Mezolit v Evrop* - eLearning FPF SU

Report
Mezolit v Evropě
Opava 13. května 2014
Ondřej Mlejnek
Mezolit
• Někdy nazývaný také konečný paleolit. Období existence
lovecko-sběračských kultur v Evropě počátkem holocénu. Ve
střední Evropě asi 11640 BP cal – 7500 BP cal (preboreál,
boreál a počátek atlantiku). Kolonizace severní Evropy.
• Preboreál: Období přechodu od pleistocénu k holocénu
(11640-10600 BP). Postupné oteplování, ale stále celkem
chladné a suché klima. Zalesnění krajiny březovými a
borovicovými lesy.
• Boreál: Teplé a suché období na počátku holocénu (106009100 BP). Smíšené lesy. Zpočátku rozšíření borovice, lísky a
buku, později dubu, jilmu, lípy a olše.
• Atlantik: Postupné zvlhčování klimatu. Bylo dokonce tepleji než
dnes. Rozšíření listnatých a dále k severu smíšených lesů.
Datování asi 9100-5750 BP – závěr mezolitu a neolit. Listnaté
lesy postoupily k severu (dub, buk, líska, olše, lípa, jilm), více
otevřené krajiny. Klimatické optimum – nástup zemědělství.
• Fauna: lesní společenství – jelen, srnec, prase, tur, liška,
medvěd, kuna, veverka, práci, ryby, v otevřenější krajině i vlk,
zubr a kůň (tarpan).
Mezolit
• ŠI: Mikrolitizace industrie – geometrické mikrolity:
trojúhelníky (starší fáze), trapézy (mladší fáze), kruhové
úseče, rhomby. Dále drobná škrabadla a rydla,
odštěpovače… V Pobaltí přežívání hrotů s řapem a ve
východní Evropě hrotů s otupeným bokem.
• KPI: Vzhledem k agresivní holocenní půdě se špatně
dochovává. Hroty, harpuny, rybářské háčky, hladidla,
šídla…
• V západní Evropě technokomplexy tardenoisienu
(beuronienu) a sauveterrienu, ve východní Evropě
přežívání industrií s otupenými nástroji a v Pobaltí s hroty s
řapem. V oblasti Železných vrat na Dunaji žili v pozdním
mezolitu rybáři z Lepenského Viru. Střední Evropa méně
osídlena (podél řek, osídlení pod převisy). Roste význam
rybolovu a sběru měkkýšů – odpadní hromady
(køkkenmødding). V severní Evropě kultura maglemosien,
východněji komplex Duvensee-Komornica a později delší
přežívání mezolitu (kultura Ertebølle s keramikou).
Štípaná industrie
Složené nástroje
Literatura
• Bailey, G., Spikins, P. (eds.) 2008: Mesolithic Europe.
Cambridge University Press: New York.
• Vencl, S. 2007: Mezolit. In: Fridrich, J., Vencl, S.:
Archeologie pravěkých Čech 2. Paleolit a mezolit.
Archeologický ústav AV ČR Praha: Praha, 124-150.
• Svoboda, J. 1999: Poslední lovci. In: Svoboda, J.:
Čas lovců. Archeologický ústav AV ČR Brno: Brno,
241-254.
Přestávka
Severní Evropa
• Kultury s hroty s řapem (Kunda, Narva, swiderien)
nahrazují v pozdním mezolitu kultury s mikrolitickou
štípanou industrií.
• Kolonizace severní Evropy – jižní část již v pozdním
paleolitu, severní část v mezolitu.
• První větší pohřebiště (Olenij ostrov).
• Lov sobů, losů, ptáků, ryb, sběr mušlí – køkkenmøddingy
na pobřeží.
• Místy i dochování organických materiálů – nejstarší lyže a
sáně. Užité umění na kostěné industrii (vyřezávaná hlava
losa z Pobaltí, zoomorfní aplikace na kostěných
předmětech), nejstarší petroglyfy.
• V pozdním mezolitu i keramika zdobená důlky a otisky
hřebenu.
Mezolitické umění v Pobaltí
Mezolitické kultury severní Evropy
• Maglemosien: Dánsko, jižní Švédsko (Skåne), 9-6 ky BP.
Eponymní lokalita Maglemose se nachází na dánském
ostrově Zealand (zkoumal George Sarauw). Mikrolitické
trojúhelníky, otupené čepelky.
• Kultura Kongemose: Navazující kultura, 6000-5200,
eponymní lokalita Kongemose na západním Zealandu.
Mikrolitická industrie, KPI. Lov jelenů, srnců a prasat
doplněný rybolovem a sběrem mušlí.
• Kultura Ertebølle-Ellerbek (EBK): Navazující kultura,
5300-3950, eponymní lokalita Ertebølle se nachází v
Dánsku, Ellerbek je na předměstí Kielu. Časté hromady
mušlí – køkkenmøddingy. Současná s KLnK ve střední
Evropě. První keramika – nádoby s hrotitým dnem.
