil şahıs
?
3. tekil şahıs
?
ız
sınız
?
1. tekil şahıs
?
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz soru
(gereklilik kipi)
Fiil
kökü
Olum
suzluk
eki
Kip
eki
Soru
eki
Şahıs
eki
sakla
ben
kal
sen
konuş
o
bak
biz
bağır
siz
gizle
onlar
2)Şart Kipi (-se, -sa)
• Olumlu:
Gel
se
m
1. tekil şahıs
Gel
se
n
2. tekil şahıs
Gel
se
-
3. tekil şahıs
Gel
se
k
1. çoğul şahıs
Gel
se
niz
2. çoğul şahıs
Gel
se
ler
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu (şart kipi)
Fiil
kökü
Kip
eki
Şahıs
eki
gez
ben
karala
sen
temizle
o
git
biz
gel
siz
oku
onlar
• Olumsuz:
Gel
me
se
m
1. tekil şahıs
Gel
me
se
n
2. tekil şahıs
Gel
me
se
-
3. tekil şahıs
Gel
me
se
k
1. çoğul şahıs
Gel
me
se
niz
2. çoğul şahıs
Gel
me
se
ler
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz (şart kipi)
Fiil
kökü
Olums
uzluk
eki
Kip
eki
Şahıs
eki
oku
ben
gel
sen
çalış
o
yaz
biz
bak
siz
anla
onlar
• Olumlu soru:
Gel
se
m
mi
Gel
se
n
mi
Gel
se
-
mi
Gel
se
k
mi
Gel
se
niz
mi
Gel
se
ler
mi
?
?
?
?
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu soru (şart kipi)
Fiil
kökü
Kip
eki
Şahıs
eki
Soru
eki
gel
ben
anla
sen
kaç
o
koş
biz
sor
siz
cevapla
-
onlar
• Olumsuz soru:
Gel
me
se
m
mi
Gel
me
se
n
mi
Gel
me
se
-
mi
Gel
me
se
k
mi
Gel
me
se
niz
mi
Gel
me
se
ler
mi
?
?
?
?
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz soru
(şart kipi)
Fiil
kökü
Olums
uzluk
eki
Kip
eki
Şahıs
eki
Soru
eki
koş
ben
kaç
sen
yürü
o
bak
biz
sil
siz
sor
onlar
3) İstek Kipi (-e, -a)
• Olumlu:
Bak
a
y
ım
1. tekil şahıs
Bak
a
sın
2. tekil şahıs
Bak
a
-
3. tekil şahıs
Bak
a
lım
1. çoğul şahıs
Bak
a
sınız
2. çoğul şahıs
Bak
a
lar
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu (istek kipi)
Fiil
kökü
Kip eki
Şahıs
eki
sil
ben
gör
sen
yaz
o
Bak
biz
anla
siz
koru
onlar
• Olumsuz:
Bak
ma
y
a
y
ım
1. tekil şahıs
Bak
ma
y
a
sın
2. tekil şahıs
Bak
ma
y
a
-
3. tekil şahıs
Bak
ma
y
a
lım
1. çoğul şahıs
Bak
ma
y
a
sınız
2. çoğul şahıs
Bak
ma
y
a
lar
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz (istek kipi)
Fiil
kökü
Olumsuzl
uk eki
Kip eki
Şahıs
eki
bak
ben
gel
sen
sev
o
ilerle
biz
koru
siz
koş
onlar
• Olumlu soru:
Gel
e
y
im
mi
Gel
e
sin
mi
Gel
e
-
mi
Gel
e
lim
mi
Gel
e
siniz
mi
Gel
e
ler
mi
?
?
?
?
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu soru (istek kipi)
Fiil
kökü
Kip eki
Şahıs
eki
Soru
eki
ilerle
ben
gör
sen
kız
o
üşü
biz
ayarla
siz
bul
onlar
• Olumsuz soru:
Kal
ma
y
a
y
ım
mı
Kal
ma
y
a
sın
mı
Kal
ma
y
a
-
mı
Kal
ma
y
?a
lım
mı
Kal
ma
y
a
sınız
mı
Kal
ma
y
a
lar
mı
?
?
?
?
?
?
1. tekil şahıs
2. tekil şahıs
3. tekil şahıs
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz soru (istek kipi)
Fiil
kökü
Olumsuzl
uk eki
Kip eki
Şahıs
eki
Soru
eki
ilerle
ben
gör
sen
kız
o
üşü
biz
ayarla
siz
bul
onlar
4) Emir Kipi (eki yoktur)
Olumlu:
1. Tekil şahıs çekimi yoktur
1. tekil şahıs
Gel
-
2. tekil şahıs
Gel
sin
3. tekil şahıs
1. Çoğul şahıs çekimi yoktur
Gel
in
Gel
sin
1. çoğul şahıs
2. çoğul şahıs
ler
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumlu (emir kipi)
Fiil
kökü
Şahıs
eki
1. Tekil şahıs çekimi yoktur
ben
sen
o
1. Çoğul şahıs çekimi yoktur
biz
siz
onlar
Olumsuz:
1. Tekil şahıs çekimi yoktur
1. tekil şahıs
Gel
me
2. tekil şahıs
Gel
me
sin
3. tekil şahıs
1. Çoğul şahıs çekimi yoktur
Gel
me
Gel
me
y
2. çoğul şahıs
in
sin
1. çoğul şahıs
ler
3. çoğul şahıs
Alıştırma: Olumsuz (emir kipi)
Fiil
kökü
Olumsuzl
uk eki
Şahıs
eki
1. Tekil şahıs çekimi yoktur
ben
gel
sen
koş
o
1. Çoğul şahıs çekimi yoktur
biz
bak
çalış
siz
onlar
Olumlu Soru:
1. Tekil şahıs çekimi yoktur
1. tekil şahıs
2. Tekil şahıs çekimi yoktur
2. tekil şahıs
Gel
3. tekil şahıs
sin
mi
1. Çoğul şahıs çekimi yoktur
1. çoğul şahıs
2. Çoğul şahıs çekimi yoktur
2. çoğul şahıs
Gel
sin
ler
mi
3. çoğul şahıs
Olumsuz Soru:
1. Tekil şahıs çekimi yoktur
1. tekil şahıs
2. Tekil şahıs çekimi yoktur
2. tekil şahıs
Gel
3. tekil şahıs
me
sin
mi
1. Çoğul şahıs çekimi yoktur
1. çoğul şahıs
2. Çoğul şahıs çekimi yoktur
2. çoğul şahıs
Gel
me sin
ler
mi
3. çoğul şahıs
Desing by Pınar Aktaş

similar documents