Projeyi İndir

Report
Saadet Tabakçı /Murat Tabakçı/Kutlay SU
Mimar
Sinan
İlköğretim Okulu
Akdeniz / Mersin
Akdeniz ilçesinde bulunan okulumuzda ikili eğitim ve öğretim
yapılmakta olup 1700 öğrenci mevcudu ve 98 personeli
bulunmaktadır. Okulumuzun 1 konferans salonu,BT sınıfı,1
kütüphane, 1 fen laboratuarı ve 48 şubesi bulunmaktadır.
Felsefe “şimdi” ve “burada” olan üstünde
düşünmekle başlar
• Çocuklar için felsefenin geçmişi 2
bin yıl öncesine, eski Yunanistan’da
Sokrat zamanında yapılan sözlü
etkinliklere kadar uzanıyor.
• Çocuklar için Felsefe yaklaşımı
günümüzde eğitimsel açıdan güçlü
bir yaklaşım olarak kabul
edilmekte ve her geçen gün
popülaritesi
artmaktadır(Marashi,2008).
• Bugün Avusturalya, İran ve Çin’in
de içinde bulunduğu elliyi aşkın
ülkede program uygulanmaktadır(
Fang ve Yu,2005; Marashi,2008).
Proje Özeti
 Uygulamamız iki bölümden
oluştu.
 Birinci bölümü ;
 2010-2011 öğretim yılı 2.
yarısında ,
 ikinci bölümü ise 2011-2012
öğretim yılı birinci döneminde
uygulandı.
 İlk bölümde 3 sınıftan seçilen 15
anne ve çocuğuna seçilen 20 kitap
okutuldu.
 İkici bölümde ise kendi sınıfım
olan 3-H sınıfında öğrencilerime
bu kitapların okutulması şeklinde
devam etti.
Okutulan kitap listesi
 Çıtır Çıtır Felsefe dizisinin 11 kitabı
 İyi ve Kötü
 Gerçekten ve Yalancıktan
 Oğlanlar ve Kızlar
 Güzellik ve Çirkinlik
 Bildiklerimiz Bilmediklerimiz
 Cesaret ve Korku
 Mutluluk ve Mutsuzluk
 Liderler ve Diğerleri
 Başarı ve Başarısızlık
 Ben ve Başkaları
 Zaman Çok ve Zaman Yok
Veli,
çocuk
ve
okul
Gerekçelerimiz
1-Annelerin çoğunluğunun eğitim
düzeyinin düşük olması nedeni ile
çocuklarının derslerine yardımcı
olma konusunda yeterli olamadığı
için etkili de olamaması
2-Annelerin ve çocukların
çevrelerinde rol model alacakları
kişilerin az olması
3-Velimle kitap okuyorum
projelerinde bana göre eksik bir
yönün olması
4- Avrupa ülkelerinde ana
okullarında düşünce eğitimi
derslerinin olması. Bizde ise bu
konuda fark edilen bir eksikliğin
olması.
5-Öğrencilerin duygu ve
düşüncelerini anlatırken ifade
güçlüğü çekmesi.
Amaçlarımız
 1-Öğrenci- veli- okul ilişkisini sürekli,
canlı, verimli ve bilinçli tutabilmek.
 2-Bilim insanlarının ve kahramanların
yetişmesinde bilinçli ve bilgili
annelerin rollerine dikkat çekmek.
 3-Çocuğun sürekli iletişim kurduğu
annesi ile arasında etkili ve verimli bir
iletişim yolunu açık tutmak
 4-Eğitimin hayat boyu sürekliliğine
vurgu yapmak ve annenin çocuğa
dersleri konusunda yardımcı olması
için teşvik etmek.
 5-Hayat Bilgisi ve Türkçe Derslerinde
birçok konu başlığı ve okuduğu
kitaplar ile çocuğun günlük yaşamı
arasında ilişki kurmasına yardımcı
olmak.
 6-Soru sorma konusunda farkındalık
yaratmak.
 7-Kitabı sadece okumak değil günlük
yaşamı ve yaşadığı çevre ile de
ilişkilendirmek.
UYGULAMA AŞAMALARI
 2010-2011 yılı ikinci dönem , 3 ayrı
sınıftan ,10 kişide sınıf
velilerimden olmak üzere toplam
15 anne seçildi.Proje için
belirlediğim 20 kitap hakkında ve
proje ile ilgili açıklamalar yapıldı.
 Okumalar yapılmadan önce anne ve
çocuklara kitapların içerikleri ile
özellikle felsefe kitaplarının
konuları ile ilgili çok derinlemesine
olmayan birer anket verildi.

