Prezentace aplikace PowerPoint

Report
VY_52_INOVACE_ZE.7.50
Označení vzdělávacího materiálu (kód):
Název školy:
Název programu:
VY_52_INOVACE_ZE.7.50
Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Číslo a název šablony klíčové aktivity:
„Vzdělání pro život“
CZ.1.07/3115/21/7.1.4/2011
V/2 – inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Vzdělávací oblast - vzdělávací obor (předmět):
Člověk a jeho svět – Zeměpis
Tematický okruh - téma:
Autor vzdělávacího materiálu/DUM:
Rostliny a živočichové Evropy
Mgr. Jaroslava Vorlová
Datum vytvoření vzdělávacího materiálu:
20.04.2012
Třída: 7.
Ověření vzdělávacího materiálu
Metodický list/anotace:
Datum : 23.04.2012
Žácii si zopakují podnebná pásma Evropy ,a získávají informace o různých
oblastech podle rozšíření rostlin a živočichů. Při práci s textem vyhledávají
informace o stavu rostlin a živočichů ve Středomoří. Závěrečné opakování.
Rostlinstvo a živočišstvo Evropy
• Otázky k opakování:
• a) jaká podnebná pásma se rozkládají v
Evropě?
• b) jaké přírodní podmínky mohou mít vliv na
rozmístění rostlin a živočichů?
• c) popište přírodu v místě Evropy, kterou jste
navštívili o prázdninách.
Odpovědi
• a) subtropické, mírné, subpolární, polární
• b) množství vody, nadmořská výška, vítr od
moře, vítr z kontinentu, oceánské nebo
pevninské podnebí, vlhkost vzduchu, teplota
vzduchu,
Od severu k jihu
Tundra
•
http://www.komenskeho66.cz/materialy/zemepis/obrazky/krajina_tundra.jpg
Tundra
•
•
•
•
Nejsevernější část Evropy
Mechy a lišejníky
Sobi, polární lišky a zajíci
Vypište 3 státy, do kterých zasahuje pásmo
tundry
Severské jehličnaté lesy
tajga
• Tajga se podobá oceánu, jen místo vln čechrá vítr koruny stromů
• http://tunguz.zivly.cz/images/fg_06.jpg
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Taiga.png/220pxTaiga.png
• Medvěd, vlk , los, rys, bobr, jehličnaté stromy ( borovice a
smrky)
• Těžba dřeva , ropy, zemního plynu
• Lov kožešinové zvěře
Smíšené lesy
•
http://enciklopedie.bloger.cz/obrazky/enciklopedie.bloger.cz/les.jpg
Smíšené lesy
• Borovice, modřín, smrk, dub, buk, bříza
• Jelen, srna, zajíc, jezevec, prase divoké,
veverky,…………………
• Těžba dřeva
• Vypište 5 států, ve kterých jsou tyto lesy
nejvíce rozšířeny. Patří k nim také ČR?
Jižní Evropa
•
http://krajina.zivly.cz/images/stredomori03.jpg
Suchomilná středomořská vegetace
• Co tu rostlo předtím, než tu vyrostlo tohle?:-)
• Co zde tedy rostlo předtím, než krajinu začal významněji
ovlivňovat člověk? Většina pobřežních oblastí byla pokryta
stálezelenými neopadavými lesy. Jejich hlavní složkou bylo
několik druhů dubů (cesmínolistý, kermesový, korkový –
z jeho kůry se vyrábí korkové zátky do lahví). Také se zde
hojně vyskytoval vavřín vznešený (známe jako bobkový list),
planý olivovník a některé druhy borovic. V podrostu lesa
převládaly jalovce, cypřiš vždyzelený, myrta a kaliny.
Poslední zbytky takových porostů je možné nalézt dnes jen
na nejméně přístupných místech, zejména na prudkých
svazích a stržích. Například na nejzalesněnějším ostrově
Chorvatska, Mljetu, který je zároveň částečně chráněn jako
národní park, najdeme v jeho severozápadní části porosty
dubu cesmínolistého a borovice halebské.
• Snad každý z nás si ji vybaví. Jezdíme na dovolené na pobřeží
Chorvatska, Itálie, Španělska či na některé ostrovy jako Korsika,
Mallorca nebo Sardinie. Vybavíme si krásné pláže, hotely a za nimi
spíše sušší krajinu, částečně odhalenou na kámen, částečně
porostlou trnitými keříky či borovicemi. V některých místech
nalezneme i bujnou zeleň plnou rozkvetlých bylin a dřevin. Málokdo
si však uvědomí, že původní rostlinný pokryv byl v těchto oblastech
člověkem téměř úplně změněn. Například Španělsko bylo pokryto
dříve ze dvou třetin lesy, dnes se s nimi setkáme ani ne na desetině
jeho území. Celé Středozemí totiž patří k nejdéle osídleným územím
na naší planetě. Vzpomeňme na Féničany, starověký Egypt, Řecko či
Řím. A tyto civilizace potřebovaly místo, stavební materiál a
potravu. Takže veškeré lesy byly až na nepatrné výjimky vymýceny a
vypáleny a téměř všechny porosty dnešní doby jsou jen druhotně
vzniklá náhradní rostlinná společenstva. Značně negativně působila
i několik tisíc let provozovaná pastva ovcí a koz, které vytrvalým
okusováním znemožňovaly obnovu bylin a zejména dřevin.
• http://krajina.zivly.cz/prispevek.php?cid=375
Středomoří
• Proč se změnila krajina v oblasti
Středozemního moře
• Jak vypadala tato krajina dříve
• Jaké je dnešní využití krajiny u moře
• Jaké zde nalezneme rostliny a živočichy
Otázky k opakování
• co má vliv na rozšíření rostlin a živočichů v
Evropě
• Které rostliny a živočichy nalezneme v tundře
• Které rostliny a živočichy nalezneme v tajze
• Vyjmenujte rostliny a živočichy smíšených lesů
• Které živočichy a rostliny nalezneme v oblasti
Středomoří.

similar documents