Belma Bayraktar

Report
KOZMETİK AMAÇLI
BOTULİNUM TOKSİNİ
UYGULAMASI
Dr. Belma Bayraktar
Bakırköy Acıbadem Hastanesi
BOTOX
• Kötü hazırlanmış sosisler nedeniyle meydana geldiği
için sosis anlamına gelen Latince Botulus olarak
adlandırılmış ve bu toksini üreten anaerob bakteride
daha sonra Clostridium botulinum adını almıştır.
• İlk kez 1946 yılında botulinum toksin tip A isole
edilerek üretilmistir. 1960’lı ve 1970’li yıllarda
strabismus tedavisi icin hayvan deneylerinde kullanılan
botulinum toksini ilk kez 1980 yılında tedavi amaçlı
olarak kullanılmıştır.
• Blefarospasm amaçlı botulinum toksin kullanılan
hastalarda göz kapağı cevresinde kaz ayağı olarak da
bilinen kırışıklıklarda azalmaya neden olduğu gozlemi
bu konudaki araştırmalara ışık tutmuştur
Günümüzde BTX-A’nın yüzdeki hiperfonksiyonel cizgilerin
tedavisinde kullanımı oldukca yaygındır.
Glabellar kas çatma çizgisi tedavisinde kullanılmasından
sonra, BTX-A, yüz estetiğiyle ilgili cok sayıda
prosedürde başarıyla kullanılmıştır.
Botox’un kullanıldığı alanlar:
• Yatay alın cizgileri,
• Göz kenarındaki gülümseme çizgileri
• Tavşan cizgileri
• Perioral alan,
• Çukur çene,
• Platisma bantları
• Nazolabiyal katlanmalara yonelik
uygulamalar,
• Kas elevasyonu ve sekillendirilmesi
• Yüzün diğer ifade kaslarından
kaynaklanan cizgiler
...olarak sayılabilir
Neden Botox-A?
BTX-A seçilmesinin nedeni; botulinum
toksin tip A’nın bu formulasyonunun
en çok kullanılan ve literaturde en sık
tanımlanan formülasyon olmasıdır.
Gram pozitif bir anaerob bakteri olan
Clostridium botulinum insanoğlunun
bildiği en kuvvetli neurotoksini
üretmektedir.
Değisik Clostridium botulinum susları
tarafından uretilen 7 değisik antijenik
ozelliğe sahip botulinum toksini (A, B,
C, D, E, F ve G) tanımlanmıştır
Botulinum Toksini
7 değişik botulinum toksini
(A,B,C,D,E,F,G)
Tip A ve Tip B klinik kullanımda
En potent Tip A, sonra B ve F
Tip E ve F kısa etkili
C ve D insanda etkili değil
Tip A 900 kDa
Tip B 700 kDa
Turkiyede Botox ve Dysport kullanılabilen tipleri teskil etmektedir.
Botox ve Dysport dilue edilerek kullanılırlar; Myobloc veya
Amerikada ki satıs adı ile Neurobloc dilusyona gerek duymayan
kullanıma hazır formu ile bulunmaktadır.
Etki Mekanizmasi
Botulinum toksini, nöromüsküler kavşakta periferik kolinerjik sinir
uçlarında asetil kolinin salınımını engelleyerek etki gösterir.
Bağlanma
Blokaj
İçine alma
Reinnervasyon
Uygulama için gerekli malzemeler










