Fjernvarme i boligfelt, eksempler

Report
ENERGIOMLEGGING EN
KOMPETANSEUTFORDRING
Kursserie i regi av Enova mfl. 2011.
Tirsdag 27.11.2012FJERNVARME OG FJERNKJØLING
Tema: FV08
Erfaringer ved utbygging av boligfelt
Sekundærfelt /Nærvarme
Multiconsult v/Anders Meinert
Fjernvarmesystemet
Fjernvarmeunits i leilghter
Fjernvarmeenheter i hus
Fjernvarme
produksjon
Sekundærnett
(Boligfelt)
PN6 til PN10
Primær
Ledning
PN25 /
PN16
Mellemstore Veksler enhter
2
Utbygging av fjernvarme til
boligfelt
• IKKE LØNNSOMT Å LEVERE TIL BOLIGFELT
versus næringsbygg i tette bystrøk
Ofte en Politisk beslutning
Avfallsvarme fra Klemetsrud
i Oslo pga
• IKKE start med utbygging av fjernvarme basert på
boligfeltutbygging og noen ”få” næringsbygg.
3
Historikk fra Oslo (og Bergen)
• 4-rørs direkte
• Fra 1979 til 1987
• 2-rørs direkte varme
Tappevann m/VBB turboløsning
• 1987 + div USBL og OBOS
Oslo øst og nord
• 2-rørs grüdis direkte tappevann
Veksler på varmekurs i hver bolig
• Ett brl lag (forsøksprosjekt)
• 2-rørs direkte varme
Veksler på tappevann
• 1988 til 2005
• 2-rørs Indirekte med vekslere på
både varme og tappevann
• Fra 2006 til i dag
4
Direkteløsning er og blir
en driftsutfordring
1
2
• Ansvar og kvalitet
• Lekkasjer
• Vannkvalitet, korrosjon, luft
3
5
Gruppesentral
Fra PN25 til PN6- Et eksempel på et selvbygger felt i Oslo
7
• Smart og
kompakt
9
I Blokker og Leiligheter
10
Systemskjema
villaveksler indirekte
11
Plassering villaveksler
• Arkitekt og
plassbehov
• Bør ha eget rom
og egen dør fra
utsiden
• BØR ha ”fyrroms”
standard
12
Eksempel på en blokkveksler
Ikke heldig løsning?
15
Valg av Distribusjonsnett
• Mange varianter på markedet
- Plast, kopper
- Vanlige stål fjernvarmerør
- Stålflex, aluflex
• Utfordring med plast er kuplinger og lekkasjer og
større varmetap
 Anbefaling: bruk Stål og flexirør (=Robust)
16
Plassering av grøfter
• UNNGÅ å legge rør under gulv på rekkehus
(Villa veksler bør/skal ha egen dør fra utsiden)
• Hva er problemet? - Komplisert å skifte rør
- Lekkasjer i brønner i hus
Trangt ,dårlig plass, medfører dårlig kvalitet på arbeider og kort
levetid.
17
RØRTRASE I
TOMTEGRENSER
KAN OGSÅ
FORÅRSAKE
LEKKASJER
18
Husinnføring- et eksempel
19
20
Eksempler….på feil
Mangler endekappe på pre rør
For mye støp- eller for lavt rør
21
• Plassering av
oppstikk kan
være en
utfordring
• Kan gjøres bedre
22
Kostnader boligfelt
• BLOKKER
I 1989 kostet det ca kr 15-30.000 per leilighet
• ENEBOLIGER
I 1989 kostet det ca kr 50-60.000 per rekkehus
• 2011
KUN 10-20% prisøkning
SSB konsumpris kroneverdi = 60% 1989 til 2010
tilsvarer ca 40% prisreduksjon
23
Oppsummering
 Samarbeide: Felles grøfter med VA og EL/Tele
(del grøftekostnaden likt)
 Vær tidlig ute med arkitekt få ”godkjent plass” til
villa/blokkveksler
 Velg villavekslere med varme og
tappevannsveksler- unngå direktesystem på
varme.
 Ikke ”godkjenn” ett-rørsystem i radiatorsystemer
i boligene/leiligheter som tilknyttes anlegget
(Gulvarme er best for å få lav retur og høy DT)
 Bygg robuste systemer, bruk stålrør og samme
standard/norm som primærnett.
24
Takk for meg!
25

similar documents