Lukion kurssit - Kangasalan kunta

Report
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Miksi lukioon
Pärjäät peruskoulussa
hyvin
• pohja menestyä lukiossa
• eväät elinikäiselle
oppimiselle
Saat hyvät valmiudet jatkoopintoihin
• valtaväylä yliopistoon ja
korkeakouluihin
Saat laajat yleissivistävät
opinnot
• monipuoliset kieliopinnot
• vahvat matemaattiset
taidot
• laajat reaaliaineopinnot
Voit hyväksilukea muita
opintoja
• ammatilliset opinnot
• Vapaa-ajan harrastukset
Kangasalan lukio
Et vielä tiedä mille alalle
haluat
• saat lisäaikaa miettiä
uranvalintaasi
Saat lukiosta kaksi
todistusta
• lukion päättötodistuksen
• ylioppilastutkintotodistuksen
Voit suorittaa lukiodiplomin
• Taito-ja taideaineiden
jatko-opintoihin
lisäpisteitä
Tykkäät menestyä
• haluat opiskella
• olet valmis
ponnistuksiin
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Lukion kurssit
Kangasalan lukio
Lukion oppimäärään on suoritettava vähintään 75 kurssia. 1 kurssi = 38 tuntia
Pakolliset kurssit
Syventävät kurssit
● sisällöltään samat kaikissa ● sisällöltään samat kaikissa
Suomen lukioissa
● lyhyen matematiikan
valinneilla yhteensä 47
kurssia
● pitkän matematiikan
valinneilla yhteensä 51
kurssia
Suomen lukioissa
● lukiolla voi olla myös omia
koulukohtaisia syventäviä
kursseja
● jokaisen opiskeltava
vähintään 10 kurssia
● opiskelija saa valita kurssit
Soveltavat kurssit
● vaihtelevat lukioittain
● usein oppiainerajat
ylittäviä kursseja
● muissa oppilaitoksissa
opiskeltavia kursseja
● suorittaminen vapaaehtoista
kiinnostuksensa mukaan
Esim. BIOLOGIA
1
1.
2.
2
Eliömaailma
Solu ja perinnöllisyys
3
4
5
3. Ympäristöekologia
4. Ihmisen biologia
5. Bioteknologia
6
7
6. Eheyttävä kurssi (esim.)
7. Työkurssi (esim.)
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Kieliopintojen kurssit
Kangasalan lukio
Äidinkieli ja
kirjallisuus
1
2
3
4
5
6
7
8
A-kieli
(pitkä kieli)
1
2
3
4
5
6
7
8
B1-kieli (toinen
kotimainen kieli)
1
2
3
4
5
6
7
B2-kieli (peruskoulussa alkanut)
1
2
3
4
5
6
7
8
B3-kieli
(lukiossa alkava)
1
2
3
4
5
6
7
8
•
•
9
hyvä kielitaito on osa yleissivistystä
useat tutkinnot edellyttävät kahden vieraan kielen opiskelua
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Matematiikan opinnot
Kangasalan lukio
1
2
3
4
5
6
7
8
5
6
7
8
Lyhyt matematiikka
1
2
3
4
9
10
1
1
1
2
1
3
Pitkä matematiikka
•
•
•
•
hyödyksi tekniikan, luonnontieteiden ja lääketieteen opinnoissa
antaa hyvän pohjan muillekin aloille kehittäen päättelykykyä
vaatii lahjakkuutta ja ahkeruutta
voit vaihtaa lyhyeen lukion aikana koulun ohjeiden mukaan
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Reaaliaineet
Kangasalan lukio
Biologia
1
2
3
4
Maantiede
1
2
3
4
Fysiikka
1
2
3
4
5
Kemia
1
2
3
4
5
Uskonto/ET
1
2
3
4
5
Filosofia
1
2
3
4
Psykologia
1
2
3
4
Historia
1
2
3
Yhteiskuntaoppi
1
2
3
Terveystieto
1
2
3
4
5
6
7
8
5
5
6
4
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Taito- ja taideaineet
