Hoe vertel ik het mijn collega`s?

Report
Branche in Zicht (BiZ)
Kantoorpresentatie
Maart 2013
1
Inhoud






Wat is Branche in Zicht (BiZ)?
Wat levert BiZ ons kantoor op?
Wat levert BiZ onze klanten op?
Aanpak in twee stappen
Stap 1: Factsheet
Stap 2: Benchmarkrapport
Klantbenadering BiZ Benchmark
2
Branche in Zicht
Branche in Zicht
 Platform met actuele kennis en inzicht over branches
 Benchmarkdatabase
 Trends en ontwikkelingen van branches
 Advies- en communicatietools
Het voeren van een strategisch gesprek met de klant
En daarmee invulling geven aan de rol van adviseur








Proactief richting klant
Dialoog
Toegevoegde waarde
Onderscheidend vermogen
Tevreden klant
Extra omzet
Hogere cross-sell
Betere klantrelatie
Klantbenadering BiZ Benchmark
3
Onderzoek: Wat verwachten klanten van ons?
Wat verwacht de klant van zijn adviseur*?
 De klant verwacht dat zijn adviseur met raad en daad als een sparringpartner
naast hem staat
 De adviseur moet verder kijken dan ‘alleen de jaarrekening’, de klant wil graag
strategisch advies voor de lange termijn
 De klant ziet zijn accountant minder als controleur maar meer als adviseur
 De klant vindt het belangrijk dat zijn adviseur kennis en ervaring heeft met
de branche waarin de klant met zijn onderneming actief is
* Uitkomsten klantenonderzoek SRA i.s.m. Universiteit Leiden
Klantbenadering SRA Benchmark
4
Wat kan BiZ daarin betekenen?
Toegevoegde waarde met BiZ
 Het rapport is toegesneden op de onderneming. De klant krijgt inzicht in
hoe hij het doet ten opzichte van branchegenoten.
 Het adviesgesprek wordt gevoerd op basis van actuele en betrouwbare
feiten en cijfers.
 Alle partijen zijn op de hoogte van de trends en ontwikkelingen uit de
branche.
 Diverse instrumenten kunnen worden ingezet om verschillende
vraagstukken te beantwoorden; creditrating, prognoses,
ondernemerskompas et cetera.
Veel ondernemers zijn uitermate goed in hun vak, maar vaak minder goed in
(het sturen op) cijfers. En laten wij daar nou net wél veel verstand van hebben!
Een win-win-situatie voor ons en onze klant.
Klantbenadering SRA Benchmark
5
Wat is het verschil tussen BiZ en benchmark?
BiZ is het totale platform voor het ontwikkelen en delen van kennis over
branches, bedrijven en ondernemers. Benchmark is hier een onderdeel
van. Benchmark is een van de tools om pro-actief te adviseren.
Andere tools die deel uitmaken van BiZ:




rating
prognosetools
gerichte cursussen
branche-expertgroepen
6
Benchmark in twee stappen
Stap 1
Factsheet met
kengetallen
In de klantbenadering en het gebruik van het benchmarkrapport
worden twee stappen onderscheiden:
Stap1.
Factsheet met zes kengetallen.
Doel: ‘teaser’ voor bij de (concept) jaarrekening.
Stap 2. Benchmarkrapport
Doel: adviesgesprek met de ondernemer.
Stap 2
Benchmarkrapport
Klantbenadering BiZ Benchmark
7
Het stappenplan
Stap 1: Factsheet
Stap 1
Factsheet met
kengetallen





Zes kengetallen van de klant afgezet ten opzichte van het branchegemiddelde
Jaarlijks bij het bespreken van de jaarrekening
Vormt de teaser voor het benchmarkrapport.
Face to face bespreken
10 minuten gesprek
Stap 2: Benchmarkrapport
Stap 2
Benchmarkrapport
 Trends en ontwikkelingen van de branche en een groot aantal klantcijfers
ten opzichte van de branche
 Uitgebreide rapportage om een strategisch gesprek te voeren
 Identificeren van behoeften en vragen die bij de klant leven
 Face to face bespreken
 Uitgebreid bespreken
 Jaarlijks als follow-up in de periode na de jaarrekening bespreking
Klantbenadering BiZ Benchmark
8
Stap 1: Factsheet
Klantbenadering BiZ Benchmark
9
Stap 2: Benchmarkrapport

Overzicht van de branche

Benchmarkcijfers
Klantbenadering BiZ Benchmark

Afsluiting: dialoogvragen
10
Kijk voor meer informatie op www.sra.nl/biz
Een uitgebreide handleiding om de benchmark in te zetten bij uw klant vindt u
op www.sra.nl/biz > voor de adviseur > hoe vertel ik het mijn klant?

similar documents