Botulinum toksin tip A flakonu
Dilusyon için %0.9 serum fizyolojik
Alkol içermeyen cilt temizleyicileri
Pamuk, steril gazlı bez
Topikal anestezi için topikal anestezik (EMLA) krem?
Buz, buz aküsü
30-33 G tercihen 0.5 ya da 1 ml. insülin enjektörü ve yeterli sayıda
yedek enjektör ucu
İşaret kalemi (mavi ya da siyah renkli)
El aynası
Acil müdahale kiti!
Uygulama Öncesi
 Uygulama, olası yan etkiler, etkinlik için
bilgilendirme
 Yazılı bilgilendirilmiş onam formu
 Uygulama öncesi ve sonrası fotoğraf
Dilüsyon
• Dilusyon miktarına uygulamanın yapılacağı bölgeye ve ne derisiklikte toksin
kullanılması planlandığına gore karar verilir.
• Dilusyon amaclı koruyucu icermeyen serum fizyolojik kullanılmalıdır.
• Steril distile su ile yapılan dilusyonlarda enjeksiyon esnasında hissedilen ağrı
miktarı belirgin olarak fazla olduğu icin bundan kacınılmalıdır.
• Dilusyon esnasında serum fizyolojik flakona yavas yavas enjekte edilmeli ve
toksinin denaturasyonuna neden olabilecek kopuklenme veya kabarcıklasmaya
museade edilmemelidir.
...devam:
Dilüsyon
...devam:
• Bu amacla flakonun kapağı acılarak negatif basınc etkisi ortadan kaldırılarak
dilusyon isleminin yapılması tercih edilmelidir.
• Botulinum toksini hazırlanana kadar dondurularak saklanmalı ancak dilusyon
islemi gerceklestirildikten sonra tekrar dondurulmamalıdır. Dilue edilen toksin
kullanılana kadar +4 derecede saklanabilir.
• Dilue edilmis toksinin en kısa surede (ilk 4 satte) kullanılması idali teskil eder.
• Her nekadar literaturde dilue edilen Botox’un 1 ay boyunca buzdolabında
saklanmak kosuluyla etkisinde belirgin azalma olmadan kullanılabileceğine dair
bilgiler mevcutsa da 20 son yıllarda yapılan ultrastrukturel calısmalar bekletilmis
toksinin etkinliğinin azaldığını ortaya koymaktadır.
Dilüsyon
• Enjekte edilecek solusyonun konsantrasyonuna göre uygun dilusyon hacmi
seçilmelidir;
• Küçük hacimlerle verilen yüksek dozların toksini ve etkisini daha sınırlı tuttuğu
bildirilmiştir.
• Aksine, yüksek hacimde düşük dozlar biyolojik etkinin daha yaygın olmasını
sağlar. Bu nedenle, istenen etki için tip A’nın dozu ve dilusyonu ayarlanmalıdır.
• Düşük hacim uygulanmasıyla hedef bölgeye optimum düzeyde ulaşılır ve
istenmeyen bölgelere toksin yayılımı önlenir.
Uygulama
•
Hasta, doğal gün ışığı yada beyaz ışık ortamında, oturur vaziyette, yüzü
direk hekime bakacak ve başı hafifçe aşağıya doğru rahat bir şekilde
oturtulur.
•
Cilt temizlenir.
•
•
EMLA krem sürülerek 30-40 dakika bekletilebilir.
(BoNTA öncesi lokal anestezik krem kullanmak enjeksiyona bağlı ağrıyı
azaltmadığı gibi tersine toksinin beklenen etkisini de azaltabilir.)
•
Lokal anestezik kremler yerine bölgenin soğutulması ve buz tatbiki tercih
edilir.
Uygulama
•
Gevşek ve gergin halde kasların durumu değerlendirilir, kaslar palpe edilir.
Hastaya kasları hareket ettirilerek kırışıklıkların ve çizgilerin durumu ortaya
konur.
•
Enjeksiyon alanları, sayısı, enjekte edilecek doz belirlenir.
•
Uygulama yapılacak bölge belirlenir ve işaretlenir (izafi olarak ya da işaret
kalemi ile)
•
Uygun enjeksiyon tekniği ile uygun dozda ve ünitede enjeksiyon yapılır.
Uygulama
 Etkiyi artırmak için 2-3 saat boyunca
hastaya kaslarını bolca kullanması önerilir.

(kaş çatma, alnı kaldırma, gülme gibi)
 Enjeksiyon noktalarında meydana
gelebilecek ekimozların kapatıcı makyajlar
ile kamufle edilebileceği hastaya
söylenebilir.
Uygulama
Dilüe edilmeden 2-8 C de 24 ay
Dilüe edildikten sonra 2-8 C de 2 gün
saklanır.
+4 Cde 6 haftaya kadar saklanabilir.
Uygulama
 İşlemden 2-3 gün sonra kas zayıflığı
 1-2 haftada kırışıklıklarda düzelme
 Etkisi 3-6 ay
 Tekrarlayan enjeksiyonlarla bu süre uzar
 Gerektiğinde 4-6 hafta sonra 2. uygulama ya da rotüş
(touch-up)
Uygulama
• İşlem sırasında ağrı, eritem, ödem,
ekimoz, hematom olabileceği hastaya
söylenmelidir.
• 2 saat boyunca enjeksiyon bölgesini
korumalı, makyaj, krem v.s. kullanmamalı
• 10-14 gün sonra kontrol
Kontrendikasyonlar