Importy obilí z jihu v pozdní fázi. Nahrazena kulturou s
nálevkovitými poháry – nástup neolitu.
Vývoj ŠI
Mezolitické jezero Ancylus
Ertebølle
Mezolitický lyžař – Bøla, Snåsa,
Nord-Trøndelag, Norsko
Petroglyfy
Južny olenij ostrov
• Jižní jelení ostrov, Karelie, Oněžské
jezero – mezolitické pohřebiště
zkoumané 1936-1938 (V. Ravdonikas).
Datování kolem 5300 BC.
• Bohatě vybavené hroby – lovecké a
rybářské potřeby, šperk, ŠI, umělecké
předměty – skulptury hadů, losů, lidí…
• Rozvinuté duchovní představy – ptačí
kosti v hrobech (labutě).
• V poslední době projekt zaměřený na
studium DNA zde pohřbených lidí (M.
Zvelebil).
Mezolit Britských ostrovů
• Souvislé lesy , rybolov, používání luku - mikrolitické
industrie, KPI – hroty, harpuny…
• Star Carr – sídliště u jezera v severním Yorkshire. Pokrývky
hlavy z jeleních lebek, harpuny z jeleních parohů.
Rašelinný pokryv umožnil dochování organických
materiálů. Využívání dřevěných prken z topolového a
osikového dřeva. Aktivní management krajiny.
• Severn Estuary – Goldcliff - sídliště ve Walesu s
dochovanými stopami lidí. Využívání mořských zdrojů.
• Mt Sandel – sídliště v severním Irsku. Dochované sídlištní
objekty.
Star Carr
Goldcliff footprints
Mt Sandel
Star Carr - Video
• https://www.youtube.com/watch?v=EfFMRsv7gP8
• https://www.youtube.com/watch?v=GENITQfvuJs
• Goldcliff footprints:
https://www.youtube.com/watch?v=cMPNX2F4Ous
Mezolit ve Francii
• Bohaté mezolitické osídlení, častá sídliště pod
převisy. Známé jsou také mezolitické pohřby.
• Mikrolitické industrie – komplexy sauveterrienu,
tardenoisienu (beuronienu), a regionální facie
castelnovienu a montadienu.
• Pohřebiště Téviec s 20 hroby: Zkoumáno 1928-1934
na ostrově Téviec v Bretani. Dvojhrob dvou násilně
usmrcených žen ve skrčené poloze s výbavou
náhrdelníků z mušlí a s jelením parožím.
Auneau, Parc du Château
Sauveterrien
• Mikrolitická industrie. Termín vytvořil L. Coulonges
pro pojmenování industrie mezi azilienem a
tardenoisienem v Abri du Martinet u obce
Sauveterre-la- Lémance. Datování 8500-6500 BP
(starší mezolit).
• Více regionálních variet. Lokality: Roc Allan, Roc du
Barbeau, Cro du Cluzeau, Fieux… Zasahuje až do
střední Evropy a východní Anglie.
• Hroty typu Sauveterre, trojúhelníky, trapézy, kruhové
úseče atd. KPI někdy zdobená geometrickými
vzory.
• Lov prasat, jelenů, bobrů, někde i sběr hlemýžďů.
Tardenoisien
• Zvaný také beuronien (podle německé lokality).
Mikrolitická štípaná industrie s množstvím trapézů.
Pojmenovaná podle regionu Tardenois, kde roku
1885 E. Taté odkryl mezolitické sídliště u obce
Coincy.
• Známý je zejména z pařížské pánve, ale podobné
industrie se vyskytují i ve Španělsku, Itálii, jižní Anglii a
střední Evropě. Datování 9000-7500 BP (mladý
mezolit).
• Jako tardenoisien bývá někdy klasifikován také
mladší sauveterrien s trapézemi z jihozápadní
Francie.
Mezolit v Beneluxu
• Bohaté osídlení zejména v údolích nizozemských řek
(např. údolí Vlootbeek – pozdě glaciální průběh
řeky Roer). Mikrolitická industrie, KPI, místy i
dochování dřeva, používání okrového barviva.
• Drobné doklady umění – např. rytiny na oblázcích z
lokalit Geldrop a Wanssum nebo dřevěná figurka z
Willemstadu.
Mezolit v Německu
Velký počet lokalit. Kultura Maglemose v severním
Německu. Později kultury Kongemose a Ellerbek. Ve
středním a jižním Německu místní varieta
tardenoisienu zvaná beuronien (9600-7000 BC) –
zejména údolí horního Dunaje.
Mikrolitické industrie. Ve starším mezolitu převažují
trojúhelníky, v mladším mezolitu trapézy. KPI.
