GTK3185BAN Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék

Report
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
A BIZTONSÁG ÉS VÉDELEM KULTÚRÁJA
GTK3185BAN
Dr. Szilágyi Tivadar
[email protected]
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
Magyarország biztonságpolitikai környezete
és
a Magyar Honvédség
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
I.Tartalomjegyzék:
Magyarország biztonság- és szövetségi
politikája
1.
2.
3.
4.
Magyarország biztonságpolitikai környezete
A NATO
Az EU
Az ENSZ
II. A Magyar Honvédség
1.
2.
3.
4.
A honvédelem alapfogalmai
A Magyar Honvédség feladatai, alapvető
jellemzői
A Magyar Honvédség alakulatai
A Magyar Honvédség fegyverzete, kiképzése
Ismétlés
Magyarország biztonsága és védelme
az ország geopolitikai helyzetének,
az ország veszélyeztető tényezőinek,
az ország védelmi képességének,
a szövetségi rendszer erejének
FÜGGVÉNYE
Ismétlés
a) Geopolitikai adottságok
Közép-Európa, „HÍD - szerep”
Kelet,
Mediterrán térség
NATO
EU
ENSZ
EBESZ
Nemzetközi
Humanitárius
szervezetek
A biztonságot
erősítő és
gyengítő faktorok
5
Ismétlés
Hazánk a különböző kihívásokra, adekvát választ
adó védelmi szervezeteket működtet
kihívások
katonai rendvédelmi
katasztrófák gazdasági
válaszok
Magyar
Honvédség
Rendvédelmi
szervek
Katasztrófavédelmi
rendszer
Pénzügyi és gazdasági
szervezetek rendszere
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
I.
Magyarország biztonság- és szövetségi
politikája
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
1. Magyarország biztonságpolitikai környezete
a)
Biztonsági kihívások a világban, a globalizáció és annak hatásai
b) A hazánkat fenyegető biztonságpolitikai tényezők és kockázatok
c)
A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiája
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
2. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete
(North Atlantic Treaty Organisation – NATO)
a)
A NATO létrejötte, bővítésének állomásai
b) A NATO fontosabb szervei és működésének jellemzői
c)
A NATO feladatai a 21. század első évtizedében
d) A terrorizmus elleni küzdelem
e) Bednárik Dorina és társa előadása
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
3. Az Európai Unió (EU)
a)
Az Európai Unió létrejötte, bővítésének állomásai
b) Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája
c)
Az Európai Unió válságkezelő tevékenysége
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
4. Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ)
• Az ENSZ tevékenysége a válságövezetekben
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
II.
A Magyar Honvédség
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
1. A honvédelem alapfogalmai
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
2. A Magyar Honvédség feladatai, alapvető jellemzői
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
A Magyar Honvédség felépítése és vezetése
A katonai kötelékek jellemzői
A harci erők felosztása és feladatai
A harci támogató erők felosztása és feladatai
A harci kiszolgáló-támogató erők felosztása és feladatai
A szerződéses katonák kiképzése
A Magyar Honvédség részvétele NATO-missziókban
A Magyar Honvédség részvétele az ENSZ békefenntartó
misszióiban
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
3. A Magyar Honvédség alakulatai
a)
Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság
b)
Honvéd Vezérkar Közvetlen Szervezetek
c)
Honvéd Vezérkar
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
4. A Magyar Honvédség fegyverzete, kiképzése
a)
Magyar Honvédség eszközei
b)
Gépkarabély És Pisztoly Lőkiképzés
c)
Önkéntes műveleti tartalékosok kiképzése
d)
https://www.youtube.com/watch?v=JDMxnj-HKrQ
e)
https://www.youtube.com/watch?v=KsWW1qQlN6o
f)
g)
https://www.youtube.com/watch?v=PLMgfa2oXuA
http://hon.zmne.hu/
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék
Források:
1. http://www.katonasuli.hu/cikk/340/katonai_alapismeretek
2. http://www.egressy-bp.sulinet.hu/katonai-alapismeretek
3. https://www.youtube.com/watch?v=1s2AlgMXVQk&feature=related
4. https://www.youtube.com/watch?v=fhxjDppyPac&feature=related
5. https://www.youtube.com/watch?v=RThXCNtejVQ&feature=relmfu
6. http://www.honvedelem.hu/
(2014. november 04. 10:00 szerinti állapot.)
http://w3.tti.gtk.szie.hu/datadir/content/file/civil_biztonsag/vati/abvk_temakorok.pdf
http://cbvt.gtk.szie.hu/sites/default/files/files/Kiadv%C3%A1nyok/Horvath_Domokos.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=VMAlfUcwiUY
Civil Biztonság- és Védelemtudományi Tanszék

similar documents