Kitapları, önce anneler sonra
okuma yapan bu 15 annenin
çocukları okudu. Kitap
değişimlerini, her gün okula
gelemediği için ,annesi adına
çocuğu yaptı.
Bir dönem içinde anne ve çocuğu 20
kitabı okumuş oldu..
2011-2012 yılı birinci döneminde ise ;
proje kendi sınıfım olan 3H sınıfında,
sınıf içi etkinlikler düzenlenerek
devam etti.
Sınıfımızda ,adını ,yaptığımız beyin
fırtınası ile belirlediğimiz ‘’Sorularım
Çıtır Çıtır’’ adını verdiğimiz bir soru
kutusu bulundurduk.
Çocuklar için felsefe kitapları sınıf
önünde bir öğrencinin sesli olarak
okuması ve sonrasında kitap ile ilgili
konuşma ve değerlendirmelerin
yapılması şeklinde tamamlandı.
Anket Soruları
1-Sana göre iyi nedir?
2-Ne yapınca mutlu olursun?
3-Korkularını nasıl yenersin?
4-Öğrenmek neye yarar?
5-Senin için lider ne demektir?
6-Sana göre kimler başarılı?
7-Zamanımız çok mu az mı?hızlı mı yavaş mı
davranmalıyız?
8-Başkaları olmadan yaşanabilir mi?
9-Para amaç mıdır?
10-Doğru iyi midir? Yalan kötü müdür?
(Çocuğunun sana sorduğu ve cevaplamakta
zorlandığın birkaç soruyu yazabilir misin?
**
(Anne ya da babana sormak istediğin 3 tane
soruyu buraya yazabilir misin?)
ve sonuçları
Annelerin yanıtları
1-Birine şefkatle yaklaşmak,çocuklarımın iyi olması,kalbi güzel olan,dürüst olmak,nefes
alabilmek,karşılıksız birine yardım etmek,dürüst merhametli,yardımsever olmak
iyidir.
Var olanı yok etmek,insani duyguları yok etmek,başkalarına eziyet etmek,kötü davranışı
olandır,meslek sahibi olmamak,çevresine zarar veren kötüdür.
2-Çocuklarımla ve evimle ilgilendiğim zaman,alışveriş yapınca,iyilik yapınca,başımı
dinlendirdiğimde,Kuranı kerim okuyunca,eşim ve çocuğumla birlikte vakit
geçirmek,sevdiklerimi görünce,bir şeyi ilk defa yapınca,işlerim yolunda giderse,bir
şeyi başardığım zaman mutlu olurum
3-Korkularımın üzerine giderek,kendime hep güvenirim,kendime telkinlerde bulunur ve
dua ederim,onlarla yüzleşirim
4-Sorumluluk almak ve yönetmek,çevremizdeki insanlar insan gibi davranmak,başarılı
olmak,düzen koyan her şeyi uygulayan,aileme huzur veren bir anne olmak,bir kuruma
başkanlık yapmak,lider olmayanlara yardım etmek (senin için lider kimdir )
5-En çok parayı alan,çalışan kişi,aldığı sorumluluğu yerine getiren ,eşim,çocuğunu iyi
yetiştirebilen anne-babalar,iyi öğrenciler yetiştiren eğitimciler,okuyan ve kendini
yetiştiren,her kadın başarılıdır,bana göre çocuğum başarılıdır,azimli olup bir şeyleri
başaran herkes başarılıdır,çalışan ve emek veren insan başarılıdır.
6-Öğrenmek kendini geliştirmek ve çevrendekiler faydalı olmak,,bilgili olursun kendine
güvenin artar,kişiliğimizin gelişmesine ve daha bilgili bir insan olmaya ,vatana-millete
ve eğitime yararlı bir kişi olmaya,kişinin kendini yetiştirmesine,güven
verir,hayatımızı kolaylaştırmaya,bir konuda bilgili olmaya,bilgili olmaya,cehaletten
kurtulmaya yarar.(öğreneceğim şeylere göre değişir)
 Biz dünyaya nasıl
geldik? dünya nasıl
döner? iş nedir?
paralar nasıl yapılır?
kalemin ucunu nasıl
yapıyorlar? anne sen
küçükken nasıl bir
bebektin? anne sen
büyükken nasıl genç
oldun? baba 2’nin 3
katı kaçtır? anne sen
niye babamla tartıştın?
baba kaça kadar
okudun? çiçekler nasıl
büyür? meyve nasıl
olur? anneler
