Ladda ner presentation här

Report
Cyklisters singelolyckor
- orsaker och skador
Anna Niska & Jenny Eriksson
Cyklister – ett hot mot nollvisionen?
Cyklister – ett hot mot nollvisionen?
Cyklister – ett hot mot nollvisionen?
NEJ!
Cykelolyckor - orsaker
Motorfordon
17%
Övrigt
1%
Moped
1%
Annan Cyklist
8%
Fotgängare
1%
Singelolycka
72%
Källa: STRADA 2003-2006, ur Thulin & Niska 2009
Cyklisters singelolyckor – lite fakta
• Den dominerande olyckstypen även vid mycket svåra skador
• Män drabbade av fler allvarliga skador:
•
•
•
•
•
•
Fler män i tävlings- och motionslopp
Högre hastigheter?
Cyklar längre sträckor?
Större risktagande?
Andra typer av cyklar?
Lägre hjälmanvändning?
Faktorer bakom singelolyckan (%)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Halt underlag
Kört mot/över kant
Ojämnt underlag
Kört på fast föremål
Kört på tillfälligt föremål
Kört mot räls
Kommit utanför vägen
Fastnat med något i cykeln
Transporterat föremål
Hög fart
Tvärstopp
Inbromsning
Stannat
Klivit av/på cykeln
Lekt under cykling
Fel på cykeln
Alkoholpåverkad
Blåsigt väder
Bländad av fordon
Använt mobiltelefon
Drabbad av sjukdom
Summa
22,6
7,4
4,1
3,8
3,4
1,2
0,9
5,6
0,3
0,7
0,7
4,8
0,5
2,3
1,7
3,5
3,4
0,2
0,2
0,2
0,3
67,9
Källa: STRADA 2003-2006, ur Thulin & Niska 2009
Fasta föremål
Foto: Krister Isakssons blogg ”Titta en cykelbana, vad
kan vi använda den till?”
Fasta föremål
Foto: Krister Isakssons blogg ”Titta en cykelbana, vad kan vi använda den till?”
Faktorer bakom singelolyckan (%)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Halt underlag
Kört mot/över kant
Ojämnt underlag
Kört på fast föremål
Kört på tillfälligt föremål
Kört mot räls
Kommit utanför vägen
Fastnat med något i cykeln
Transporterat föremål
Hög fart
Tvärstopp
Inbromsning
Stannat
Klivit av/på cykeln
Lekt under cykling
Fel på cykeln
Alkoholpåverkad
Blåsigt väder
Bländad av fordon
Använt mobiltelefon
Drabbad av sjukdom
Summa
22,6
7,4
4,1
3,8
3,4
1,2
0,9
5,6
0,3
0,7
0,7
4,8
0,5
2,3
1,7
3,5
3,4
0,2
0,2
0,2
0,3
67,9
41,3 % (30,5 % DoU)
Drygt 60% av cyklisternas
singelolyckor kan
väghållaren förebygga!
(45% med DoU)
En tredjedel är relaterade
till halka!
Skadade i singelolyckor pga halt underlag
100%
29,0
25,4
37,3
80%
0,8
2,3
1,1
1,4
1,8
3,4
50,7
60%
56,5
77,7
79,4
88,7
92,0
91,5
89,9
66,8
3,7
77,5
6,5
1,9
91,0
0,8
1,7
7,0
40%
Ej Halka
Vått
Grus
2,0
Is/snö
11,7
68,1
1,9
50,5
20%
39,9
0%
Jan
15 %
Feb
Mar
Halka övr
0,7
9,3
0,0
1,9
14,8
0,2
2,3
3,9
8,6
0,1
Apr
Maj
0,2
1,7
6,1
0,2
2,0
6,2
0,5
2,9
6,6
Jun
Jul
Aug
Månad
0,2
2,9
5,8
0,1
Sep
27,8
0,7
3,7
6,0
3,2
12,2
9,1
Okt
Nov
Dec Hela
året
Grus på vägytan
Ishalka
Potthål
Avgrävda cykelvägar
Otillräcklig belysning
Varför åtgärdas inte dessa brister?
Brist på intresse?
Brist på resurser
Brist på kunskap
• Olycksstatistik
Cykelolyckor i Umeå
Varför åtgärdas inte dessa brister?
Brist på intresse?
Brist på resurser
Brist på kunskap
• Olycksstatistik
• Cykeltrafikflöden
Cykelflödeskarta över Umeå
Varför åtgärdas inte dessa brister?
Brist på intresse?
Brist på resurser
Brist på kunskap
• Olycksstatistik
• Cykeltrafikflöden
• Effekter och samband
• Cykelvägnätets status
Orsaker till allvarliga singelolyckor – en
pågående studie
• Bidrag från Länsförsäkringars forskningsfond
• Analyser av data från STRADA
•
•
bara sjukvårdsklienten
senaste 5 åren: 2007-2011
• Analys av Trafikverkets djupstudier över dödsolyckor
• Djupintervjuer med ca 20 cyklister som skadats allvarligt i olika
typer av singelolyckor
•
•
Beskriva händelseförloppet
Tankar kring olyckan
Allvarliga skador i singelolyckor
Rygg, 2%
Ansikte, 3%
Övrigt, 4%
Ca 1,7 skador/person
Buk, bukvägg, 3%
Lår, 6%
Huvud exkl
ansikte, 35%
Torax, 12%
Höft, 35%
Allvarliga skador bland äldre (65+)
Rygg, 1%
Ansikte, 2%
Buk, bukvägg,
1%
Lår, 6%
Övrigt, 3%
Ca 1,4 skador/person
Huvud exkl
ansikte, 17%
Torax, 10%
Höft, 61%
Dödade i singelolyckor cykel 2007-2011
• Flest män
•
16 av totalt 23 döda (70%)
• Äldre
•
medelålder 62 år, min 29 år, max 87 år
• Skallskador
•
Endast 3 hade hjälm (15 hade inte + 5 okänt)
• Alkoholpåverkan
•
7 cyklister (1,05 – 3 promille), 9 ej alkohol, 7 okänt
• OBS! Polisen ofta inte på plats - dokumentation i
efterhand för att olyckan ska komma in i STRADA
Olycksbeskrivningar- hur ska de tolkas?
Omkring 40% av de personer som
skadats allvarigt beskrivs ”Cyklat
omkull” eller liknande.
”Fick tvärgromsa för att inte
kollidera med en bil i en korsning
och välte med cykeln.”
”Cyklat omkull och slagit huvudet och vänster
höft. Blev hemkörd i skottkärra av 2 män,
ambulans från hemmet.”
Förbättringar av olycksstatistiken behövs!
1. Gör en grundlig analys av STRADA-data för en nulägesbeskrivning
2. Bestäm parametrar/indikatorer som är viktiga att få med och följa upp:
●
●
●
●
olycksorsaker
alkohol
mörker
hjälmanvändning
3. Dialog för att förbättra kvaliteten på inrapporteringen
4. Identifiera åtgärder för att förbättra cyklisternas säkerhet – gör upp en plan
för åtgärderna
5. Följ upp olycksutvecklingen på ett konsekvent sätt – samma indikatorer
●
●
Trender
Effektsamband
Tack för oss!
[email protected]
[email protected]

similar documents