VY_32_INOVACE_PR_07 - Listy

Report
Anotace - V prezentaci se žáci seznamují s tvary a druhy listů a jejich funkcí
Autor - Zuzana Pištová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – poznání druhů listů podle stavby, znalost o využití listů
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova - list, žilnatina, chlorofyl, jednoduchý a složený list
Druh učebního materiálu - prezentace
Druh interaktivity - výklad
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
Typická věková skupina - 9 - 12 let
Celková velikost – 2,54 MB
: „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pištová.
VY_32_INOVACE_PR
LISTY
Listy jsou pro rostliny i živočichy nezbytné.
Listy zajišťují rostlinám dýchání za světla
i za tmy. Za světla a pomoci zeleně listové
přijímají oxid uhličitý a vydávají kyslík.
Zeleň listová = chlorofyl.
Listy jednoduché
List jednoduchý se skládá z řapíku a čepele.
• Listy jednoduché má například: buk, dub,
javor, třešeň, sedmikráska, jitrocel,okurka.
1.
2.
3.
Listy složené
• Listy složené se rozlišují podle uspořádání
jednotlivých lístků:
A) dlanitě složené-jírovec
4.
B) zpeřeně složené-akát
5.
Složené listy se skládají z řapíku a jednotlivých lístků.
Některé listy mají pochvu.
Listy s pochvou: trávy
obilí
pórek
cibule
konvalinka
6.
7.
8.
Žilnatina
Na čepeli listů je tenká žilnatina, kterou proudí
voda s živinami.
Podle žilnatiny poznáme rostliny jednoděložné
a dvouděložné.
Jednoděložné rostliny mají žilnatinu rovnou.
Dvouděložné mají žilnatinu rozvětvenou.
Jednoděložné rostliny
9.
Prstnatec Fuchsův
12. ječmen
10. Skřípina lesní
Dvouděložné rostliny
11. Javor
(dlanitá žilnatina)
13. Čemeřice
14. Zpeřená žilnatina
Rozlišuj listy jednoduché a složené
5.
3.
2.
4.
Využití listů
• Listy některých rostlin se využívají v kuchyni
jako zelenina (hlávkový salát, špenát…),
jako koření (tymián,bazalka…),
jako bylinný čaj (kopřiva,mateřídouška…).
15. bílé hlávkové zelí
17. máta
18. špenát
16. vavřín – bobkový list
Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www:
1. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nsr-slika-007.png?uselang=cs
2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syrah_leaf.JPG?uselang=cs
3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quercus_pubescens_leaves_kz2.jpg
4. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aesculus-hippocastanum-sectorial-chimera.JPG
5. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brosen_robinia_pseudoacacia1.jpg
6. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cornsilk_7091.jpg?uselang=cs
7. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purjol%C3%B6k,_Iduns_kokbok.jpg?uselang=cs
8. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Illustration_Convallaria_majalis0.jpg
9. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Dactylorhiza_fuchsii_CH_2.jpg
10. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/ScirpusSylvaticus.jpg
11. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acer_pseudoplatanus3_ies.jpg
12. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Illustration_Hordeum_vulgare0.jpg
13. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Helleborus_viridis_ENBLA02.jpg
14. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Leaf_1_web.jpg
15. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Cabbage.jpg
16. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Laurus_nobilis__K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-086.jpg
17. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Mentha_%C3%97_piperita__K%C3%B6hler%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-095.jpg
18. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Spinacia_oleracea_Spinazie_bloeiend.jp
g

similar documents