PISA 2015 Sunusu

Report
PISA 2015
UYGULAMASI
Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı- PISA
İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı-OECD
tarafından yürütülen Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı – PISA, 15 yaş grubu
öğrencilerinin okuma becerileri, matematik ve
fen alanlarındaki bilgi ve becerilerinin
değerlendirildiği dünyanın en büyük eğitim
araştırmalarından biridir. Ülkemiz bu çalışmaya
2003 yılından beri fiilen katılmaktadır.
PISA Süreci
•
•
•
•
PISA;
Hazırlık,
Pilot Uygulama,
Nihâi-Esas Uygulama ve
Raporlaştırma
olmak üzere dört süreçten oluşmaktadır.
Bu süreçlerin şeklinin belirlenmesi, kontrolü ve
politik açıdan gerekli desteğin sağlanması
PISA Yönetim Kurulu (PISA Governing Board)
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
PISA Uygulama Döngüsü
2000
OKUMA
BECERİLERİ
MATEMATİK
FEN
2003
OKUMA
BECERİLERİ
MATEMATİK
FEN
2006
OKUMA
BECERİLERİ
MATEMATİK
FEN
2009
OKUMA
BECERİLERİ
MATEMATİK
FEN
2012
OKUMA
BECERİLERİ
MATEMATİK
FEN
2015
OKUMA
BECERİLERİ
MATEMATİK
FEN
PISA 2003 Uygulaması
Katılan Ülke Sayısı
2003
OECD
Diğer
Toplam
31
10
41
Uygulamalar
PISA 2003 Esas Uygulaması
Ağırlıklı Alan: Matematik
01 -31 Mayıs 2003 tarihleri
arasında 40 ilden seçilen 159
ilk ve ortaöğretim okulunda
15 yaş gurubundan toplam
4855 Öğrenciye Matematik,
Fen ve Okuma Becerileri
alanında Test uygulanmıştır.
Çalışmaya ilişkin pilot
uygulama 2002 yılında
yapılmıştır.
Sonuçlar
Alanlar
Başarı
Ortama
Puanı
423
33 (28)
Fen
434
32 (28)
Okuma
Becerileri
441
33 (28)
Matematik
Başarı
Sırası
PISA 2006 Uygulaması
Katılan Ülke Sayısı
OECD
Diğer
Toplam
30
2006
27
57
Yapılanlar
Sonuçlar
PISA 2006 Esas Uygulaması
Alanlar
Başarı
Başarı Sırası
Ağırlıklı Alan: Fen
Ortalama
01 -31 Mayıs 2006 tarihleri
Puanı
arasında 51 ilden seçilen 160 Matematik
424
43 (29)
ilk ve ortaöğretim okulunda 15 Fen
424
47 (29)
yaş gurubundan toplam 4942
Okuma
447
37 (28)
Öğrenciye Matematik, Fen ve
Becerileri
Okuma Becerileri alanında Test
uygulanmıştır.
Çalışmaya ilişkin pilot
uygulama 2005 yılında
yapılmıştır.
PISA 2009 Uygulaması
Katılan Ülke Sayısı
OECD
33
2009
Diğer
22
Toplam
55
Yapılanlar
PISA 2009 Esas Uygulaması
Ağırlıklı Alan: Okuma
Becerileri
01 -30 Nisan 2009 tarihleri
arasında 56 ilden seçilen 170
ilk ve ortaöğretim okulunda
15 yaş gurubundan toplam
4996 Öğrenciye Matematik,
Fen ve Okuma Becerileri
alanında Test uygulanmıştır.
Çalışmaya ilişkin pilot
uygulama 2008 yılında
yapılmıştır.
