NACIONALNI PARKOVI PRIMORSKOG KRAJA

Report
NACIONALNI
PARKOVI
PRIMORSKOG KRAJA
Priroda i društvo, 4. b
Jakov Turner
.



smješten je u središnjem dijelu Jadrana.
Sastoji se od 89 otoka, otočića i hridi
Više od tri četvrtine površine parka pripada
moru, čije je podmorje zbog raznovrsnog i
bogatog podmorskog svijeta najvažnije
obilježje ovog zaštićenog područja.

NP Krka sastoji se od sedam slapova-Bilušića
buk,Brljan,Manojlovački slap,Rošnjak,Mljacka
slap,Roški slap i Skradinski buk.Odlikuje se
osebujnim i bogatim biljnim svijetom-860
različitih biljnih vrsta. Na području parka ima
221 vrsta ptica.


nalazi se na zapadnom dijelu istoimenog
otoka.
Autohtone šume hrasta crnike i šume
alepskog bora prekrivaju više od 90%
površine Parka – zovu ga i „zeleni otok“.
Nema zmija otrovnica zbog mungosa.
 zabilježeno ukupno pet vrsta zmija i šest vrsta
guštera.
 Njima se hrani i grabljivica, orao zmijar.
bogatstvo ptica pjevica:šojke, sive muharice i
šumskog zviždaka.
zmajur
krška i oštroglava gušterica



uz istočnu obalu Jadranskog mora do najviših
vrhunaca Velebita, Vaganskog vrha (1757 m) i
Svetog brda (1753 m)
obuhvaća područje Velike i Male Paklenice,
kanjone okomito urezane u južne padine
Velebita te šire okolno područje.


U ovom zaštićenom području postoji oko 150km
pješačkih staza i puteva
smatra se najznačajnijim hrvatskim penjačkim
centrom - najpoznatiji Anića kuk (stijena viša od
400m).

similar documents