LISTNATÉ STROMY

Report
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace
LISTNATÉ STROMY
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Kateřinou Různarovou
LISTNATÉ STROMY
Jírovec maďal nebo také kaštan koňský je statný
opadavý listnatý strom. Dorůstá výšky až 25 metrů,
má mohutnou korunu a kmen. Plod je světle zelená
tobolka s tmavě hnědými semeny známými jako
kaštany.
Buk lesní je statný opadavý listnatý strom se štíhlým
kmenem a pravidelnou vejčitou korunou, který může
dorůstat výšky i přes 45 metrů. Plody jsou bukvice –
pokryté měkkými ostny.
Dub letní je mohutný listnatý strom. Plodem je
žalud. Dub roste velmi pomalu, zralého věku
dosahuje až ve 100 letech, zato je ale dlouhověký,
může se dožít i 2000 let.
Obrazový zdroj: www.googleobrazky.cz
LISTNATÉ STROMY A JEJICH PLODY
jírovec maďal
kaštan
Obrazový zdroj: www.googleobrazky.cz
buk lesní
žalud
dub letní
bukvice
Pracovní list 1
Spoj název plodu s listy a obrázkem plodu, vybarvi
žalud
Obrazový zdroj: www.googleobrazky.cz
kaštan
bukvice
Pracovní list 2
1) Přiřaď: název stromu, plod, list
buk lesní
2) Jak se nazývá plod buku?
Jak se nazývá plod dubu?
Jak se nazývá plod jírovce?
3) Části stromu jsou: K - - E N
Obrazový zdroj: www.googleobrazky.cz
dub letní
žaludu
kaštan
bukvice
K - - N
jírovec maďal
bukvice
žalud
kaštan
K - R - - A
V - T - E.

similar documents