Hamilelik
Emzirme
İlaç kullanımı
(aminoglikozidler, penisilamin, kinin, kalsiyum kanal blokerleri, Mg, siklosporin)
Allerjiye yatkınlık
Nöromuskuler hastalıklar
(ALS, MG, Eaton-Lambert Send.)
Psikolojik açıdan stabil olmayan, aşırı beklentili hastalar
(Dismorfik bozukluk , Borderline, OKB, Narsizm)
Uygulama bölgesinde enfeksiyon, ekzema gibi hastalıklar
İnflamatuvar deri hastalığı
Kanama bozukluğu
Yakın zamanda (1-2 ay içinde) BoNTA uygulanmış olması
durumlarında uygulama yapılmamalıdır.
Klasik Teknikler

Periorbital bölge kırışıklıkları (Kaz ayakları)

Glabellar bölge

Yatay-dikey alın çizgileri
İleri Teknikler














Suborbital bölge
Tavşan çizgileri
Nazal kırışıklıklar
Burun dikleştirme
Nazolabial kıvrımlar
Yanak çizgileri
Gummy smile
Üst ve alt dudak çizgileri
Marionette çizgileri
Kırışık çene
Platizma bantları
Gerdan çizgileri
Yüz liftingi
Mikroinjeksiyon tekniği (Mezobotoks)
BoNTA uygulamasında
başarıya ulaşmak için
– tedavi edilecek alandaki
kas yapısını
– kasların görevlerini
– yerleşim yerlerini ve
komşuluklarını iyi bilmek
– iyi bir anatomi bilgisine
sahip olmak
gerekir.
• A: M. Frontalis: Kaşı yukarı
kaldırır.
• B: M. Orbicularis oculi: Gözü
kapatmaya yarar. (palpebral, orbital,
lacrimalis)
• C: M. Corrugator supercilii:
Kaşları aşağı içe çekerek çatık
kaşı ortaya çıkarır.
• D: M. Procerus: Kaşların iç
kısımlarını aşağı çeker.
• M. Depressör supercilii:
Kaşların iç kısmını aşağıya
çeker.
Yüz Kaslarının Hareketleri
Kas
Hareket
İfade çizgileri
Frontalis
Kaş kaldırıcı
Yatay alın çizgileri
Korrügatörler
Kaşları mediale çeker
Kaş çizgileri
Proserus
Depressor supersilli
Kaş indiriciler
Kaş çizgileri &
Yatay burun çizgileri
Orbikülaris okuli
Kaş indiriciler –
özellikle laterale
Göz kenarı kırışıklıkları
Kozmetik Uygulamalar
• Glabellar Kaş Çizgileri
• Göz Kenarı Kırışıklıkları
• Alın Çizgileri
Glabellar Kaş Çizgileri
Glabellar Kaş Çizgileri için Hedef Kaslar
Kasların kombine etkisi
–Corrugator (vertikal çizgiler)
–Procerus (horizontal çizgiler)
–Depressor supercilii (kaş mediali)
Antagonist: M. frontalis
Korrugator ve orbicularis kasları kaşları mediyale; procerus ve depresor supercilii
aşağıya çeken kaslardır. Hepsi kaş çatmayla ilgili kas grubunu oluşturur.
Kişiler arasında kasların yerleşimi, boyutu ve kullanımı arasında farklar vardır. Bu
nedenle, en iyi sonuçlar tedavi alanlarının kişiye özel olarak belirlenmesi ve dozların
her hastanın ihtiyacına göre seçilmesidir. Kaş çatma kasları, sadece yüz ifadesinin
kontrolünde kullanıldığından bu kasların zayıflaması ya da tamamen paralizisi
sağlanmalıdır.
Glabellar Kaş Çizgileri
Normal Doz = 4-5 ünite/bölge
Glabellar Kaş Çizgileri
• Her noktaya 4-5 Ü
Toplam 20-25 Ü
• Procerus (4 Ü)
• 2 sağ, 2 sol
Corrugatorler (16 Ü)
Onerilen, 5-7 enjeksiyon noktasına 20-50 U dozun dağıtılmasıdır.
Toplam doz, enjeksiyon noktası sayısına bölünür, ancak her
zaman eşit olmayabilir. Bayanlarda ve kavisli kaşlarda her alana
3- 4 U/alan yeterlidir. Kas kitlesi fazla olan bayanlarda ve
erkeklerde bu miktar 5-7 U/alandır. Bayanlarda 5 bolge yeterli
iken (noktalı alanlar) erkeklerde 7 bölgeye yapılır
Glabellar Kaş Çizgileri
