Pracovní stůl -hoblice č.20

Report
Název školy
Střední odborná škola Luhačovice
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0370
Autor
Ing. Lubomír Kacálek
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
VY_32_INOVACE_TDŘ0520Pracovní stůl truhláře - hoblice
Stupeň a typ vzdělání
Střední odborné vzdělání
Vzdělávací obor
Design a zpracování dřeva
Tematický okruh
Technologie dřeva
Druh učebního
materiálu
Výukový materiál, prezentace
Cílová skupina
Žáci I. ročníku
Anotace
Význam pracovního místa pro truhláře, řemeslníka při tvorbě polotovarů a dílů
nábytku. Všestranné využití konstrukce hoblice.
Klíčová slova
Pracovní deska, poděrák, přední a zadnívozík.
Datum
13.4.2013
www.zlinskedumy.cz
Pracovní stůl truhláře - význam
 Truhlářská hoblice je pracovní stůl truhláře uzpůsobena jeho
požadavkům a specifickým operacím související s jeho prací.
 Truhlář zde od počátku výroby opracovává jednoduché přířezy,
např. hoblováním, řezáním. Dále na stole může vytvářet
truhlářské spoje ručními nástroji – dláty. Po upnutí materiálu i
vrtat pomocí ručního elektrického nářadí.
 Další činností na hoblici je příprava před konečnou povrchovou
úpravou a to je broušení povrchu materiálu a výrobku.
 Jednou z posledních operací a činností je i montáž jednotlivých
dílů a polotovarů nábytku do jednoho celku – výrobku.
www.zlinskedumy.cz
Hoblice a její konstrukce
www.zlinskedumy.cz
Hoblice a její konstrukce
 Podstavec neboli podnoží hoblice je základní a podpěrná část celého
pracovního stolu truhláře. Je velmi důležitá hlavně svou stabilitou a tuhostí
konstrukce. Při úkonech nese nejen pracovní desku a váhu výrobku, ale
eliminuje veškeré nárazy a operace vykonávané na polotovarech. Bývá
vyrobena ze stejného dřeva jako horní pracovní deska a to z tvrdého – buk
nebo dub. Pro levnější variantu se výrobci uchylují k borovicovému dřevu,
vykazuje však menší tuhost. Bývá výšky 800 – 950mm.
 Podnoží je složeno z přední a zadní nohy a dvou podélných trnoží.
 Přední noha je širší a tvořena třemi svislými podpěrami, neboť podpírá nejširší část
hoblice a její přední vozík. Nachází se na levé straně hoblice.
 Zadní noha je užší a skládá se jen ze dvou svislých podpěr, které podpírají pravou část
hoblice v místě zadního vozíku.
 Trnože slouží na spojení dvojice noh a celkovém ztužení podpěrné konstrukce hoblice.
Bývají opatřeny stahovacími šrouby pro pevné spojení a možnou demontáž hoblice.
www.zlinskedumy.cz
Pohled na hoblici
www.zlinskedumy.cz
Pracovní deska hoblice
 Deska je masivní konstrukce tloušťky 60 – 100mm. Bývá vyrobena výhradně z tvrdého







dřeva( buk, dub, habr) a to klížením užších polotovarů k sobě z důvodu tvarové
stability a tuhosti.
Bývá různé délky podle použití(1100 – 2100mm).
Deska se skládá z pražce, předního vozíku, zadního vozíku, žlabu a zásuvky.
Pražec je nejširší část hoblice(až 900mm) a snáší největší rázy a údery při práci.
Přední vozík navazuje na pražec a má přední otočné vřeteno s deskou na upínání
menších a plochých částí.
Zadní vozík je naopak na konci hoblice v jeho pravé části. Má poměrně velký rozsah
roztažení, jež je ještě podpořen řadou děr pro instalaci poděráků. Má také otočné
vřeteno pro dotažení k pevné části stolu.
Žlab je vytvořen v zadní části stolové desky a je pod úrovní desky. Slouží tak na
odkládání ručního nářadí, tak aby nezavazelo a přitom nepadalo ze stolu.
Zásuvka je zavěšena pod stolovou deskou a slouží pro úschovu a odložení drobného
nářadí a pracovní pomůcek truhláře.
www.zlinskedumy.cz
Poděrák – „třetí ruka truhláře“
 Poděrák je speciální kovový v průřezu čtyřhranný nebo kulatý přípravek
opatřený vroubkovanou plochou pro zamáčknutí do dřeva. V zadní části má
ocelovou tenkou plochou pružinu pro možnost stabilizace poděráku v otvoru
hoblice. Můžeme tak materiál držet především z čela dřeva nebo i přes opěrku
i z plochy. Umožňují přidržovat i dlouhé kusy při ručním obrábění materiálu.
Jsou rovné i zahnuté konstrukce pro různé způsoby upínání.
www.zlinskedumy.cz
Kontrolní test
1.
2.
3.
4.
5.
Z jakého dřeva je hoblice vyrobena?
a) z libovolné dřeviny
b) ze smrku
c) z tvrdého , většinou bukového dřeva
Kolik má hoblice pohyblivých vozíků?
a) dva, přední a zadní
b) jeden hlavní
c) ani jeden
Kolik má výšku podnoží hoblice?
a) max.700mm
b) 700 – 800mm
c) 800- 950mm
Na co slouží podnoží hoblice?
a) na podepření materiálu při opracování
b) podpírá přední vozík hoblice
c) nese pracovní stůl hoblice
Co je to poděrák?
a) pomocný kovový prvek pro upnutí materiálu
b) pomůcka pro vytvoření děr
c) slouží na odírání materiálu při opracování
Odpovědi: 1c, 2 a,3 c,4 c,5a

similar documents