Avaruus

Report
AVARUUS
TVT:n projekti
Jenna Julkunen, Iisa Harju & Riina Harju
PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN
• Aluksi kysellään lapsilta, millaisia käsityksiä heillä on avaruudesta.
Vastaukset voidaan kirjata ylös saduttamisen tapaan.
• Yhdessä päiväkodin aikuisten kanssa lapset etsivät internetistä tietoa
avaruudesta.
• Eskari-ryhmälle
• Tiedon etsinnän jälkeen voidaan tehdä avaruuteen liittyviä tehtäviä, esitelmiä
sekä avaruustietokilpailu
• Lisäksi projektin aikana askarrellaan avaruuteen liittyviä asioita, esim.
planeettoja joita voidaan ripustaa päiväkodin kattoon.
PROJEKTIN TAVOITE
• Lapsi oppii tunnistamaan planeetat, sekä saa tietoa avaruudesta.
• Projekti innostaa lasta tietokoneen käyttöön sekä hyödyntämään sitä
tiedonhaussa.
• Tietokoneeseen tutustuminen, hienomotoriikka kehittyy samalla. Tiedonhaku
taidot kehittyvät!
ESIMERKKI HARJOITUKSIA
• 1. etsitään yhdessä tietoa, sekä kuvia internetin avulla.
• 2. Tutustutaan planeettoihin sekä löydettyihin tietoihin.
• 3. Tehdään ryhmissä esitelmät ryhmälle jaetusta omasta planeetasta
• 4. pidetään leikkimielinen tietovisa avaruuskysymyksillä
• Askarrellaan planeettoja/raketteja, ”päiväkodin oma avaruus”, ja väritetään
avaruusaiheisia värityskuvia.
• Pelataan avaruusaiheisia pelejä mm. tietokoneella.
VIDEO
•
http://www.youtube.com/watch?v=lgNdN9ugs3o
•
http://www.youtube.com/watch?v=MRxSVEM-Bto
•
http://www.youtube.com/watch?v=WKgGphfZXqA

similar documents