Juutide muusika

Report
Juutide muusika
Reet Jürima
2012
Juudid



Sõna “juut” tähendab eelkõige judaismi (juudi
usund) tunnistajat
Juudid on säilitanud tugeva rahvustunde
tänu oma religioonile
Rahvusriik on Iisrael
Juudid


•
•
Juutide käsuõpetus on Toora
Tooras on juttu ka muusikast:
Kuningas Taavet laulis kinnori (harf) saatel
oma laule
Taavet lõi juutide templimuusikutest koori,
mida ta ise juhatas
Muusika





Vaimulik muusika- Piibli psalmide laulmine
Jumalateenistusel lauldi ühehäälselt või
vaheldusid 2 koori või koor ja solist
Laulu saateks mängisid mitmesugused pillid
Juudi rahvamuusika on saanud mõjutusi
rahvastelt, kelle hulgas nad on elanud
Enamik rahvamuusikast moll- helilaadis
Klezmer




Sõna“Klezmer” tähendas algselt muusikainstrumenti. Hiljem tähistas see nii muusikuid kui
muusikastiile
Klezmer- muusikas on aluseks harmoonilise molli
4.astmelt ehitatav helilaad
Pillidest kasutatakse: viiul, tsimbel, klarnet,
tromboon, akordion
Kuula KLEZMER ?????? ZOHAR ISRAEL
VIRTUOSO KLEZMER MEDLEY klezmer ??????
?????? - YouTube
Sefardi laulud





Sefardi kogukonna juudid elavad Hispaanias ja
Portugalis
Sefardi laulud on tavaliselt ilma saateta
Esitajateks naised
Lauludes on tunda ka araabia muusikale
iseloomulikke laade
Kuula YouTube - Sephardic Jewish Arabic Moroccan
Gitano Flamenco song & dance Al-Andalus
Muusikainstrumendid




Šofar- kõverast oinasarvest valmistatud
sarvepill
Kuula YouTube - The Shofar: Clip #3
Halil- roopillitaoline instrument
Kuula YouTube - Halil ?okyürekli - Kad?o?lu
Zeybe?i
Juudi muusika




Kuula YouTube - HAVA Nagila
Kuula YouTube - Zah?jen? TŽK - Rut a Ester
- Hevenu Shalom Aleichem
Kuula YouTube - israeli music 2006
Kuula Israel - "Ding Dong" - Eurovision Song
Contest 2011 - BBC One - YouTube

similar documents