İLETİŞİM EĞİTİMLERİ Biz nasıl planladık ve gerçekleştirdik

Report
İSTANBUL ANADOLU GÜNEY KAMU HASTANELERİNE BAĞLI SAĞLIK
TESİSLERİNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK YAPILAN İLETİŞİM EĞİTİMLERİNİN
BEYAZ KOD VE İLETİŞİM KAYNAKLI SABİM ŞİKAYETLERİNE ETKİSİ
Msc. Melahat BAYRAM
Uzman
İLETİŞİM
HASTA
SAĞLIK ÇALIŞANI
SAĞLIK ÇALIŞANI
Sağlık çalışanı: Sağlık tesislerinde kişilerin sağlığının korunması,
tedavisi ve rehabilitasyonunda direkt ya da dolaylı katkısı olan çalışan.
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Birimi
2
HASTA SAĞLIK ÇALIŞANI İLETİŞİMİ
• Hasta ile iletişim neden önemli?
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri
Birliği Eğitim Birimi
3
Hasta ile iletişim neden
önemli?
• Hastanın sorununu anlatabilmesine izin vermek için.
• Hasta ile empati yapabilmek, hastalığı ile ilgili korku,
kaygı gibi duygularını anlayabilmek için.
• Doğru teşhisi koyabilmek için.
• Doğru tedaviyi uygulayabilmek için.
• Hastanın tedavisinde etkin rol almasını sağlamak için.
• Hastanın sağlığını korumasına yönelik sorumluluk
almasını sağlamak için.
• En önemlisi anlaşıldığı ve değer verildiği
duygusunu hissettirmek için.
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Birimi
4
İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
• Bugüne kadar, hasta-çalışan ilişkilerini
iyileştirmek amacıyla iletişim eğitimleri
kimlere yönelik yapıldı?
• Eğitimleri kim verdi?
• Eğitimlerin süresi ne kadar idi?
• Eğitimler kaç kişilik gruplara verildi?
• Eğitimlerin içeriği nasıl hazırlandı?
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Birimi
5
İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
Biz nasıl planladık ve gerçekleştirdik?
Eğitim içeriği
• Hasta Çalışan Hakları Daire Başkanlığının tüm
çalışanlara verilmesini istediği konular dahil olmak
üzere
• Profesyonellik, İletişimde Algı, Duygusal Zeka, Empati,
Beden Dili, Etkili Dinleme, Öfke ve Yönetimi, Zor
İnsanlarla Başa Çıkma, İletişimde Davranış Biçimleri,
Stres ve Yönetimi, Tükenmişlik, Nefes Egzersizleri,
Zihinsel Düzenleme Tekniği, 3K, Kurumsal ve Kişisel
İmaj konularını içerecek şekilde profesyonelce
hazırlandı.
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Birimi
6
İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
Biz nasıl planladık ve gerçekleştirdik?
Eğitimci adayları seçimi ve eğitimleri
• Baltaş Yönetim Eğitim ve Danışmanlık ve Yeni
Yüzyıl Üniversitesi ile işbirliği yapıldı.
• Eğitimci aday adayları belirlendi.
• Eğitimci adaylarını seçmek için ‘Kişilik Testleri’
uygulandı. 10 dk lık sunumlar yaptırıldı.
• Seçilen eğitimci adaylarına 5 günlük ‘Eğitici
Eğitimi’ yapıldı.
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Birimi
7
İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
Biz nasıl planladık ve gerçekleştirdik?
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Birimi
8
İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
Biz nasıl planladık ve gerçekleştirdik
İstanbul Anadolu Güney KAmu Hastaneleri
Birliği Eğitim Birimi
9
İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
Biz nasıl planladık ve gerçekleştirdik?
Eğitimleri;
• Çalışanın kendi çalıştığı sağlık tesisi dışında başka
bir sağlık tesisinde,
• Aynı mesleği yapanlarla,
• Birliğe bağlı diğer sağlık tesislerinden gelen
çalışanlarla,
• 20 kişilik gruplarla,
• İnteraktif eğitime uygun salonlarda,
• İnteraktif eğitim yöntemleri ile,
• 3 günlük sürede 15 ve 18 saatte gerçekleştirdik.
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Birimi
10
İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
Biz nasıl planladık ve gerçekleştirdik?
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Birimi
11
İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
Biz nasıl planladık ve gerçekleştirdik?
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Birimi
12
İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
Biz nasıl planladık ve gerçekleştirdik?
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Birimi
13
İLETİŞİM EĞİTİMLERİ
Biz nasıl planladık ve gerçekleştirdik?
Sayı
120
19
139
%
86,3
13,7
100
Sayı
221
%
64,1
124
345
35,9
100
2013 Beyaz Kod Bild. Hekim Dışı
2013 Beyaz Kod Bild. Hekim
2013 Beyaz Kod Bild. Toplam
Sayı
97
197
294
%
33
67
100
2014 Beyaz Kod Bild. Hekim Dışı
2014 Beyaz Kod Bild. Hekim
2014 Beyaz Kod Bild. Toplam
Sayı
76
167
243
%
31,3
68,7
100
2013 İletişim Kaynaklı SABİM Başv. Hekim Dışı
2013 İletişim Kaynaklı SABİM Başv. Hekim
2013 İletişim Kaynaklı SABİM Top.
2014 İletişim Kaynaklı SABİM Başv. Hekim Dışı
2014 İletişim Kaynaklı SABİM Başv. Hekim
2014 İletişim Kaynaklı SABİM Top.
İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Eğitim Birimi
14
Teşekkür ederim.
İstanbul Anadolu Güney KAmu Hastaneleri
Birliği Eğitim Birimi
15
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği
Başıbüyük Mah. Atatürk Cad. No:1 34844 Maltepe İSTANBUL
Tel: 0216 421 26 26
Faks: 0216 421 32 22
www.iagb.gov.tr
16

similar documents