olmasaydı biz olur
muyduk? baba seni
küçükken seviyorlar
mıydı?baba seni hiç
parka götürdüler mi?
 (Çocukların nasıl dünyaya
geldiği,anne babaların
neden yan yana
yattığı,neden bazı şeyleri
sürekli yaptığımız,güneş
nasıl çıkıyor,neden
düğününde ben yoktum,ben
ablamdan önce doğsaydım
olmaz mıydı,sen neden
okumadın)
Çocukların yanıt ve soruları
1-bir kişiye yardım etmek, çalışmak, dürüst olan biri, çalışkan
çocuklar,saygılı ve dürüst olur, mutlu olmak (iyi nedir?)
2-insanlar yardım edince, sürpriz yapınca, hediye alınca,
istediğimi yaparak, resim yapınca, annem ve babamla
olunca, birine hediye aldığım zaman, okuma yaparken, oyun
oynarsam, bir kişiyle kalemimi paylaşınca mutlu olurum.
3-kaçarak, içimden 10’a kadar sayarım, üstüne giderek,
korkmadan, çabalayarak,korkumu unuturum , iyilikle,
savaşarak, korkumun üstüne başka şeyler düşünürüm,
(korkunu nasıl yenersin?)
4-sorunlara, çalışmaya, çalışkan olmaya, büyüyüp meslek
sahibi olmaya, bilgili ve zekaya ,büyümeye, daha çok
çalışkan olmaya, aklıma, okumaya yarar. (öğrenmek neye
yarar?)
5-orta davranmalıyız, küçük olduğum için bilemem, işimize
göre(Zamanımız az mı çok mu? Hızlı mı yavaş mı
davranmalıyız?)
Hayat Bilgisi Dersi 3. Sınıf 1.
Dönem Konuları Başlıkları
-Dürüstlük ve güven
-Hayalimdeki ev
-Farklılıklar güzeldir
-Bedenimle mutluyum
-Herkesin ailesi farklıdır
-Benim arkadaşlarım nasıl
olmalı
-Birlikte başarabiliriz
PROJENİN YANSIMALARI
1-Öğrencilerde özgüven ve kendilerini, davranışlarını sorgulama konusunda, bilinç
oluşturmada yol alındı.
‘’bu davranışım çok kötü. Çünkü kuralları çiğneyip sınıfa geç geldim.
‘’Benim şefim benim ama büyük bir hata işledim. Sonra kendi kendime şu cezayı…
‘’davranışım çok kötü.
Yaptığım arkadaşlarıma saygısızlık
kendime
verdiğim ceza en son çıkmak‘’
‘’
-kendimizin şefi olmalıyızHerkese saygıyla yaklaşmalıyız. Yani kısacası Abraham Lincol gibi.’’
‘’top oynamamız kötü davranıştı. Biz derse giremedik. Bu davranışlar çok
kötü bir davranıştı. Artık kendimin şefi benim ve kimse olmayacak.’’
2-Sınıfta okuma bilmeyen annelerin çocukları annelerine psikolojik baskı sonucu
okuma yazma kursuna kayıt yaptırdı.
3- Ödevlendirme konusunda otokontrol oluştu.
SORU
KUTUMUZDAN
ÇIKAN ‘’ÇITIR
ÇITIR SORULAR’’
Bekir iyi mi?

-Kurallar olmasa ne olurdu?

-İyi öğretmen nasıl olur?

-Dünyada en mutlu olan kim?

-Kurban can çekişerek öldü mü?

-Cesur insanlar korkar mı?

-Neden her şey doğru değil? Kötüler niye iyi
olmuyor?Bugün ben çok mutlu muyum ?

-Depremde insanlar nasıl ölür?

-Sevgi kalemi nerede olur?

-Başarıyı ilk kim buldu?

-Annemiz olmasa biz kendimizi nasıl doyururuz?

-Atatürk’ün annesi nerede öldü?Kalemlik kaç yıldır
var?

-Neden her gün mutlu değiliz?

-Oyun oynamazsak ne olur?

-Benden başka bu dünyada hiç kimse olmasa?

-Kitaplar neden bu kadar güzel okunuyor?

-Ben korkağın tekiyim?

-Simetri adam var mı?

-Türkçe olmasa hayatımız nasıl olur?

-Başarısızlık olunca kötü mü olur?

-Çocuk demek yarın demek? Ne demek?
‘‘ROL MODELLERİM’’
“Hayatta en
önemli şey soru
sormaktır. ”
Einstein
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ.
[email protected]
[email protected]
[email protected]

similar documents