Kangasalan lukio
Liikunta
1
2
3
4
5
Musiikki
1
2
3
4
5
Kuvataide
1
2
3
4
5
musiikin tai kuvataiteen toinen kurssi on pakollinen
Opintoohjaus
1
2
opinto-ohjaus jakaantuu koko lukion ajalle
sisältäen henkilökohtaista ohjausta,
pienryhmäohjausta ja luokkatunteja
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Lukujärjestys
Kangasalan lukio
Kurssit valitaan kunkin jakson kurssitarjonnasta:
1
EN1
MA2
PS2
ÄI1
FI2
GE2
HI3
MB7
ÄI8
2
MA2
RU2
FY4
GE2
YH2
EN7
YH3
ÄI8
RU7
3
EN1
FY1
MB2
RU2
BI3
HI3
KE2
KU4
ÄI7
4
EN2
KE1
UE1
BI3
KU2
PS4
BI7
MU4
HI8
5
BI2
GE1
KU1
MA6
UE3
ÄI4
FY8
RU7
MU6
6
EN1
TE1
YH1
PS3
MA6
MB4
EN5
ÄI8
FI4
7
FY2
EN2
KE1
EN4
PS3
SA4
ET2
LI5
MA9
8
KU1
MU2
LI1
AT2
LI6
TE3
MA
Valinnoista
muodostuu
jakson
lukujärjestys
EN
MA
EN
EN
MA
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Lukujärjestys
Kangasalan lukio
Kurssit valitaan kunkin jakson kurssitarjonnasta:
1
EN1
MA2
PS2
ÄI1
FI2
GE2
HI3
MB7
ÄI8
2
MA2
RU2
FY4
GE2
YH2
EN7
YH3
ÄI8
RU7
3
EN1
FY1
MB2
RU2
BI3
HI3
KE2
KU4
ÄI7
4
EN2
KE1
UE1
BI3
KU2
PS4
BI7
MU4
HI8
5
BI2
GE1
KU1
MA6
UE3
ÄI4
FY8
RU7
MU6
6
EN1
TE1
YH1
PS3
MA6
MB4
EN5
ÄI8
FI4
7
FY2
EN2
KE1
EN4
PS3
SA4
ET2
LI5
MA9
8
KU1
MU2
LI1
AT2
LI6
TE3
MA
EN
EN
ET
KE
MA
KU
KU
ET
EN
AT
KE
AT
AT
KE
KU
Valinnoista
muodostuu
jakson
lukujärjestys
ET
MA
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Lukujärjestys
Kangasalan lukio
Kurssit valitaan kunkin jakson kurssitarjonnasta:
1
EN1
MA2
PS2
ÄI1
FI2
GE2
HI3
MB7
ÄI8
2
MA2
RU2
FY4
GE2
YH2
EN7
YH3
ÄI8
RU7
3
EN1
FY1
MB2
RU2
BI3
HI3
KE2
KU4
ÄI7
4
EN2
KE1
UE1
BI3
KU2
PS4
BI7
MU4
HI8
5
BI2
GE1
KU1
MA6
UE3
ÄI4
FY8
RU7
MU6
6
EN1
TE1
YH1
PS3
MA6
MB4
EN5
ÄI8
FI4
7
FY2
EN2
KE1
EN4
PS3
SA4
ET2
LI5
MA9
8
KU1
MU2
LI1
AT2
LI6
TE3
Valinnoista
muodostuu
jakson
lukujärjestys
MA
EN
GE
TE
ET
Tuntien sijoittuminen riippuu
lukion tuntien kiertokaaviosta
GE
KE
MA
KU
TE
• useat lukiot käyttävät 75
EN
KU
ET
EN
MA
KE
TE
AT
KE
GE
KU
ET
AT
AT
minuutin oppitunteja
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Kurssien valinta
Kangasalan lukio
tutki kurssin sisältöä
opinto-oppaasta
edellyttääkö kurssi
aiempia suorituksia
onko kurssista
useampia ryhmiä
mieti yo-tutkinnon
hajautussuunnitelmaa
voit
itse
vaikuttaa
lukioopintoihisi
tarvitsetko kurssia
jatko-opinnoissasi
millainen on jakson
lukujärjestyksesi
onko opetusryhmässä tilaa
laske kurssimääräsi ja
etenemisesi
onko jaksossa riittävästi eri
tyyppisiä oppiaineita
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Opintojen kulku
•
•
1. vuotena
opiskelet eniten
pakollisia kursseja
lukuvuosi jakaantuu 5-6 jaksoon
jaksossa opiskelet 5-8 kurssia
1. jakso
2. jakso
lukiota voit käydä
myös 3½ tai 4
vuotta
viimeinen
jakso
3. jakso
vanhojen
tanssit
2. vuotena myös
syventäviä kursseja
ja teet yo-suunnitelman
3. vuotena eniten
syventäviä kursseja
ja keskityt yokirjoitusaineisiin
Kangasalan lukio
mahdollisuus aloittaa
yo-kirjoitukset
syksyn yo-kirj.
