SchematischOverzicht

Report
Wat doen wij als Professorenmanifest
en BVU?
Commissie prominente
liturgen/theologen;
opbouw “expertise
databank”
. Professorenmanifest
. priestermanifest
. jongeren
. pastoraal werkenden
Professionele kerkjuridische
ondersteuning, o.a. bezwaar- en
beroepsprocedures bij
Vaticaan
Opbouw netwerk
van regionale kernen
(bezielde verbanden)
Groeiende, snel
te mobiliseren
E-mailgemeenschap
Publiciteit
Directe, concrete
ondersteuning van lokale
geloofsgemeenschappen
Voorlichting via
bijeenkomsten,
nieuwsbrieven, website
Samenwerking met
andere organisaties
(Mariënburg, OKG etc.)
en internationaal

similar documents