286_Biosféra_Prezentace - Obchodní akademie a Hotelová

Report
VY_32_INOVACE_05_PVP_286_Mer
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti
podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_05_PVP_286_Mer
Druh učebního materiálu
Prezentace
Autor
Ing. Hana Merclová
Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen
Předmět
Obchodní akademie, Hotelnictví
Ročník
2.
Název tematické oblasti (sady)
Ekologie
Název vzdělávacího materiálu
Biosféra
Anotace
Prezentace slouží jako textová podpora výuky a přispívá k prohloubení
znalostí o globálních ekosystémech. Objasňuje soužití rostlinných a
živočišných společenstev na Zemi. Dotýká se druhové i územní ochrany
v rezervacích. Souběžně lze použít obrazovou prezentací Biomy.
Zhotoveno, (datum/období)
23. února 2013
Ověřeno
16. května 2013
ZPV
„Hlavní společenstva, v nichž se vyvinul systém
potravních (látkových a energetických) vazeb, nemohou
existovat nejen bez sluneční energie, ale ani bez dalších
faktorů prostředí – vody, půdy, živin atd.
Souhrn živých a neživých složek, které se vyskytují
v určité době a v určitém prostoru a mezi nimiž dochází
ke koloběhu látek a toku energie bez výrazné závislosti na
okolí, se nazývá ekosystém.“
(BRANIŠ, 2002, s. 159 )
1. Vodní ekosystémy
- se rozdělují na:
 a. ekosystémy mořské
 b. ekosystémy sladkých stojatých vod ( rybníky,močály,jezera)
 c. ekosystémy tekoucích vod (potoky,řeky)
 d. ekosystémy brakických vod ( řeky ústí do moří, kde se mísí
voda sladká a mořská)
V jmenovaných vodních ekosystémech žijí typické rostlinné a
živočišné organismy (CVRČEK, 1993).






velmi rozmanité
„Pro ekosystémy na souši jsou rozhodující abiotické podmínky
teplota prostředí,
- životní děje mohou podle dosavadních poznatků probíhat
v teplotním rozsahu od -200 do 300 °C.
Slunce je nejen zdrojem tepla, ale i světla. Světelné záření je
nezbytným zdrojem energie pro klíčový životní proces na Zemi
- fotosyntézu rostlin.“(BRANIŠ, 2002, s. 21 )
vlhkost,
střídání podnebných podmínek,
kvalita půdy.
Ekosystém stejného charakteru
(např: poušť, tundra, opadavý les, step).
jednotlivých biomů je ovlivněna i
vzdáleností od světových oceánů.
Přímořské oblasti mají více vláhy oproti
suššímu vnitrozemí.
 Pestrost
Hlavní ekosystémy Země (biomy)
Mezi typické biomy na Zemi patří:
 - polární oblasti, tundra, lesotundra, tajga
(oblast jehličnatých lesů),
 - oblast opadavých smíšených a
listnatých lesů, lesostep, step,
 - polopoušť a poušť,
 - stepní ekosystém (prérie, savany).
Příklad:
 „Česká republika náleží do oblasti biomu listnatých a
smíšených lesů mírného pásu.
 Téměř celé území, na němž se naše republika rozkládala,
bylo pokryto lesy.
 Asi 65 % dřevin bylo listnatých. Dominantní dřevinou byl
buk a dub.
 Dnes pokrývají lesy povrch naší republiky pouze z jedné
třetiny a listnaté lesy zaujímají jen asi 23 % z celkové
plochy porostlé lesem.“
(BRANIŠ, 2002, s. 95 )


Ochrana druhová - týká se vzácných ohrožených druhů
zvířat a rostlin.
Ochrana územní/ekosystémová - jedná se o zachování
jedinečných, člověkem nedotčených území.
V chráněných oblastech - rezervace, působí orgány státní správy:
jejich úkolem je zajišťovat ochranu a řídit
- vstupy osob
- soupis a sčítání rostlinných i živočišných druhů
- sběr a lov
- budování komunikací
Použitá literatura:
BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 3. vyd. Praha 4:
Informatorium, spol. s r.o., 2004. s. 203. ISBN 80-7333-024-5.
RAJCHARD, J., et al. Ekologie III. 1. vydání. České Budějovice: KOPP, 2002,
s. 197. ISBN 80-7232-191-9.
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání
na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

similar documents