les - Webnode

Report
3.ročník
Čo je les?
• sú
to stromy vyššie ako 3 m,
rastú na ploche najmenej 100 m²
Čo tvorí les?
•kry
•byliny
•machorasty
•huby
•lišajníky
Lesy sú najväčším producentom kyslíka.
Význam lesa
• pohlcuje oxid uhličitý, škodivé látky
• produkuje kyslík
• reguluje teplotu a vlhkosť vzduchu, zmierňuje horúčavy
• reguluje vodný režim :
- usmerňuje odtok
- usmerňuje vyparovanie
- usmerňuje množstvo zrážok
- zlepšuje a chráni pôdu pred vymieľaním a
splavovaním
• produkuje drevo, lesnú zver, živočíchy, huby, plody, liečivé
rastliny
• spomaľuje rýchlosť vetra
• tlmí hluk
• je prostredím rekreácie, zdrojom regenerácie
Druhy lesov
• ihličnaté ( smrekové, borovicové, jedľové, kosodreviny...)
• listnaté ( bukové, dubové, hrabové...
• zmiešané
Plošné zastúpenie drevín v lesoch Slovenska
Ihličnaté
41,8 %
smrek
26,7 %
jedľa
4,2 %
borovica
7,5 %
ostatné
3,4 %
Ihličnaté lesy
Jedľa biela
Borovica
horská
Smrek obyčajný
Smrekovec
opadavý
Listnaté lesy
Dub zimný
• počas
roka sa ich vzhľad mení –
v jeseni sa listy sfarbujú a
opadávajú
Buk lesný
Hrab obyčajný
Javor mliečny
Jelša lepkavá
Platan javorolistý
Rozdelenie plochy Slovenska
Les poskytuje
Bedľa jedlá
• jedlé huby
Hríb smrekový
Kozák osikový
Kuriatko jedlé
• jedovaté huby
Hríb satan
Muchotrávka červená
Muchotrávka zelená
Lesné plody
maliny
jahody
černice
čučoriedky
brusnice
lieskové
orechy
baza čierna
Les je domovom lesných živočíchov,
hmyzu, plazov, obojživelníkov, vtákov,
cicavcov.
kuna
líška
veverička
vlk
vretenica
lasica
medveď
sova
jazvec
srnček
rys ostrovid
diviak
bažant
jeleň a srna
líška
medveď
Poskytuje úžitok z poľovnej zveri.
Pre drevársky priemysel poskytuje dôležitú
surovinu – drevo.
knihy
papier
preglejková výroba
dyha
Z dreva sa pripravujú dosky a hranoly,
vyrábajú sa dyhy, preglejky, papier.
Lesy musíme chrániť
Ako sa správame v lese
• nelámeme
konáre stromov a kríkov
• nekopeme do neznámych húb
• zbytočne netrháme kvety
• nepoškodzujeme kôru stromov
• nerozkladáme oheň
• neplašíme hlukom lesnú zver, ani ju nelovíme a
nezabíjame
• neodhadzujeme odpadky
• chodíme len po vyznačených chodníkoch
Otázky na zopakovanie
1. Čím je užitočný les, čo nám poskytuje?
2. Ktoré lesné zvieratá žijú v lese?
3. Ktoré lesné plody môžeme nájsť v lese?
4. Čo všetko sa vyrába z dreva?
5. Prečo sa v blízkosti lesa nesmie rozkladať
oheň?
6. Prečo je v lese zakázaný vjazd motorovým
vozidlám ?
7. Ako sa správame v lese?
8. Ktoré stromy prevládajú v lesoch
Slovenska?

similar documents