LES * LESNÍ PATRA

Report
LES – LESNÍ PATRA
A. Patro mechové
B. Patro bylinné
C. Patro keřové = rostliny o výšce od 1
m do 3 m
D. Patro stromové = rostliny
přesahující výšku 3 m
LES – LESNÍ PATRA
LES – LESNÍ PATRA
stromové patro
LES – LESNÍ PATRA
stromové patro
Stromové patro na obrázku je tvořeno
především habrem obecným, dále je
zastoupen dub zimní, nepůvodní smrk
ztepilý, vtroušeně se vyskytuje buk lesní,
borovice lesní, bříza bělokorá a lípa
srdčitá.
LES – LESNÍ PATRA
stromové patro
LES – LESNÍ PATRA
stromové patro
LES – LESNÍ PATRA
stromové patro – borovice lesní
LES – LESNÍ PATRA
stromové patro = dub zimní
LES – LESNÍ PATRA
stromové patro = dub letní
LES – LESNÍ PATRA
stromové patro = bříza bělokorá
LES – LESNÍ PATRA
keřové patro
= bez hroznatý
LES – LESNÍ PATRA
keřové patro = ostružiník křovitý
LES – LESNÍ PATRA
keřové patro = borovice lesní
LES – LESNÍ PATRA
bylinné patro
LES – LESNÍ PATRA
bylinné patro
LES – LESNÍ PATRA
bylinné patro = metlička křivolaká
LES – LESNÍ PATRA
bylinné patro = borůvka obecná
LES – LESNÍ PATRA
bylinné patro
= jestřábník zední
LES – LESNÍ PATRA
mechové patro
LES – LESNÍ PATRA
mechové patro = bělomech sivý
LES – LESNÍ PATRA
mechové patro = dvouhrotec čeřitý
LES – LESNÍ PATRA
mechové patro = dvouhroteček různotvarý

similar documents