Bukovité a břízovité

Report
Bukovité (Fagaceae)
říše: rostliny
podříše: cévnaté rostliny
○oddělění: krytosemenné
třída: vyšší dvouděložné
-řád: bukotvaré
- čeleď: bukovité
Obecné informace
opadavé větrosnubné dřeviny
 střídavé jednoduché listy
 jednopohlavní květy – uspořádány ve
vrcholičnatých květenstvích
 plod: jednosemenná nažka – z části uzavřená
v číšce

○ (číška: miskovitě rozšířené květní lůžko)

v mírných oblastech obou polokoulí
○ (v našich lesech 9 druhů)

využití: dřevo, okrasné dřeviny, plody
Zástupci – Buk lesní
Fagus sylvatica
 plod - dvě trojboké nažky (bukvice) jsou
uzavřeny ve čtyřcípé ostnité číšce
 nepravidelně laločnaté, téměř celokrajné
listy
 hladká borka bělošedé barvy
 podhorské a horské lesy

Zástupci – Dub letní
Quercus robur
 plod – žalud sedící v číšce
 obvejčité, nepravidelně peřenolaločnaté
listy
 tmavošedá, rozpukaná borka
 může se dožít 1500 let
 vlhčí místa
 výskyt: Evropa, malá Asie a severní Afrika

Zástupci – Dub zimní
Quercus petraea
 plod - podlouhlé vejcovité žaludy
 řapíkaté listy, široce obvejčitá čepel,
nejširší v horní polovině
 kyselé písčité půdy
 výskyt: střední a jižní Evropa

Zástupci – Kaštanovník jedlý







Castanea sativa
kvete v květnu a v červnu
jednodomá a cizoprašná
střídavé listy; list na vrcholu větvičky je
největší – tvar podlouhlé elipsy
plody - po 2 – 3 v pichlavém obalu, který
puká čtyřmi švy
výskyt: nejvíce v J Evropě a v Přední Asii, u
nás ve vinařských oblastech
semena – po tepelné úpravě jsou jedlá
Břízovité
říše: rostliny
podříše: cévnaté rostliny
○oddělění: krytosemenné
třída: vyšší dvouděložné
-řád: bukotvaré
- Čeleď: břízovité
Obecné informace
větrosnubné dřeviny
 jednoduché střídavé listy
 květy – silně redukované okvětí, jsou
uspořádány v jehnědovitých
květenstvích
 plod: nažka (bříza, olše)
oříšek (habr, líska)

Zástupci - bříza bělokorá
Betula pendula
 trojúhelníkovité zaoblené listy s
pilovitými okraji
 výška až 25 metrů, v extrémních
podmínkách může být zakrslá
 borka je v mladí hnědá, postupně zbělá
 květenství - jehnědy
 plody – drobné lehké nažky

Zástupci - Olše šedá





Alnus incana
hladká borka má barvu šedobílou nebo
šedou
střídavě rostoucí listy - tvar vajíčka se
zašpičatělou špičkou
samčí květy - v jehnědách po třech až pěti,
žlutavohnědé barvy, samičí – načervenalé
Plody - nažky v černošedých zdřevnatělých
šišticích
Zástupci - Olše lepkavá
Alnus glutinosa
 výška až 30 metrů, kuželovitá koruna
 střídavé okrouhlé listy široce vejčitého
tvaru se zubatým okrajem
 květy: jehnědy
 plody – ploché nažky, uložené v
černohnědých šišticích
 dožívá se 200 let

Zástupci – Habr obecný






Carpinus betulus
cenné tvrdé dřevo
kůra je hladká a má šedou barvu
listy jsou střídavé, podlouhle vejčité, na
vrcholu krátce zašpičatělé, dvojitě ostře
pilovité
samčí květenství - 3-5 cm dlouhé jehnědy,
svazčité samičí jehnědy vyrůstají na
letorostech
plody - drobný oříšek s trojlaločnými listenci
Zástupci – Líska obecná





Corylus avellana
rozložitý keř vysoký obvykle 3 – 8m
listy střídavé, mírně chlupaté, vejčité až
kulaté s hrotem na konci, okraje - dvojitě
pilovité
samčí květy - 3-7cm dlouhé jehnědy, Samičí
květy - nenápadné pupence s malou
vyčnívající fialovočervenou bliznou
plody – hnědé oříšky

similar documents