Önce
Sonra
Komplikasyonlar
 Morarma
 Şişme
 Göz kapağı pitozu
 Kaş pitozu
 Kaşın konum
değiştirmesi
 Baş ağrısı
 Diplopi
Komplikasyonlar
Glabellar kaş çatma çizgilerinde en istenmeyen yan etki blefaropitozdur. Bu durum,
enjekte edilen toksinin üst göz kapağı levator kasına yayılımı ile ortaya çıkar.
Kozmetik etkiden 1- 2 hafta sonra ortaya cıkar ve genellikle 2-4 hafta
surer. Pitozu onlemek icin; enjekte edilen hacim iyi hesaplanmalı ve minimum
tutulmalı, enjeksiyon kas merkezinden en az 1cm yukarıda olmalı, enjeksiyondan
sonraki saatlerde enjeksiyon alanlarına masaj yapılmamalı ve hasta islemden sonra
2-3 saat dik durmalıdır.
Goz kapağı pitozunda aproklonidin icerikli damlalar gunde 3-4 kez uygulanarak
pitozun derecesi azaltılmalıdır
Yatay Alın Çizgileri
Anatomik Yapı: Yatay alın çizgileri, frontal kasın kontraksiyonu sonucu ortaya
çıkar. Bu kas geniş, vertikal bir kastır ve üstte galea aponeurotikadan başlar.
Altta procerus, orbicularis oculi, korrugator supercilii, depresor supercilii lifleri
arasına karışarak kaş cildine yapışır. Bu alanın tedavisindeki dikkat edilecek
nokta, istenmeyen alın çizgilerini azaltırken kaş düşüklüğü ve tamamen
ifadesiz bir yüz oluşturmamaktadır. Amaç tamamen kas hareketlerini yok
etmeden alın çizgilerini yumuşatmaktır. Hastalara, önceden belirli bir
derecede kaş düşüklüğü varsa işlemin zor olduğu açıklanmalıdır.
Anatomi
Oksipitofrontalis
Kaşları kaldırır, kafa derisini arkaya
doğru çeker
Frontalis kası
Yatay Alın Çizgileri
•
5 noktaya 2.5 ünite
Yatay Alın Çizgileri
•
Opsiyonel enjeksiyon bölgeleri
Yatay Alın Çizgileri
•
Erkeklerde ek doz gerektiren noktalar
Yatay Alın Çizgileri
• Yaklaşım koruyucu olmalı
4-10 adet bölünmüş dozda 14-20 Ü
• Lateralden Midpupillere gelirken, supra-orbital
kenarın 1 parmak yukarısında kalın!!!
Renkli bölgeye
enjekte etmeyerek
pitozdan kaçının!!!
Yatay Alın Çizgileri
Önce
Sonra
Komplikasyonlar
Kas pitozu, enjeksiyon sırasında ağrı ve ekimozdur. Orta
veya ileri yasta sık gorulen kasta pitoz ile birlikte
kompansatuvar alın kasılması olan hastalarda dikkatli
olunmalıdır. Bu hastalarda lateral olarak uzağa
enjeksiyon kas pitozunu önleyebilir. Frontal kasın lateral
liflerine uygunsuz enjeksiyon sonrası asimetrik kalkık kas
oluşabilir. Bu durumda frontal kasın kas ustundeki
kısmına 1-2 unite ek doz vererek kasın tekrar normal
pozisyonuna inmesi sağlanabilir.
Enjeksiyonlar ortada yoğunlasırsa, kasların lateralleri
yukarı kalkarak “sorgulayıcı” kas gorunumu gelisir.
Göz Kenarı Kırışıklıkları
(Kaz Ayağı)
Göz Kenarı Kırışıklıkları için Hedef Kaslar
Orbikülaris okuli
M. Orbikülaris okuli
Antagonist
Sinerjist
Korrugator süpersili
Levator palpebra
Proserus
Frontalis
Anatomi
Kazayağı cizgileri, orbitayı bir halka gibi saran orbikularis okuli
kasının kontraksiyonu ile olusur. Ağız kosesi elevatorlerinden
risorius ve zigomatik kasın hareketi de bu bolgede kırısıklıkların
ortaya cıkmasına katkıda bulunur
Göz Kenarı Kırışıklıkları
• Orbital çerçevenin 1 cm
dışına enjekte edin
• Difüzyon etkisinden ötürü
enjeksiyon noktaları
birbirinden 1 cm uzaklıkta
olmalı
x x
• Her enjeksiyon bölgesine 2.55Ü
