Typy informácií a ich prezentácia a spracovanie

Report
Typy informácií a ich prezentácia
a spracovanie
• Počítač v súčasnosti využívame na množstvo
činností.
• Všetky činnosti s informáciami počítača vieme
zaradiť do 4 skupín:




Získavanie
Spracovanie
Uchovávanie
Šírenie
Informácie
• Informácia je „správa“, ktorá má význam pre
príjemcu.
Informácie:
1. Textové
2. Grafické
3. Zvukové
• Pre každý typ informácií potrebujeme iný
program, ktorý ich dokáže otvoriť, spracovať a
upravovať.
• V počítači je vytvorená "tabuľka", ktorá
obsahuje dvojicu údajov: príponu a program,
ktorý ju môže otvoriť.
• TEXT:
txt, rtf, doc, docx, pdf, odt
• INTERNET:
htm, html, xhtml, php
• AUDIO:
waw, mp3, ogg, wma
• VIDEO:
divx, xvid, mpeg, wma
• GRAFIKA:
jpeg, gif, png, bmp, tiff,
• TEXT:
poznámkový blok, wordpad,
microssoft office word, adobe
reader, open office writer
• INTERNET:
internet explorer, opera, firefox,
google chrome, safari, konqueror
• AUDIO:
windows media player, real player,
winamp
• VIDEO:
windows media player, bsplayer, vlc,
power dvd
• GRAFIKA:
skicár, irfan view, inkspace, paint
shop pro, adobe photoshop,

similar documents