Pohřby: Šamanka z Bad Dürrenberg (Sachsen-Anhalt)
– pohřbená s kojencem v březovém háji ve skrčené
poloze na boku, pokrytá okrem, 9000 BP. Bohatá
výbava – KPI, ŠI, provrtané zuby, srnčí parohy…
Hnízda lebek v jeskyních Kleine a Große Ofnet v
Bavorsku. Snad doklad genocidy posledních lovců a
sběračů spáchané prvními zemědělci?
Mezolit na Balkáně
• Nejbohatší nálezy pocházejí z oblasti Železných vrat
na Dunaji na hranicích Rumunska a Srbska.
• V této oblasti se rozvinula mezolitická kultura
Lepenski Vir – lokality Lepenski Vir, Vlasac, Schela
Cladovei, Cuina Turcului, Hajdučka Vodenica atd.)
• Kultura místních rybářů, kteří zde zřejmě přežívali až
do časného neolitu, kdy přejali zemědělství (kultura
Starčevo-Körös- Križ.
• Nejznámější lokalitou je Lepenski Vir v Srbsku, kde
vzniklo i muzeum představující tuto unikátní lokalitu
mezolitických rybářů na Dunaji.
Lepenski Vir
• Osada mezolitických rybářů v oblasti Železných vrat
na Dunaji (Srbsko).
• Pravidelné pozdně mezolitické a časně neolitické
trapezoidní chaty s ohništi z kamenů a s kamennými
oltáři se sochami rybích bohů. Trapezoidní tvar chat
mohl být odvozen od tvaru hory Treskavac na
protilehlém břehu Dunaje. Dvě větší obydlí mohly
sloužit ke scházení komunity.
• ŠI – mikrolity a čepelky z balkánského medového
pazourku. KPI dokládající rybolov (háčky) i lov
(hroty).
• Pohřby v žabí poloze pod podlahou chat v neolitu
nahrazují pohřby ve skrčené poloze. S nástupem
neolitu zřejmě roste role žen ve společnosti.
Lepenski Vir
Lepenski Vir - video
• https://www.youtube.com/watch?v=I03Oxiyd6_w
• https://www.youtube.com/watch?v=jLY2Cd1x_Gk
Mezolit jižní Evropy
• Bohaté mezolitické osídlení hlavně při pobřeží v
Kantábrii, Portugalsku, Katalánsku, v Itálii a Řecku. Časté
osídlení jeskyní.
• Španělsko: Nerja, El Collado, Cocina…
• Itálie: Riparo Blanc, Grotta Erica, Grotta della
Madonna…
• Řecko: Jeskyně Theopetra (Chalkidiki), jeskyně Franchti
(Argolis), ostrov Melos (obsidián)…
• ŠI: geometrické mikrolity a hroty s obloukovitě otupeným
bokem, krátká škrabadla.
• U skalních maleb problémy s datování. Lovecké scény
levantského umění v jižním Španělsku jsou nově
datovány spíše do neolitu. Mezolitické by snad mohly
být ryté výjevy skupin lidí a zvířat z italských lokalit na
ostrově Levanzo a na Sicílii (Grotta dell´Addaura).
Grotta dell´Addaura
Mezolit východní Evropy
• Ve východní Evropě rozlišujeme několik biotopů:
tundra a lesotundra, lesní oblasti (boreální les),
lesostep a suchou step. Jedná se o oblasti méně
příhodné pro zemědělství, proto zde mezolitické
obyvatelstvo přežívá déle.
• ŠI: geometrické mikrolity, otupené čepelky a hroty,
na sz. přežívání hrotů s řapem, škrabadla… KPI:
harpuny, hroty, šídla… Např. lokalita Nižné Veretě.
• Pohřebiště s kostrovými hroby: Dereivka, Ospovka,
Vasylevka…
• Nevýrazné umění – např. geometrické vzory na
harpunách.
Přechod od mezolitu k neolitu
• Mladomezolitické nálezy ve střední Evropě nijak
nepředznamenávají nástup neolitu. Hmotná kultura KLnK se
od mezolitické značně liší. Přesto jsou některými badateli
spatřovány podobnosti mezi mezolitem a neolitem např. ve ŠI
(Mateiciucová) nebo v genofondu (Zvelebil).
• Autochtonní teorie: Předpokládá vývoj neolitu pouze z
místních mezolitických kořenů. Dnes zavržena jako
nepravděpodobná.
• Alochtonní teorie: Počítá s příchodem neolitu s novou
populací z jihovýchodu, která vyhladila, případně asimilovala
původní mezolitickou populaci.
• Difuzní teorie: Počítá s příchodem omezeného počtu
zemědělců z jihovýchodu, kteří předali znalosti a technologie
související s neolitickou populací místnímu mezolitickému
obyvatelstvu. Zdá se nejpravděpodobnější. Panují rozpory,
jestli většinu v neolitických osadách tvořili nově příchozí
zemědělci (Vencl) nebo spíše potomci místních mezolitců
(Zvelebil, Maticiucová).
Děkuji za pozornost

similar documents