Sadenie strom*ekov

Report
Sadenie
stromčekov
P. uč. RNDr. Jaroslav
Knapec dohliadal na
disciplínu

Dňa 30.4.2010 sa trieda 2.O zúčastnila
sadenia bukov v Radôstke.
Radôstka sa nachádza v Bystrickej
doline, Okres Čadca.
 Spoločnými
silami
sme zasadili
300ks stromčekov
najrozšírenejší typ
vegetácie na zemeguli s
najväčším priamym
využitím slnečnej energie,
obehom látok.
najväčším producentom kyslíka,
najvýraznejším faktorom regulácie klímy,
biotopom živočíchov, zásobárňou
genofondu.






Výška-30-40 m
koruna je široká a guľovitá
kôru ma hladkú a sivú
s bukového dreva sa vyrába aj
nábytok
dožíva sa 120 rokov
rozkvitá raz za 5-10 rokov
lajicky
povedané
 Všetky
lúky na
Kysuciach začínajú
zarastať tŕňmi, lebo
tráva je ako strecha a
do pôdy sa nedostanú
výživné látky. A preto
sa sadia listnaté
stromy... Tie na jeseň
opadajú, lístie začne
hniť, čím sa do zeme
dostavajú živiny.
A začali sme pracovať
Zmiešané
lesy
Zmiešaný
les je les v ktorom rastú
ihličnany aj širokolisté dreviny.
Tieto lesy nie sú napadnuté
škodcami a rastie v nich viacero
druhov stromov a množstvo rastlín.
V Európe pokrývajú zmiešané lesy
celkovú plochu 4 milióny km2.
V
miestach s obmedzeným
zásahom človeka dosahuje
výška stromov až 40 metrov a
jednotlivé stromy sa dožívajú
priemerne 400 rokov, kým
podľahnú rozkladu alebo ich
vyvráti vietor.
Počasie vyšlo podľa
našich predstáv
Bolo krásne a všetci sme si
užili slnečný deň...
Makaj,
makaj 
Ja už
nevládzem
Vypracovali:
Poliaková Marta
&
Hermanová Adriána

similar documents