Fisk=Mat

Report
Fisk=Mat
Innholdsfortegnelse





Forskjell mellom laks og torsk
Livssyklus laks og torsk
Hvordan fungerer fiskehud?
Hvordan puster fisk?
Fisk er viktig for Norge
Laks - utseende
 Mørk rygg, blanke sider og hvit buk når den lever i
havet
 To ryggfinner
 den bakerste mangler bein og kalles for fettfinne.
Fettfinne Ryggfinne
Halefinne
Gattfinne
Bukfinne
Brystfinne
Torsk - utseende





Brungrå på ryggen og lys buk(fargen varierer etter hvor den lever)
Tre ryggfinner og to gattfinner
To brystfinner og to bukfinner
Tydelig buet sidelinje
Typisk skjeggtrådRyggfinne
(lukteorgan) under haken
Ryggfinne
Ryggfinne
Halefinne
Skjeggtråd
Brystfinne
Bukfinne
Gattfinne
Gattfinne
Et lakseliv
 Blir født og vokser opp i elva
 Vandrer ut i havet for å spise seg feit
 Svømmer tilbake til elva for å gyte
Et torskeliv
 Noen
 vandrer fra Barentshavet i Arktis til Lofoten  norsk arktisk torsk
 som ikke vandrer og lever hele livet ved kysten  kysttorsk
Skreien
(Den norsk arktiske torskestammen)
 Gyter i Lofoten
 Yngelen driver med
havstrømmen nordover
til Barentshavet
 Drar til Finnmark for å
spise seg stor
 Drar til Lofoten for å gyte
Livssyklus til kysttorsk
Fiskehud
Når du tar på en fisk, kjenner du at den er veldig slimet. Hvorfor det?
 Slimlagets oppgaver
 Gjør at fisken glir lettere i
vannet
  fisken kan svømme raskere
 Beskytter fisken mot
 Skader  akkurat som
menneskehud
 Hindrer sopp og bakterier
Lakselus - Hva er dette?
Lakselus
 Er en parasitt som lever på
laksen og får sin næring
gjennom den
 Laksen kan dø når den er
infisert med for mange lus
 Dette er et stort problem i
oppdrettsanlegg
Hvordan puster fisk?
pattedyr
fisk
Fisken «puster» med gjellene
 Fisk trenger også oksygen,
men får ikke den i luften, men i
vannet
 Vann strømmer gjennom
gjellene og oksygen strømmer i
fiskens blod.
Fisk i Norge
 http://ndla.no/nb/node/100969

similar documents