GündemPR

Report
•PR NEDİR?
•NEDEN PR?
•REFERANSLARIMIZ
•BİZ KİMİZ?
•HABER ÖRNEKLERİMİZ
•HİZMETLERİMİZ
•NE YAPARIZ
•HAZIRLIK AŞAMASI
•ÇALIŞMA SÜRECİ
•İÇERİĞİN ÜRETİLMESİ
•İÇERİĞİN HABERCİYE SUNULMASI
•HABERLİN YAYINLANMASI
•RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME
PR NEDİR?
•
PR (Public Relations-Halkla İlişkiler), kurumun
amaçları doğrultusunda kendisi için geliştirdiği tanımın
kamuoyu tarafından aynı biçimde algılanmasını
sağlayacak faaliyetler bütünüdür.
•
PR geliştirdiği stratejiler,
uyguladığı teknikler ile kurumların
fikirlerini
ve
hizmetlerini
sundukları topluluklar ile devamlı
iletişim içinde olmasını sağlar.
NEDEN PR?
•
Günümüzün küreselleşen dünyasında şirketler,
"NASIL DAHA FAZLA SATARIM?" sorusundan daha çok
"MARKA VE KALİTEYİ NASIL OLUŞTURURUM?"
sorusunun yanıtını aramaya başladı.
•
Dünyanın en iyi ve en kaliteli
ürününü en ucuza üretiyor olsanız bile
bundan kimsenin haberi yoksa geri
dönüşü olmayan bir hizmet ve ürün
ortaya koymanın hiçbir anlamı olmuyor.
İşte bu noktada devreye PR giriyor.
BİZ KİMİZ?
•
Gündem PR olarak, yirmi yılı aşkın basın
tecrübesine sahip bir lider önderliğinde çalışan bir
ekipten oluşuyoruz. Ekip üyelerimizin her biri gazeteci
kökenli olup PR’ın her aşamasına hakimler.
•
PR hizmetleri için en önemli
konulardan biri de basın ile ilişkiler. Basın
kökenli ekibimizle kurum ile basın arasında
ideal iletişimi kurarken, bu özelliğimizle
diğerlerinden de ayrılıyoruz.
HİZMETLERİMİZ
•Lider İletişimi
•Marka İletişimi
•Pazarlama İletişimi
•Ürün İletişimi
•Kriz İletişimi
•Basınla İlişki Geliştirme
NE YAPARIZ?
•
Gündem PR olarak alışılagelmiş tabuları yıktık ve
kendimize has çalışma sistemleri ile metodolojiler
geliştirdik. Bu metodolojileri müşterilerimizin gereksinimleri
doğrultusunda en verimli sonuca ulaşmak üzere
kullanıyoruz: •Basın bülteni
•Özel haber
•Yuvarlak masa toplantısı
•Basın gezisi
•Basın toplantısı
•Masa başı ziyaretleri
NE YAPARIZ?
•
En verimli sonuca ulaşmak için
gereksinimler doğrultusunda belirlenen
metodolojiyi
üç
temel
adımda
uyguluyoruz:
HAZIRLIK AŞAMASI
•
Hazırlık aşamasına, firmanız ve hizmet verdiğiniz
sektör hakkında bilgiler toplayarak başlıyoruz.
•
Topladığımız bu bilgiler ışığında içerik üretiyor söz
konusu içeriğe uygun metodolojiyi belirliyor bunu bir
iletişim planı haline getiriyor ve uygulama aşamasına
geçmeden önce müşterimize sunuyoruz.
•
Karşılıklı
uzlaşarak
belirlemiş olduğumuz iletişim
planıyla birlikte uygulamaya
geçiyoruz.
ÇALIŞMA SÜRECİ
•
Hazırlık aşamasında şekillendirdiğimiz çalışma planını
bu süreçte hayata geçiriyoruz. Bu süreç ana hatlarıyla
şekildeki aşamalardan oluşuyor.
İÇERİĞİN ÜRETİLMESİ
•
Müşterimizden aldığımız firma faaliyetleri ile ilgili
bilgiler ışığında, haber olmaya değer noktaları belirliyor ve
bu konu/konuların hangi metodolojiyle haberciye
sunulacağına karar veriyoruz.
•
Haber içeriğinin belirlenmesi aşamasında firmanız
ile ajansımız arasındaki bilgi alış verişi çok önemlidir.
Sonucun kusursuz olması bu iletişimin güçlü olmasına
doğrudan bağlı.
İÇERİĞİN HABERCİYE SUNULMASI
•
Haber içeriği belirledikten ve hazırlandıktan sonra
konuyu belirlenen yöntemle haberciye ulaştırıyoruz.
•
Bu aşamada röportaj, fotoğraf
çekimi gibi hizmetleri profesyonel
ekiplerimiz yürütüyor.
•
Talebe bağlı olarak basın
toplantısı ve benzeri organizasyonlar
da tarafımızca yapılıyor.
HABERİN YAYIMLANMASI
•
Haberin yayımlanması aşamasında Gündem PR
olarak sizler için hazırladığımız özel paket devreye
giriyor.
•
Hazırlanan bülten hangi gazetelerde, hangi
internet haber sitelerinde yayımlanacak? Nasıl
ücretlendirilecek?
•
Tüm bu sorulara cevap
niteliğini taşıyan özel teklifimizle
tüm olası sürprizler de ortadan
kalkıyor.
RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME
•
Müşterimiz için yaptığımız çalışmaların sonuçlarını
rapor halinde hazırlıyor ve sunuyoruz.
•
Raporlamada çıkan sonuçlara göre izlenen
stratejinin verimini ölçerken, gerekirse strateji üzerinde
güncellemeler yapılıyoruz.
•
Elde
edilen
sonucu
paylaşmak ve değerlendirmek
üzere yapacağımız toplantıda
gelecek ayın konularını belirliyor,
planlıyoruz.
REFERANSLARIMIZ
REFERANSLARIMIZ
REFERANSLARIMIZ
HABER ÖRNEKLERİMİZ
HABER ÖRNEKLERİMİZ
HABER ÖRNEKLERİMİZ
HABER ÖRNEKLERİMİZ
HABER ÖRNEKLERİMİZ
HABER ÖRNEKLERİMİZ
HABER ÖRNEKLERİMİZ
HABER ÖRNEKLERİMİZ
HABER ÖRNEKLERİMİZ

similar documents