• Mid pupiller hat laterali uygun
GEREKLİ
x
OPSİYONEL- HASTADA ÇİZGİ VARSA
Göz Kenarı Kırışıklıkları
2-5
10-12
2-5
2-5
“3 Nokta” Tekniği
“1 Nokta” Tekniği
Önce
Sonra
Komplikasyonlar
Ekimoz, diplopi, ektropion, alt goz kapağı lateralinin asağıya dusmesi ve major
zigomatik kasa enjeksiyon yapılması sonucu asimetrik gülümseme gelisebilir. Bu
komplikasyonları onlemek icin orbita kemiğinin en az 1 cm. dısına enjeksiyon
uygulanmalı; lateral kantustan dikey inen cizginin mediyaline ve zigomanın alt
kenarına yakın enjeksiyon uygulanmaktan kaçınılmalıdır. Ekimozu önlemek ya
da en aza indirmek icin enjeksiyonlar az sayıda ve yuzeysel olmalıdır. Enjeksiyon
sonrası basınc ya da buz uygulaması faydalı olabilir.
KAŞ KALDIRMA
Eğer lateral
kaş kaldırma
da
isteniyorsa
Önce
Sonra
Tavşan Çizgileri
Eğer lateral
kaş kaldırma
da
isteniyorsa
Bu cizgiler burnun iki tarafında olusan, asağı doğru uzanan ısınsal
cizgilenmelerdir. Nazal kasın kasılması sonucu ortaya cıkar. Proserus
kasının aktivitesine bağlı olusan transvers cizgilerden ayrılmalıdır.
Glabellar uygulama sonrası gorulen nazal cizgilenmeler icin kum saati
uygulaması tercih edilir. Medial kantusları birlestiren cizginin hemen
altında iki tarafta simetrik olarak ikiser unite proksimal nazal kaslara
uygulanır
GÖZ ALTI KIRIŞIKLIKLARI
Altgoz kapağında, orbikularis okuli kasının palpabral kısmının kemodenervasyonu
icin 1-2 unite ciltaltı uygulama yapılabilir. Bu uygulama noktası gerek alt göz
kapağındaki yüzeyel kırışıklıklarda azalmaya gerekse göz açıklığında artışa neden
olur.
Alt göz kapağına yapılacak bu uygulamalarda oldukca yuzeyel bir enjeksiyon
tekniği ve dusuk doz tercih edilmesi olası skleral show komplikasyonunu onlemek
acısından oldukca onemlidir. Đleri yas hastalarda, alt goz kapağı laksisitesi
bozulmus bireylerde alt goz kapağı uygulamasından kacınılmalıdır.
GÖZ ALTI KIRIŞIKLIKLARI
Sonra
Önce
Yüz Asimetrisi
Yüzdeki istenmeyen asimetri ya da sinkinezi tedavisinde de
yüzde simetrik estetik iyileşme yapan BTX-A uygulaması
kullanılabilir.
Hemiparezilerde BTX-A etkilenmemiş taraftaki ifadeyi azaltmak
için kullanılır. Hiperkinezide ise etkilenen kaslar tedavi edilir.
Komplikasyonlar
 Enjeksiyon bölgesinde kanama ve ekimoz
Enjeksiyon öncesi ve sonrası soğuk tatbiki, vitamin K kremleri
Ekimozun tamamen rezorbe olmasına kadar kamufle edici
makyaj
 Gözde kaş veya göz kapağı pitozu
Gözkapağı pitozunda aproklonidin içerikli damlalar
(İopidin® 5 ml. oftalmik damla)
Komplikasyonlar
Komplikasyon gelişiminde hasta bilgilendirilmeli ve meydana gelen
istenmeyen durumun geçici olduğu ve endişe etmemesi gerektiği
anlatılmalıdır.
Botulinum toksinin kanıtlanmıs bir teratojenik etkisi olmamasına rağmen hamilelik
sırasında kullanımı onerilmez. Sayet bilinmeden hamileliğin erken doneminde toksin
uygulaması yapılmıssa literatur ısığında hamileliğin sonlandırılmasına gerek
olmadığı düşünülmektedir. Literatürde şu ana kadar bildirilmis botulinum toksin
uygulanan hamile kadın bulunmaktadır.
Bu 18 gebelikten sadecebir tanesi daha önceki gebeliği de dusukle sonlanan bir
hastada dusuk meydana gelmistir.
Teşekkürler

similar documents