Najpomembnejši slikovni formati

Report
Avtor: Klemen Rakovič
Razred: 1. F
Mentor vsebine: prof. Mirko Pešec
Uvod:




Slikovni formati so različni načini za
organiziranje in shranjevanje digitalnih slik
Razlikujejo se po kvaliteti in velikosti
(stiskanju)
Najpomembnejši slikovni formati: JPEG, GIF,
PNG, TIFF, BMP, EPS…
Ob začetku računalniške grafike so bili razviti
le formati, ki jih je bilo mogoče odpreti le z
matičnimi formati
Zapis slik:
Slika lahko žari na zaslonu le, dokler je računalnik
vključen. Ko ga izklopimo, se slika, če je prej
ne shranimo, za vedno izgubi.
Z računalnikom izdelano sliko shranimo tako, da
podatke o sliki po določenih navodilih
zapišemo v datoteko, to pa nato shranimo v
polnilni medij. Navodila, po katerih računalnik
zapiše sliko v datoteko, to pa nato shranimo v
datoteko so zelo različna in odvisna od
uporabljenega programa.
Slikovni formati
JPEG:

Joint Photographic Experts Group
 Vrsta formata: bitni
 Majhna velikost (posledica stiskanja) –
hitrejši prenos
 Najpogosteje jih najdemo na internetu
 Lahko zajema večje število barv kot GIF
(primernejši je za fotografije)
 Pri shranjevanju se nekaj podatkov izgubi
(izguba je običajno neopazna)
Prikaz nekompresirane JPEG fotografije (a) in
treh kompresiranih JPEG fotografij z različnim faktorjem
kompresije (b,c,d)
GIF:








Graphic Interchange Format
Vrsta formata: bitni
Manjša velikost (posledica stiskanja) – hitrejši
prenos
Najpogosteje jih najdemo na internetu
Jasna struktura formata nam zagotavlja, da
bomo pri pravilnem včitavanju teh datotek le
redkokdaj naleteli na težave
Zapis je primeren za slike z malo barvami
Prozorna barva (za razliko od JPEG)
Omogoča shranjevanje več slik v isto datoteko
(animacija)
PNG:






Portable Network Graphics
Vrsta formata: bitni
V zadnjem desetletju se je uspešno uveljavil
(format prihodnosti)
Združuje dobre lastnosti dosedanjih zapisov:
zgoščevanje je zanesljivo in brez izgub
Omogoča večbarvno prosojnost
Boljša stisljivost kot pri GIF
BMP:

Bitmap
 Vrsta formata: bitni
 Značilen je za okolje Windows
 Ozadje zaslona, sličice, ikone in tapete so v
formatu BMP
 Struktura formata je dokaj preprosta
 Stiskanje 24-bitnih datotek ni mogoče
 Če je velikost odločilnega pomena, tedaj
format BMP ne bo najboljša izbira
TIFF:

Tagged Image File Format
 Vrsta formata: bitni
 Format TIFF je eden od najbolj priljubljenih
datotečnih formatov za zapisovanje bitnih
slik.
 Robustnost (sposobnost sredstva, da izvrši
zahtevano funkcijo pod danimi pogoji uporabe
in vzdrževanja do skrajne zmožnosti uporabe)
 Uporabljamo ga predvsem pri pripravi strani za
tisk, za shranjevanje slik, ki morajo ohraniti
čim boljšo kvaliteto in morajo biti prenosljive
med računalniki.
EPS:

Encapsulated PostScript
 Vrsta formata: bitni in vektorski
 Standardni format za uvoz in izvoz PostScript
datotek
 Eden od najbolj uveljavljenih formatov za
izmenjavo grafičnih podatkov
 Dobro je združljiv z programsko opremo
 Vsebujejo številne podrobnosti in izjemno
zapletene slike
 Pomanjkljivost: V večini primerov jih je
mogoče natisniti le na tiskalnikih z vgrajeno
podporo za jezik PostScript
Viri:


WECHTERSBACH Rado, Informatika,
Grosuplje, Založba Saji, 2005
Spletne strani:

http://gradiva.txt.si/av-komunikacije/slike/slikovni-formati/

http://www.webopedia.com/DidYouKnow/internet/2002/jpg_gif_p
ng.asp

http://www.scantips.com/basics9j.html

http://www.gimvic.org/predmeti/informatika/gradiva/navodilastrani/Uporaba_grafike.html

similar documents