Dělba práce v rodině a měnící se genderové role

Report
Dělba práce v rodině a měnící se
genderové role
Adéla Souralová
12.2.2013
CZ.1.04/3.4.04/76.00328
Rodina a práce: PROČ NE?
struktura
•
•
•
•
diskuse tradiční dělby rolí v rodině
re-familizační politiky
dělba práce v rodině v číslech
delegace a nové formy dělby
tradiční model
aneb co si pamatujeme ze slabikáře
„návrat“ žen do domácnosti?
Re-familizace českých rodinných politik
• „Po pádu komunismu se ženy střední Evropy
ocitly v historicky jedinečné situaci. Na jednu
stranu, zažívaly největší míru zaměstnanosti
na celém světě – pouze skandinávské země se
přibližovaly. Na druhou stranu, v kontrastu
právě ke Skandinávii, pouze malá diskuse
vznikla o tom, že je třeba, aby se muži začali
podílet na chodu domácnosti a péči o děti.”
Saxonberg & Sirovátka
re-familizace českých rodinných politik
kroky k utvrzení polarizované dělby práce
• (1) redukce počtu zařízení předškolní péče
– redukce počtu
– diskreditace jeslí jako „komunistického výmyslu“ –
nevhodnost a nepotřebnost
– mýty kolem péče o děti do tří let
• (2) mateřská a rodičovská „dovolená“
• (3) politiky zaměstnanosti
Počet
zařízení
Počet míst
1990
1991
1995
1998
2001
2004
2007
2011
1043
486
207
79
59
58
47
45
7574
2191
1717
1708
1495
1425
39829 -
dělba práce v novém tisíciletí
• vliv individualizace – rozmělnění jasných
modelů rodinných rolí muže jako živitele a
ženy jako pečovatelky o děti a o domácnost
• definice sociálních rolí v páru je do velké míry
otázkou vyjednávání mezi partnery
• i přesto však většina zodpovědnosti za domácí
práce zůstává na (pracujících) ženách
dělba práce v novém tisíciletí
• kvantitativní výzkumy, ve kterých
respondenti/tky odpovídají na otázku: „kolik
hodin týdně trávíte domácími pracemi“
– studie z poloviny 90. let – ženy 25 hodin, muži 10
hodin
– studie z let 2010 – 2011 – ženy 21 hodin, muži 9,4
hodin
– NAVÍC: mužskou doménou nejsou ani drobné
opravy v domácnosti – také na nich participují
ženy
dělba práce v číslech
• ekonomicky aktivní ženy tráví 27,6 hodin týdně péči
o dětí/domácnost, což se rovná 0,7 úvazku
delegace domácích prací
• jedním z rysů proměňující se dělby rolí v
rodině je delegace povinností na třetí osobu
Chůvu
Paní na úklid
Hodinového manžela
(1) pomocnice v domácnosti
• velký trend v zahraničí – au pair, pomocnice
(ženy z Latinské Ameriky nebo Filipín)
– šedá ekonomika
– vaření, uklízení a péče o děti
– umožňuje ženám zastoupit do práce a dělat
„genderovou rovnost“ na pracovišti + umožňuje
mužům nedělat nic + vykořisťuje ženy z chudého
Jihu/Východu
– kritika – reprodukce nerovností v kontextu
globalizace
(1) pomocnice v domácnosti
• v ČR zatím není běžným modelem
– agentury na úklid
– