Talentvejen.nu

Report
Talentvejen
Tietgenskolen
Hvorfor et talentprojekt?
Talentudvikling på erhvervsskoler er stadig relativ ny
•
•
95% målsætning – nedprioritering af talenter
Der har været meget fokus på de svage. Det er uvant at skulle tænke på/systematisk
arbejde med dem, der kan noget
Hvorfor talentudvikle?
•
•
•
Etisk - Den enkelte elev skal have mulighed for at udvikle sit individuelle potentiale
Samfundsøkonomisk - Samfundet har behov for at realisere sit samlede potentiale
Imageløft til erhvervsskoler
Overordnede mål: at talentudvikling foregår i samme omfang
landet over
• EU socialfondsprojekt
• januar 2013 – december 2014
• 13 partnerskoler og Håndværksrådet
• Finansiering gennem EU 26 mio
– Tietgenskolen 700.000
– Egenfinansiering (taksameterordning) 560.000
– Ca. 40 elever skal gennem projektet i
projektperioden – både grund- og hovedforløb
• Ikke elite (2%), men talenter (10%)
Merkantile indgange
Sjælland:
Selandia, Køge Handelsskole, ZBC.
Jylland/Fyn:
Mercantec, Aalborg Handelsskole, IBC, TietgenSkolen.
Tekniske indgange
Strøm, styring og IT: Tech College Aalborg, Mercantec, EUC Syd, Selandia.
Produktion og udvikling: EUC Syd, EUC Vest, Campus BH
Bygge-anlæg: Tech College Aalborg, EUC Vest,
EUC Sjælland, Campus BH
Mad til mennesker: EUC Vest, Selandia, EUC Syd, H&R Valby
Bil, fly og andre transportmidler: Campus BH, Mercantec
Medieproduktion: Tech College Aalborg
Mekanik, transport og logistik: Selandia
Krop og stil: EUC Sjælland
Dyr, planter og natur: Selandia
Erfaringer med talentudvikling
Talentudvikling er ofte forbundet med bekymringer om:
•
•
•
Dannelse af A- og B-hold på skolerne
Talenternes personlighedstræk
Opdeling i talenthold trækker det faglige niveau ned på andre hold
Bekymringerne kan ikke bekræftes i virkeligheden
•
•
•
Generelt opleves det ikke, at oprettelsen af talenthold har den negative konsekvens at
afsondre elever fra hinanden
Kulturen på erhvervsskolen påvirkes ikke negativt af, at talenter særbehandles
Opdeling kan medføre et løft til bredden
Det nuværende uddannelsestilgang kan virke hæmmende
•
•
Nuværende karakterskala – fejl fremhæves
Fasttømret og specificeret pensum
Erfaringer med talentudvikling
Positive erfaringer med talentudvikling på erhvervsuddannelserne
•
•
•
Elever bliver fastholdt
Større tilfredshed
Opnår et højere fagligt niveau
Individuelt tilpassede uddannelsesforløb på baggrund af individuelle
forudsætninger og interesser, er med til at modvirke frafald
Systematisk talentudvikling kræver derfor:
•
•
•
•
Højt fagligt niveau
Målrettet vejledning af talenter - opprioritering
Styrket introduktionsforløb - frafaldet er størst på grundforløbet
Hurtigt møde med praktiske opgaver tæt på virkeligheden og ikke kun i teori
Talentkarakteristika
• Vilje
• Engagement
• Nysgerrighed
• Social kompetent
• Innovativ
• Overblik
Nødvendige og tilsammen tilstrækkelige
Hvem er projektdeltagere fra Tietgen?
– Fokus på HG Ung
– Hanne – Deko
– Jette – Handel/kontor
– Niels – Nyborg
– Ann – Hovedforløb
– Søs – Iværksætter og koordinator
– Alle undervisere og ledelsen
• Spotte talenterne gennem IT-baseret spotteværktøj
– Søs og Ann kursus, undervise andre
projektdeltagere – hvor mange og hvem?
• Vi starter med 2. års elever, dem kender vi
– Spot-teste alle 2. års elever eller
vælge dem som k-lærer ser som potentielle?
• Fra august 2014 teste nye elever – alle ??
Nu er talenterne spottet – hvad så?
• Mentorordning
– Systematiserede/kvalificerede samtaler
– Undervisere (uddannede mentorer)
– Talentelever mentor for nye talenter
• Valgfag – Talent – 40 timer pr. semester
– Hver elev tilknyttes en virksomhed. Deltage i udviklingsprojekt.
Bestået på rapport der fremlægges for virksomheden
– Portfolio
• Talentcamps med andre handelsskoler (som YE) – økonomi?
Søge fonde, puljemidler?
• Byt-en-elev – merkantil/merkantil, merkantil/tømrer osv.
Nu
er
talenterne
spottet
–
hvad
så?
• Virksomhedsbesøg
• Profilopgave laves af talentelever
- hvad skal det optimale talentforløb indeholde?
• Talentklasseværelse – fysiske rammer vigtige, tit de fagligt
udfordrede elever der har ”det bedste”
• 2. årselever afholder Talentdag for 1. årselever forår 2014
• ½ årligt? ”Er du stadig talent?- samtale” måling på
talentkarakteristika
– Talent tages fra Talentvejen hvis ikke talent mere?
• På hovedforløb
– Mentorordning fortsætter
– Midler i projektet til at købe ”ekspert”
Nu er talenterne spottet – hvad så?
• Invitere UU vejledere – planlægges af
talenterne
• Besøge folkeskoler
• T-shirt ”Jeg er spottet – Talent”
• Præmie ”Årets talent”

similar documents