P*írodní spole*enstva * POLE pracovní listy

Report
VY_32_INOVACE_CER_S4_02
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a svět
Tematický okruh: Rozmanitost přírody
Téma: PŘÍRODNÍ SPOLEČENSTVA: POLE - Pracovní listy
4. ročník
Autor: Mgr. Černohorská Hana, září - 2011
Pracovní listy
1. Doplň názvy živočichů.
užitečný
Bažant obecný
škodlivý
Krtek obecný
škodlivý
užitečný
Zajíc polní
Koroptev polní
• Ke každému obrázku napiš, je-li užitečný či škodlivý.
Autor: Mgr. Černohorská Hana, září - 2011
2. Vyjmenuj alespoň 5 kulturních rostlin a 5 plevelů.
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
3. Zkus očíslovat polní práce, jak jdou za sebou.
5 odstraňování plevelu 4 půda se kypří
1 příprava půdy na osev 7 sklizeň
6 ošetření proti škůdcům
3 zavlažování 9 orba 8 hnojení
2 setí a vysazování
Autor: Mgr. Černohorská Hana, září - 2011
4. Napiš názvy polních plevelů a vybarvi.
Autor: Mgr. Černohorská Hana, září - 2011
5. Vyškrtni živočichy, kteří na poli škodí.
Potom chytíš škůdce do pasti.
S
L
U
N
É
Č
K
O
B
Ě
L
Á
S
E
K
ŽÍŽALA KOBYLKA
BAŽANT
MŠICE
KOROPTEV
M
Y
Š
HRABOŠ
ČMELÁK
CVRČEK
MOTÝL
Z
A
J
Í
C
SKŘIVAN
VČELA
Autor: Mgr. Černohorská Hana, září - 2011
H
O
U
S
E
N
K
A
MANDELINKA
6. Vysvětli, proč se musí střídat vysazování
plodin na poli.
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
7. Hra: Jméno, rostlina, zvíře
•
Žák říká potichu abecedu -> druhý žák řekne DOST. U
jakého písmene skončil,
píší všichni žáci slova (jméno, rostlina, zvíře) začínající
na toto písmeno.
Např. F = FRANTA, FIALKA, FRETKA
B = BARBORA, BUK, BIZON
Autor: Mgr. Černohorská Hana, září - 2011
Zdroje
•
•
•
•
www.priroda.cz
www.wikipedia.cz
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
PILÁT, A., UŠÁK, O. Kapesní atlas rostlin. Praha: SPN. 1979.
IBSN: 14-759-79.
• A DORLING KINDERSLEY BOOK. HRABINOVÁ, J., KRTILOVÁ, M.
Velká dětská encyklopedie, Z obrázků a vět poznáváme svět. Ottovo
nakladatelství s.r.o. 2001. IBSN:80-7181-266-8.
• KVASNIČKOVÁ, D., FRONĚK, J. Rok v přírodě, přírodověda pro 4.
ročník. Praha: Fortuna. 1995. IBSN: 80-7168-268-3.
Autor: Mgr. Černohorská Hana, září - 2011

similar documents