tema_13_list_a - Letohradské soukromé gymnázium ops

Report
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
(FYLOM)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Charakteristika
• postranní, obvykle zelený orgán cévnatých rostlin omezeného
růstu (na rozdíl od kořene a stonku, které mají růst
neomezený), v němž probíhají významné fyziologické procesy
– fotosyntéza, transpirace a výměna plynů
• vývoj: v podobě hrbolku či valu z dělivého pletiva vzrostného
vrcholu, tento základ růst nejprve ve všech směrech, později
růst v jednom směru ustává;list typický plošný tvar
• mladé listy různým způsobem složeny v pupenech
• růst: činností meristematických pletiv
• šupiny: chrání u dřevin vnitřní dělivá pletiva pupenů před
vysycháním a poškozením;u bylin nejsou
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
• důležité znaky při určování dřevin v zimním
období: tvar pupenů a jejich postavení na
stonku
dub letní
(vejcovité)
olše lepkavá
(stopkaté)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
buk lesní
(špičaté a
tvrdé)
Tři hlavní typy listů
•
DĚLOHY = zárodečné listy, obsažené již v zárodku semene, zpravidla se zásobní
funkcí;
- jednodušší stavba, než později vytvářené asimilační listy, od nichž se liší i
tvarem;
- počet: u jednoděložných rostlin – jedna děloha
u dvouděložných rostlin – dvě dělohy
u nahosemenných rostlin – obvykle vyšší počet děložních listů (2 – 18)
dicots
dub letní
buk lesní
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
jedle bělokorá
•
ASIMILAČNÍ LISTY – zelené listy s fotosyntetickou funkcí;
- složeny z listové čepele a řapíku, zejména u
jednoděložných, ale i některých dvouděložných
rostlin řapík chybí a listy jsou přisedlé.
vrchol listu
listová
žilnatina
okraj listu
ČEPEL
Palisty
ŘAPÍK
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
•
LISTENY – redukované listové útvary, v jejichž úžlabí vyrůstají květy nebo
větve květenství
- někdy bývají výrazně zbarveny nebo se sdružují do
charakteristických souborů a tvoří zákrov, obal apod.
Listen
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
DVOULÍCÍ LIST
JEDNOLÍCÍ LIST – vznik
srůstem okrajů původně
dvoulícího listu (povrch tvoří jen
původní spodní strana)
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
SOUMĚRNÝ LIST
(většina rostlin)
NESOUMĚRNÝ
LIST (vzácně)
RŮZNOLISTOST = na téže rostlině se
současně vyskytují listy různého tvaru
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Listová žilnatina
= uspořádání cévních svazků v listové čepeli
• funkce: vodivá, zpevnění listů, často velmi
nápadná
• z hlediska rozkladu nejodolnější pletivo listu
• Navazuje na systém vodní pletiv stonku. Cévní
svazek ze stonku prochází řapíkem do čepele,
kde se rozvětvuje, postupně zjednodušuje ve
své stavbě a končí v pletivech listu pouze
cévicemi.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Listová žilnatina
• typy: vidličnatá(jinan), rovnoběžná(lipnicovité),
obloukovitá(liliovité), zpeřená(buk), dlanitá(javor)
zpeřená - buk
vidličnatá - jinan
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
obloukovitá - liliovité
Druhy listů
• Jednoduché
• Složené: dlanitě složené,
zpeřené: lichozpeřené,
sudozpeřené
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Jednoduché listy
1) Jehlicovitý
2) Čárkovitý
3) Okrouhlý
4) Eliptický
5) Vejčitý
6) Obráceně vejčitý
7) Podlouhlý
8) Kopinatý
9) Lopatkovitý
10) Trojúhelníkovitý
11) Kosočtvercový
12) Srdčitý
13) obloučkovitý
14),15) šípovitý
16) Štítovitý
17) Lýrovitý
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Postavení listu na stonku
a)
b)
c)
d)
střídavé
vstřícné otočené
vstřícné neotočené
přeslenité
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Anatomická stavba listu
•
•
•
Mezi svrchní a spodní pokožkou mezofyl – zahrnuje fotosyntetická pletiva listu;
- rozlišen na palisádový a houbový parenchym
PALISÁDOVÝ PARENCHYM – pod svrchní pokožkou, velký obsah chloroplastů;
- rozhodující význam pro fotosyntézu
HOUBOVÝ PARENCHYM – menší množství chloroplastů;
- sběrné buňky odvádějí asimiláty vznikající v mezofylu do
lýka
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
a) kutikula
b) vrchní pokožka
c) palisádový parenchym
d) houbovitý parenchym
e) spodní pokožka
f) průduch
cz) cévní svazek
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Modifikace listu
trny
výtrusnicové listy
úponky
šupiny
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Hospodářský význam listů
•
•
•
•
•
Zelenina
Obsahují léčivé látky
Pochutina
Koření
Píce
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Zdroje
•
•
•
•
•
učebnice Biologie rostlin, Fortuna
Botanika, Powerprint
druhy listů
wikipedie;list
http://botanika.bf.jcu.cz/morfologie/BegoniaLi
st.jpg
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Testík
•
Který druh listu je na obrázku?
a) dlanitě stříhaný
b) lichozpeřený
c) sudozpeřený
•
SPRÁVNĚ
Jaké jsou to typy postavení listu na stonku?
a) střídavé
b) vstřícné otočené
c) vstřícné
neotočené
d) přeslenité
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
•
Jaké jsou důležité znaky při určování dřevin v zimním období?
tvar pupenů a jejich postavení na stonku
•
Kolik mají nahosemenné rostliny děložních lístků?
2 - 18
•
Co je to různolistost?
•
Pro co má rozhodující význam palisádový parenchym?
stav, kdy se na jedné rostlině vyskytují listy
různého tvaru.
pro fotosyntézu
•
Jaký je toto typ modifikace listu?
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
úponky
Výuková centra
Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057
© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

similar documents