Sonuçlar
Alanlar
Başarı
Ortalama
Puanı
445
41 (31)
Fen
454
42 (31)
Okuma
Becerileri
464
39 (32)
Matematik
Başarı
Sırası
PISA 2012 Uygulaması
Katılan Ülke Sayısı
2012
OECD
Diğer
Toplam
33
35
68
Yapılanlar
PISA 2012 Esas Uygulaması
Alanlar
Ağırlıklı Alan: Matematik
01 -30 Nisan 2012 tarihleri
arasında 57 ilden seçilen 170 Matematik
ilk ve ortaöğretim okulunda
15 yaş gurubundan toplam
Fen
5200 Öğrenciye Matematik,
Fen ve Okuma Becerileri
alanında Test uygulanmıştır. Okuma
Becerileri
Çalışmaya ilişkin pilot
uygulama 2011 yılında
yapılmıştır.
PISA 2012 Esas Uygulaması
sonuçları Aralık 2013
tarihinde açıklanacaktır.
Sonuçlar
Başarı
Ortalama
Puanı
m
Başarı
Sırası
m
m
m
m
m
PISA 2015 Uygulaması
PISA 2015 Yönetim Yapısı
PISA 2015 OECD PISA Yönetim yapısı önceki
PISA çalışmalarında olduğu gibi PISA Yönetim
Kurulu ve ona bağlı OECD Sekretaryası
tarafından yürütülmektedir. Uygulamaya ilişkin
diğer çalışmalar ise uluslararası kuruluşlardan
Pearson, ETS, DIPF, Westat ve katılımcı
ülkelerin Ulusal Proje Yöneticileri (NPM)
tarafından yapılmaktadır.
PISA 2015 Yönetim Yapısı
PISA Yönetim Kurulu
Genel
sorumluluk &
Sözleşmeler
TAG
OECD Sekretaryası
Gözetim &
Yönetim
C 7- ETS
CPEG, SEG,
MEG, REG
C1
Çerçeve
Geliştirme
C2
Platform
Geliştirme
C3
Tasarım, test
geliştirme, veri
hazırl., doğrulama
ölçekleme & analiz
C4
Alan
uygulama
çalışması
C5
Örneklem
C6
İçerik Anketleri
Pearson
ETS
ETS
Westat
Westat
DIPF
CPEG, SEG
NPM
QEG
PISA 2015 Çalışma Çizelgesi
Yıl
Planlanan Çalışmalar
2012
Esas uygulaması için test ve anket geliştirme çalışmaları
2013
Pilot Uygulaması için örneklem belirleme ve hazırlık
çalışmaları
2014
Pilot Uygulamasının yapılması ve PISA 2015 Esas Uygulama
örneklem belirleme çalışmaları
2015
Esas Uygulamasının katılımcı ülkelerde yapılması
2016
Esas Uygulaması analizinin Uluslararası Merkez tarafından
yapılması ve Uluslararası Rapor hazırlık çalışmaları
2017
Esas Uygulamasına ilişkin Uluslararası Raporun basılıp
yayımlanması
PISA 2015 Kapsamı
Kağıt-kalem
Test çalışması
(PISA 2000, PISA 2003)
Kağıt-kalem Test
Çalışması
Tamamı Bilgisayar
Tabanlı Test Çalışması
Seçmeli bileşen olarak
Bilgisayar modülleri
Seçmeli bileşen olarak
Kağıt-kalem modülleri
(PISA 2006 to 2012)
(PISA 2015)
PISA 2015 Tasarım Geliştirme Çalışmaları
PISA 2015 Tasarım Geliştirme Çalışmaları;
işbirlikçi problem çözme ile birlikte fen,
matematik okur yazarlığı ve okuma becerileri
alanları için kağıt-kalem,
Bilgisayar uygulaması şeklinde yapılacak olan
tüm yeni fen alanı ve işbirlikçi problem çözme
uygulaması için gerekli materyallerin
tasarımları üzerine çalışmaları kapsamaktadır
PISA 2015 Tasarım Geliştirme Çalışmaları
Seçmeli - ücretli anketler (kağıt-kalem ve bilgisayar tabanlı);
•
•
•
•
•
Finans okur- yazarlığı (Financial Literacy),
Veli, (Parent Questionnaire),
Eğitim Kariyeri (EC Questionnaire),
Bilgisayar Kullanım Anketi (ICT Questionnaire) ve
Öğretmen Anketleri (Teacher Questionnaire),
Zorunlu - ücretsiz anketler (kağıt-kalem ve bilgisayar tabanlı) ;
• Okul (School Questionnaire) ve
• Öğrenci Anketleri (Questionnaire)
PISA 2015 Fen Okur-yazarlığı Çerçevesi
PISA 2015 alanı Fen ağırlıklı olacaktır.
