Prezentace aplikace PowerPoint

Report
VY_52_INOVACE_ZE.8.59
Označení vzdělávacího materiálu (kód):
Název školy:
Název programu:
VY_52_INOVACE_ZE.8.59
Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Číslo a název šablony klíčové aktivity:
„Vzdělání pro život“
CZ.1.07/3115/21/7.1.4/2011
V/2 – inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Vzdělávací oblast - vzdělávací obor (předmět):
Člověk a jeho svět - Zeměpis
Tematický okruh - téma:
Autor vzdělávacího materiálu/DUM:
Rozmístění obyvatelstva na Zemi
Mgr. Jaroslava Vorlová
Datum vytvoření vzdělávacího materiálu:
10.09.2012
Třída: 8.
Ověření vzdělávacího materiálu
Metodický list/anotace:
Datum : 19.09.2012
Na základě svých znalostí ze zeměpisu zapisují při skupinové práci místa na světě s
velkou a malou hustotou zalidnění. Určují příčiny hustoty zalidnění a společně si
vyměňují názory. Práce s atlasem světa – mapy hustoty zalidnění.
Rozmístění obyvatelstva na Zemi
• Rozdělte se do dvojic. Každá dvojice má mapu
jednoho z kontinentů a vaším úkolem je
zakreslit do ní místa, kde žije nejvíce obyvatel
kontinentu červeně a kde žije nejméně
obyvatel žlutě.
• Zdůvodněte, proč jste vybrali zrovna tato
místa. Názory zapíšeme společně na tabuli.
Malá hustota zalidnění
•
•
•
•
•
•
Severní a střední Asie ( Sibiř)
Arabský poloostrov, severní Afrika ( pouště)
Himaláje ( vysokohorské oblasti)
Amazonie ( tropické deštné lesy)
Polární oblasti ( velmi nízké teploty)
Pokuste se vysvětlit příčiny nízké hustoty
zalidnění v těchto zemích:
Gronsko
0,03
Mongolsko
1,6
Austrálie
2,6
Island
2,9
Botswana
3,0
Polární oblasti
•
http://www.metropolislive.cz/images/strucne/antarktida.jpg
Tropické deštné lesy
•
http://www.celysvet.cz/novinky/foto/n428-vladci-pralesa-3.jpg
Pouště
• http://www.mojeafrika.cz/upl/informace/100060o_Namib.bmp
Vysoká hustota osídlení
•
•
•
•
•
•
Příznivé podmínky pro lidskou činnost
Úrodná půda ( nížiny, Čína, Jáva, Indie
Dobré podmínky pro zemědělství
Dobré zásoby nerostných surovin – průmysl
Obchodní a finanční centra
Pokuste se vysvětlit, proč je tak vysoká hustota
zalidnění v těchto státech:
Monako
16 900
Singapur
6 186
Malta
1 216
Taiwan
653
Mauricius
609
Peking
•
http://analternativeeducation.com/files/2011/11/beijing-cbd-02.jpg
New York
•
http://www.velkomesta24.cz/wp-content/gallery/new-york/new-york-9.jpg
Otázky k opakování
• Co je příčinou nerovnoměrného rozmístění
obyvatelstva na Zemi?
• Ukažte na mapě světa oblasti trvale
neobydlené nebo jen velmi řídce osídlené.
Uveďte příčiny tohoto stavu.
• Kde se rozkládá pás vysoké hustoty zalidnění v
Evropě?
• Školní atlas světa, SHOCart, spol. s r.o.,2004.
ISBN 80-7224-031-5

similar documents