kevään yo
ylioppilas
penkkarit
•
•
loput yo-kirjoitukset
ylioppilaslakitus ennen
itsenäisyyspäivää
neljän vuoden opinnot, jos
• harrastukset vie paljon aikaa
• koulumenestys vaatii lisäaikaa
• kurssimääräsi on suuri
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Koeviikko
Kangasalan lukio
JAKSO noin
7 viikkoa
Jakson lopussa on
yleensä koeviikko
• opetusta vähemmän
• kokeiden palautusta
• itsenäistä opiskelua
• mahdollistaa
Ohjeita opiskelijalle
•
•
•
•
•
•
tee töitä koko jakson ajan
valmistaudu koeviikkoon hyvissä
ajoin
tee aikataulu ja lukusuunnitelma
noudata suunnitelmaa
arvosanaan vaikuttavat myös
tuntiaktiivisuus ja välitehtävät
selvitä uusintamahdollisuudet
pidemmät koeajat
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Menestyksen avaimet
Kangasalan lukio
Opiskelun
suunnittelu
•
•
•
•
•
kurssin tavoitteet
Opiskelusuunnitelma
jakson lukujärjestys
Lukuvuoden suunnitelma
yo-kirjoitusten
suunnitelma
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Menestyksen avaimet
Kangasalan lukio
Aktiivisuus
Opiskelun
suunnittelu
•
•
•
osallistun, kyselen, epäilen
pyrin ymmärtämään asiat
kuuntelen ja teen muistiinpanoja
•
•
•
•
•
kurssin tavoitteet
koeviikon lukuaikataulu
jakson ohjelma
lukuvuoden ohjelma
yo-kirjoitusten hajautus
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Menestyksen avaimet
Kangasalan lukio
Oma
vastuu
Aktiivisuus
Opiskelun
suunnittelu
•
•
•
teen kotitehtävät säännöllisesti
noudatan aikatauluja
en myöhästele tai ole aiheetta pois
•
•
•
osallistun, kyselen, epäilen
pyrin ymmärtämään asiat
kuuntelen ja teen muistiinpanoja
•
•
•
•
•
kurssin tavoitteet
koeviikon lukuaikataulu
jakson ohjelma
lukuvuoden ohjelma
yo-kirjoitusten hajautus
© Present-äSSä 2008
Lukiodiplomit
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Kangasalan lukio
Taito- ja taideaineissa voi antaa erityisen näytön osaamisestaan ja
harrastuneisuudestaan
• järjestäminen lukiolle vapaaehtoista
• voivat kuulua lukion soveltaviin kursseihin
• annetaan erillinen todistus, mistä voi olla hyötyä jatko-opinnoissa ja työelämässä
• arvosana annetaan asteikolla 1-5 ( 1= hyväksytty, 5 = erinomainen)
Oppiaineet:
• kotitalous
• kuvataide
• käsityö
• liikunta
• media
• musiikki
• tanssi
• teatteri
© Present-äSSä 2008
Arviointi lukiossa
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Kangasalan lukio
Kurssin arviointi
Oppiaineen arviointi
•
•
•
•
•
•
tavoitteena kannustaa ja ohjata
opinnoissa
kaikki pakolliset ja syventävät
kurssit arvioidaan numerolla
soveltavat kurssit yleensä Smerkinnällä
arviointi perustuu jatkuvaan
näyttöön, kokeisiin, tuotosten
arviointiin ja keskusteluihin
hylätyt kurssit voivat aiheuttaa
etenemisesteen
•
•
•
•
päättöarviointiin vaikuttavat
kaikki opiskellut kurssit
opettajalla on oikeus korottaa
arvosanaa
opiskelijalla mahdollisuus korottaa arvosanaa erillisessä tentissä
2/3 oppiaineen pakollisista ja
syventävistä kursseista on oltava
hyväksyttyjä
suoritusmerkinnällä opiskelijan
pyynnöstä liikunta, terveystieto
ja yhden kurssin oppiaineet
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Ylioppilaskirjoitukset
Kangasalan lukio
Reaalikoe
Matematiikka
Kielten
kokeita
Toinen
kotimainen
kieli
Vieras kieli
•
näistä valittava 3
•
Reaalikokeita
ylimääräisiä
kokeita
Matematiikka
Äidinkieli
•
kaikille pakollinen
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Yo-tutkinnon ohjeita
Kangasalan lukio
Tutkinnon voi hajauttaa kolmeen perättäiseen tutkintokertaan
2. vuosi
kevät
3. vuosi
4. vuosi
syksy
kevät
•
•
syksy
kevät
useimmat suorittavat tutkinnon kolmannen
vuoden aikana
toisen vuoden keväällä voi jo aloittaa
Reaalikokeessa on kaksi koepäivää ja aineryhmästä
valitaan kirjoitusaine etukäteen
•
•
•
•
•
psykologia
filosofia
historia
fysiikka
biologia
•
•
•
•
•
•
yhteiskuntaoppi
Oppiaineen pakolliset
kurssit on opiskeltava
ennen kokeeseen
osallistumista
kemia
• tehtäviä myös
maantiede
syventävistä kursseista
uskonto
elämänkatsomustieto
terveystieto
© Present-äSSä 2008
Varoitus!
Tätä et voi
muuttaa!
Mihin lukiosta
Yliopisto-opinnot
•
•
•
•
•
•
•
Lukio tarjoaa erinomaisen pohjan kaikkeen
jatkokoulutukseen
ekonomi
lakimies
psykologi
diplomi-insinööri
opettaja
lääkäri
suunnittelija…
Muut
•
•
•
työelämä
oppisopimus
ulkomaat…
Kangasalan lukio
Ammattikorkeakouluopinnot
•
•
•
•
•
•
insinööri
tradenomi
ensihoitaja
sosionomi
poliisi
artenomi…
Ammatilliset
opinnot
•
•
•
•
•
•
datanomi
lähihoitaja
hotellivirkailija
sähköasentaja
puutarhuri
liikuntaneuvoja…
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoista valtaosa on
ylioppilaita
© Present-äSSä 2008

similar documents