PowerPointova prezentacija

Report
Medicinske slike
Medicinski podaci dobiveni iz slika čine podlogu
znanstveno utemeljenih spoznaja u medicini.
Sastavni su dio elektroničkog medicinskog
zapisa.
Prema načinu nastanka dijele se na:
 Analogne slike
 Digitalne slike
Slika prikazuje dvodimenzijski stvarni objekt.
 Analogna slika se prikazuje u dvodimenzijskome
kontinuiranom prostoru, a digitalna dvodimenzijskome
diskretnom prostoru.
 Pretvorba analogne slike u digitalnu naziva se digitalno
snimanje -> skener.
 Tim se postupkom analogna slika dijeli u određeni
broj redaka i stupaca.
PIKSEL
Oblici digitalnih slika
Pravila kojima se boje i oblici digitalnih slika
preoblikuju u binarne brojeve definiraju oblik
pohrane slika.
Dva su oblika slika:
 Vektorske
 Rasterske
Vektorske slike
 Nastaju crtanjem niza matematičkih oblika:
 Krugova
 Trokuta
 Pravaca
 Kvadrata
 Krivulja, itd
 Prednost: visoka kvaliteta, ne zauzima puno
prostora
 Nedostatak: mogu prikazivati samo jednostavnije
sadržaje
Rasterske slike
 Sastoji se od niza točaka (piksela).
 Slabije kvalitete od vektorske grafike.
 Karakteriziraju ih tri oblika razlučivosti:
1. Površinska
2. Vremenska
3. Bitna
 Površinska razlučivost opisuje fizičku površinu piksela,
pa je manja površinska razlučivost opisana manjom
veličinom piksela i obrnuto.
 Vremenska razlučivost opisuje vrijeme potrebno za
nastanak slike.
 Bitna razlučivost definirana je brojem bitova kojim se
prikazuje jedan piksel.
 Ako je piksel prikazan 1 bitom -> crno bijela slika -> 1-bitna
razlučivost
 Ako je piksel prikazan s 8 bitova -> 8-bitna razlučivost (256
različitih nijansi sive)
 Sustav boja RGB -> 24 bitna razlučivost ( 16 milijuna različitih
boja)
 Razlučivost ili rezolucija slike je parametar koji opisuje
broj piksela po jedinici duljine.
 Veličina slike opisuje koliko se piksela prikazuje po jedinici
duljine.
 Iskazuje se u inchima (2,54 cm)
 Medicinske slike na internetu najčešće se prikazuju u
razlučivosti 72 dpi (dot per inch).
Sažimanje slika
 Postupak pohrane podataka u zapisu koji ima manje
broj bitova nego što je potrebno prema iskazanoj
bitnoj razlučivosti slike.
 Dva su načina sažimanja:
1. Bez gubitka informacijskog sadržaja
2. S gubitkom informacijskog sadržaja
Oblici pohrane slika
GIF slika
BMP slika
JPEG slika
PNG slika

similar documents