x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Tematická oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Ročník:
Doporučený čas:
Člověk a příroda
EU050109
Listnaté a smíšené lesy – 1. část
Mgr. Lenka Radochová
první osmiletého gymnázia
25 – 30 minut
Stručná anotace
Materiál je určený k shrnutí učiva o listnatém opadavém lese s důrazem na listnatý les jako přirozený ekosystém v mírném
pásu a na poznávání listnatých stromů a jejich plodů.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
LISTNATÉ A SMÍŠENÉ LESY I.
listnatý les
• převažují listnaté
stromy – tvoří přes 75 %
všech stromů v tomto
lese
smíšený les
• tvoří ho listnaté i
jehličnaté stromy
smíšené a listnaté opadavé lesy
• přirozené lesy v oblastech mírného podnebného pásma
• mírné pásmo leží především na severní polokouli
mezi 40° a 60° severní zeměpisné šířky
 Jaké podmínky jsou typické pro oblast mírného pásma?
- střídání 4 ročních období – jaro, léto, podzim, zima
- dostatek srážek, vegetační období 4 – 6 měsíců, mírná zima
- v těchto podmínkách vznikají úrodné hnědozemní půdy
smíšené a listnaté opadavé lesy
• původní typ lesa na území naší republiky
(před příchodem člověka)
• většina v minulosti vykácena a přeměněna
 na zemědělskou půdu a pastviny
 na lesy s rychle rostoucími dřevinami
– smrkové, borovicové
výhody listnatých a smíšených lesů
• listnaté dřeviny jsou odolnější než jehličnany
• listnaté stromy mají hluboké kořeny
– lépe zpevňují půdu a brání erozi, jsou odolné proti větrům
• mají lepší složení půdy
– není tak kyselá jako např. ve smrkových monokulturách
 smíšený les je nejlépe schopen odolávat
výkyvům klimatu, katastrofám a škůdcům
Poznáte naše listnaté stromy? K obrázkům doplňte názvy
BUK LESNÍ
DUB LETNÍ
BŘÍZA BĚLOKORÁ
O_ _E L_ _ _ _ _Á
OLŠE LEPKAVÁ
JAVOR MLÉČ
JAVOR KLEN
LÍPA SRDČITÁ
H_ _ _ O_ _ _ _Ý
HABR OBECNÝ
JEŘÁB PTAČÍ
J_ _ _N Z_ _ _ _ _Ý
JASAN ZTEPILÝ
K plodům doplňte název stromu, ze kterého jsou
a název (typ) plodu
DUB
nažka v číšce
= žalud
JAVOR
LÍPA
nažka v ostnité
číšce = bukvice
BUK
oříšek
křídlatá
dvounažka
zdroje
•
•
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listnat%C3%BD_les, 6. 2. 2013
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%AD%C5%A1en%C3%BD_les, 6. 2. 2013
obrázky
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Klimag%C3%BCrtel-der-erdewarmgem%C3%A4%C3%9Figte-zone.png, 6. 2. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/European_Birch_Seeds.JPG?uselang=cs, 6. 2. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Alkottar.jpg, 6. 2. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Maple_seed_pods_Fcb981.JPG, 13. 5. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Acer_pseudoplatanus5_ies.jpg, 13. 5. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Lime_tree.jpg, 6. 2. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Hainbuche-Trieb_17-04-2005.jpg, 6. 2. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Carpinus_betulus2_ies.jpg, 6. 2. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Carpinus-betulus-fruits.jpg, 6. 2. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Fraxinus_excelsior_4560.jpg, 13. 5. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Quercus_robur_003.JPG, 13. 5. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Fagus_sylvatica7_ies.jpg?uselang=cs, 6. 2. 2013
•
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Tilia_cordata_MHNT.BOT.2004.0.780.jpg, 6. 2. 2013
•
ostatní fotografie – archiv autorky

similar documents