Ouersorg - Life Sciences 4 All

Report
Ouersorg
• Ouersorg verwys na enige patroon van gedrag waar ouer/s
tyd en/of energie spandeer om oorlewing, toestand en
toekomstige voortplantingsukses van nakomelinge te
verbeter.
• Ouersorg kan verskaf word op enige fase:
1. Prenatale (sorg gedurende swangerskap)
beskerm eiers, bou nes, dra broeisels, broei eiers uit en
plasentale voeding.
2. Post-natale (na geboorte)
verskaf voedsel, beskerm nakomelinge, leer klientjies.
aangepas vanaf Lorraine Kuun
1
Min of geen ouersorg
• Min of geen ouersorg verwys na ‘n lae
voortplantingspoging om oorlewing van
nakomelinge te verbeter.
• Voortplantingsenergie word gebruik om massa
eiers / gamete te produseer. Energievebruik om
na kleintjies om te sien is baie min.
• Hoë mortaliteitkoers / sterftesyfer onder eiers en
kleintjies. Baie sterf jonk.
• Enkele individue oorleef tot volwassenheid.
• Voorbeelde: Meeste visse, amfibieë, insekte en
meeste reptiele
aangepas vanaf Lorraine Kuun
2
Wanneer ouersorg verskaf word
• Min eiers of kleintjies word geproduseer.
• Lae mortaliteitskoers onder eiers en kleintjies. Meeste
oorleef tot volwassenheid.
• Hoë voortplantingspoging om oorlewing te verbeter.
• Voortplantingsenergie word gespandeer aan ouersorg
na geboorte (post-natale fase).
• Meeste nakomelinge oorleef tot volwasse stadium om
te kan voortplant. Baie min sterf jonk.
• Voorbeelde: Soogdiere, voëls, sommige reptiele,
uitsonderings onder visse en Arthropoda.
aangepas vanaf Lorraine Kuun
3
Regs: hoender lê
eier,
Wyfie voer
kleintjies
aangepas vanaf Lorraine Kuun
Links: Vroedmeesterpad
4
Ovoviviparie soort
ouersorg
aangepas vanaf Lorraine Kuun
5
aangepas vanaf Lorraine Kuun
6

similar documents