Fen okuryazarlığı nedir?
Duyarlı bir vatandaş olarak bilim ile ilgili olan
sorunlarla ve bilimsel fikirlerle ilgilenme yeteneğidir.
PISA 2015 Fen Okur-yazarlığı Çerçevesi
Bu nedenle, Fen okur-yazarı olan kişi;
• Bilimsel olarak fenomenleri açıklayabilir
• Bilimsel araştırmayı tasarlayabilme,
çözümleyebilir
• Verileri yorumlayabilir ve bilimsel anlamda
kanıtlayabilir.
PISA 2015 Fen Okur-yazarlığı Çerçevesi
Bilgi
• İçerik
• Yöntimsellik
• Farkındalık
Yeterlikler
Kaynak
• Kişisel
•Yöresel/ulusal
• Küresel
Görüntülenecek bireysel ihtiyaç
• Bilimsel olarak
fenomenleri açıklayabilme
• Bilimsel araştırmayı
tasarlayabilme,
çözümleyebilme
• Verileri yorumlayabilme
ve bilimsel anlamda
kanıtlayabilme
Birey bundan nasıl
etkilenmektedir?
Davranışlar
• Fen e olan ilgi
• Araştırmalar için
bilimsel yaklaşımlar
değerlemesi
• Çevre hakkında
farkındalık
PISA 2015 Fen Okur-yazarlığı Çerçevesi
Hangi bilgiler değerlendirilmektedir?
• Fiziksel sistemler
• Yaşam sistemleri
• Yeryüzü ve uzay sistemleri
PISA 2015 Test Uygulaması
Katılan ülkelere uygulama için iki seçenek sunulmaktadır.
Seçenek 1
Kağıt-Kalem Uygulaması
(120 Dk)
Seçenek 2
Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme
(120 Dk)
PISA 2015 Test Uygulaması
Seçenek 1
Kağıt-Kalem Uygulaması Alanları
(120 Dk)
Matematik
Fen
Okuma –
Becerileri
PISA 2015 Test Uygulaması
Seçenek 2
Bilgisayar Tabanlı Uygulama
(120 Dk)
Matematik
Fen
Okuma
Becerileri
PISA 2015 Anket Uygulaması
Zorunlu Anketler
(Ücretsiz)
Öğrenci
Anketi
(30 Dk)
Veli Anketi
PISA 2015 Anket Uygulaması
Seçmeli Anketler
(Ücretli)
Finans
Okuryazarlığı
Anketi
Bilgisayar
Kullanım
Anketi
Öğretmen
Anketi
(15.200
Avro)
Veli Anketi
(36,000
Avro )
Eğitim
Kariyeri
Anketi
PISA 2015 Uygulaması Seçenekleri
Örneklem : 5250
(150 okul x 35 öğrenci)
Kağıt-Kalem
Örneklem : 6300
(150 okul x 42 öğrenci)
Bilgisayar Tabanlı
Sınav
Sınav
(120 dk)
(120 dk)
Öğrenci Anketi
Öğrenci Anketi
(30 dk)
(30 dk)
Seçmeli Anketler
Bilgisayar Okuryazarlığı
(10 dk)
Finans Okur-yazarlığı Anketi
(60 dk)
Eğitim Kariyeri
(10 dk)
Finans Okur-yazarlığı Anketi
(60 dk)
PISA BTD Örnek Soru Ekranı
PISA Kâğıt-kalem Soru Örneği
Teşekkür Ederiz
PISA Türkiye

similar documents