Presentasjonsfilen til foredraget

Report
Fra Pythagoras til ”rørt tyttebær”
eksempler på ”dagligdagse” fenomener fra fysikkens verden
Nils Kr. Rossing
Vitensenteret i Trondheim
Jeg våger følgende påstand:
Halve formidlingsjobben er gjort når vi har
klart å gjøre problemstilling
til elevenes egen problemstilling.
Dette kalles å skape nysgjerrighet.
… dog
… om Pythagoras
og vindrikking
… det kom et spørsmålet
fra en gruppe elever fra Trondheim Katedralskole
”Hvordan virker en
Pythagoras kopp?”
Pythagoras og vannklosettet
Pytagoras kopp
Kjetting
Dersom vannet trekker mer vann
etter seg og på den måten tømmer
hele begeret …
… så burde også en kjetting
fungere omtrent på samme måte
Steve
Mould
fra
Britain’s
Brightest
●
●
●
●
●
Stor vekt til venstre, liten vekt til
høyre
Faller med stor fart mot venstre,
må løftes ut av begerglasset med
samme fart
Momentet må skifte retning pga.
gravitasjonen
Dette kan ikke skje momentant
Dermed formes en relativt stor
bue
”Newtons perler”
… det ”magiske” speilet
Speilet på badet
… om å fortelle den gode historie
www.vitensenteret.no/
Jimmy Carter (før)
Jimmy Carter (etter)
Hillary Clinton
Erna Solberg
VITENSENTERET I TRONDHEIM
… om den gode historie
John Walters rettvendte speil
www.skolelab.ntnu.no/
Hjørnespeilet
www.skolelab.ntnu.no/
Anvendelsen
www.skolelab.ntnu.no/
Anvendelse
www.skolelab.ntnu.no/
Anvendelse
… statisk elektrisitet
Den triboelektriske rekken
Elektrostatisk motor
Van de Graaff generator
Gnister kan også lage lyd
Musical Tesla coil
… sterke magneter
Den mystiske magneten
Feltlinjer
Verdens best bevarte hemmelighet
Gauss-kanon
Hvor kommer energien fra?
Bodø 21.11.12 Rossing/Johansen
… rørt tyttebær og
termodynamikkens 2. lov
I desember 1984 …
Sjokoladekake
5 fram og 5 tilbake
Ludwig Boltzmann
og Termodynamikkens 2. hovedsetning
Foredrag i 1872
1844 - 1906
Joseph Loschmidt
Ludwig Boltzmann
●
1821 - 1895
Forsøket gjennomført ved
University of New Mexico's Physics Department
Scientific American
Desember 1984
Couette Cell
John DeMoss og Dr. Kevin Cahill
Poenget er å lage en mest mulig
laminær strøm av væske. Dvs. at
de ulike lagene i væsken ikke
blander seg med hverandre selv
om de beveger seg med ulik
hastighet. Dette oppnås ved å
benytte en ekstremt viskøs væske
som samtidig er gjennomsiktig.
Corn syrup har en viskositet ca.
5000 ganger større enn vann og
er helt glassklar. Den egner seg
derfor godt til formålet
Oppsummering
●
Hevertprinsippet
●
Speiling
●
Statisk elektrisitet
●
Magnetisme
●
Laminær strømning

similar documents