ea4_adatabrazolas_logikai_pti_2014_2015

Report
Adatábrázolás
Csernoch Mária
http://www.inf.unideb.hu/~csernochmaria/bev_info/
IEEE 754
karakterisztika (E)
(exponent)
előjel (S)
(8 bit)
(1 bit)
mantissza (M)
(23 bit)
hozzáértett vezető bit, bináris pont
(nincs ábrázolva)
•
•
•
•
bináris számrendszerben normalizált
egészre normalizált
karakterisztika: 127 többletes
előjel
– pozitív szám: 0
– negatív szám: 1


N    1   2 E  1 2 7  1 .M
S

Feladat
5 5 4 . 2 5 1 0  1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 . 0 1  2  1 . 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1  2 9
0100 0100 0000 1010 1
0 0 10000 0000 0000
4
•
•
•
•
4
0
A
9
0
0
0
S=0
E = 1000 1000
M = .00010101001
E = 1000 1000(2 = 136(10
• M = .00010101001(2 = .082519531(10
• Szám = 1. 082519531·29 = 554.25
IEEE 754 standard
típus
bitek száma
előjel bit
single
32
1
8 bit
127-többletes
23 bit
double
64
1
11 bit
1023-többletes
52 bit
karakterisztika
mantissza
IEEE 754
•
•
nulla
– a szabály alapján nem ábrázolható
– nem valós számok
– karakterisztika
• a hozzáértett 1 egész miatt
– karakterisztika
• minden bitje 1
• nulla
– mantissza
– mantissza
• nem nulla
– pl. /
• nulla
– pozitív nulla, negatív nulla
•
Not A Number (NaN)
nem-normalizált szám (minden nem nulla, ami
kisebb, mint a legkisebb normalizált szám)
– karakterisztika
• nulla
– mantissza
• nem nulla
– nincs hozzáértett egész
•
végtelen
– karakterisztika
• minden bitje 1
– mantissza
• minden bitje 0
– + végtelen, − végtelen
N    1   0 .M  2  1 2 6
S
Nem-numerikus karakterek
• a gyakorlatban legelterjedtebb a kiterjesztett ASCII
(American Standard Code for Information Interchange)
–
–
–
–
angol ábécé kis- és nagybetűi
számjegyek
írásjelek
speciális vezérlő karakterek
• 1 bájt = 1 karakter (összerendelés)
• 128
– standard, 7 bit
• +128
– extended
– speciális, kódlapok
• magyar: 852, magyar Windows: 1250
• probléma: gépek, programok közötti kommunikáció
ASCII standard
ASCII standard, extended (Latin-1)
Unicode
Unicode
• elvi határ 231
– codespace: 010FFFF
– az összes létező karakter ábrázolására
• 1 karakter = 1 nemnegatív egész szám
• 16 bites síkok
– az utolsó négy hexadecimális számjegy a karakter síkon belüli pozíciója
– a vezető számjegyek a síkot jelölik
http://www.unicode.org/
http://www.unicode.org/versions/Unicode6.0.0/
Unicode planes
• Plane 0, Unicode alsó 16 bites tartománya, Basic Multilingual Plane
(BMP)
– alsó 128 érték: ASCII
– alsó 256 érték: Latin-1
– modern világ leggyakrabban használt karakterei, ritka vagy történelmi
karakterek
• Plane 1, Supplementary Multilingual Plane (SMP)
– ritkán használt karakterek: gót betűk, hangjegyek, dominó karakterek
• Plane 2, Supplementary Ideographic Plane (SIP)
– nagyon ritka CJK karakters
• Plane 14, Supplementary Special-purpose Plane (SSP)
– kimaradt formázási karakterek
• Planes 15 and 16, Private Use Planes
http://www.unicode.org/
http://www.unicode.org/versions/Unicode6.0.0/
Unicode planes
• plane 0
– Basic Multilingual Plane (BMP)
• plane 1
– Supplementary Multilingual Plane (SMP)
– historic scripts
• plane 2
– Supplementary Ideographic Plane (SIP)
– CJK Ideographs
• plane 3–13
– unassigned
• plane 14
– Supplementary Special-purpose Plane (SSP)
– currently contains non-graphical characters (language tag characters)
• plane 15–16
– Private Use Area (PUA)
– character assignment by parties outside the ISO and the Unicode
Consortium
Unicode Transformation Format
• UTF-32 (32-bit Unicode Transformation Format)
– teljes
– fix hosszúságú kódok: karakterenként 4 bájt
– egy-egy megfeleltetés
• UTF-16 (16-bit Unicode Transformation Format)
– U+0000U+FFFF intervallumon (BMP) 16 bites
– U+1000010FFFF intervallum (supplementary planes) 16 bites párok
– BMP-nek UTF-16 fix hosszúságú
• UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format)
– tömörebb
• változó hosszúságú kódok
• leghosszabb 6 bájt
• 1 bájton tárolt kódjai az ASCII-nek felelnek meg
http://www.unicode.org/
http://www.unicode.org/versions/Unicode6.0.0/
Unicode érték – UTF-8 ábrázolás
00000000 00000000 00000000 0xxxxxxx 0xxxxxxx
00000000 00000000 00000xxx xxxxxxxx 110xxxxx 10xxxxxx
00000000 00000000 xxxxxxxx xxxxxxxx 1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
00000000 000xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
000000xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
0xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx
UTF-8 bitek eloszlása
Skalár
Első bájt
00000000
0xxxxxxx
0xxxxxxx
00000yyy
yyxxxxxx
110yyyyy
10xxxxxx
zzzzyyyy
yyxxxxxx
1110zzzz
10yyyyyy
10xxxxxx
000uuuuu
zzzzyyyy
yyxxxxxx
11110uuu
10uuzzzz
10yyyyyy
Második bájt
Harmadik bájt Negyedik bájt
10xxxxxx
Unicode érték – UTF-8 ábrázolás
feladat
• Adjuk meg az ó betű Unicode értékét és UTF-8
kódját!
• Unicode érték: 1111 0011(2 = F3(16
ASCII
00000000 00000000 00000000 11110011
110xxxxx 10xxxxxx
00000000 00000000 00000000 11110011
110xxx11 10110011
00000000 00000000 00000000 11110011
11000011 10110011
Ꮬ
Logikai műveletek
• a számítógép hardver felépítésében a legalsó szintet – a
digitális logikai szintet – a kapuáramkörök alkotják
– analóg alkatrészek
– működésükkel a digitális (bináris) rendszer alapját képezik
• digitális áramkörökben két jelszintet különböztetünk meg
– alacsony (L) szint (0 és 1 Volt közötti feszültség)
• hamis
• 0
– magas (H) szint (2 és 5 Volt közötti feszültség)
• igaz
• 1
Logikai műveletek
• alapműveletek
– NEM
– ÉS
– VAGY
• a kapuk kombinációjóból felépített áramkörök
leírására algebra
– változók és függvények csak 0 és 1 értékeket
vehetnek fel
– Boole-algebra
• Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716)
• George Boole (1815–1864)
Logikai műveletek
• logikai függvények
– egy vagy több bemeneti változó
– függvényérték csak a logikai változók értékeitől függ
– a logikai műveletben szereplő bemenő és kimenő
logikai változók értékei közötti összefüggést adja meg
• megjelenítési formák
– kapuáramkörök
– igazságtáblák
– halmazelméleti megfeleltetés
IEEE Standard Graphic Symbols for Logic
Functions
Igazságtáblák
• n változós logikai (Boole) függvény bemeneti értékei
– 2n különböző érték
– leírható egy 2n soros táblázattal
– minden sor
• függvényérték, kimeneti érték (Q)
• a bemeneti értékek (változók)
különböző kombinációja
• érdemes a bemeneti értékeket
növekvő sorrendben megadni
bemeneti értékek
A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
kimeneti értékek
Q
Logikai NEM művelet (NOT)
teljes eseménytér
A
A
A
Q
0
1
1
0
Logikai ÉS művelet (AND)
X  A  B  A B
teljes eseménytér
A
B
A
B
Q
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
Logikai VAGY művelet (OR)
X  A  B  A B
teljes eseménytér
A
B
A
B
Q
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
Logikai KIZÁRÓ VAGY művelet (XOR)
X  A  B  A  B  A  B
A
teljes eseménytér
A
B
A
B
Q
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
B
X  A B  A B  A  B
Összeadás
• összeadási tábla:
–
–
–
–
0+0=0
0+1=1
1+0=1
1 + 1 = 0, átvitel: 1
Félösszeadó
• két bináris szám – X és Y – egy-egy bitjét
összeadja
– keletkezett részösszeg: Sf
– átvitel: Cf
– nem veszi figyelembe az előző helyiértékről hozott
átvitelt
Xf
0
0
1
1
Yf
0
1
0
1
Sf
0
1
1
0
Cf
0
0
0
1
S f  X f  Yf
C f  X f  Yf
Félösszeadó
Xf
Cf
Yf
Sf
S f  X f  Yf
C f  X f  Yf
Teljes összeadó
• két félösszeadó megfelelő összekapcsolása
– 1 bites
– az előző helyiértékről származó átvitelt is figyelembe
veszi
Teljes összeadó igazságtáblája
Xf
0
0
Yf
0
0
Zf−1
0
1
Sf
0
1
Cf
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
Teljes összeadó
Xf
Yf
Sf
Cf-1
Cf

similar documents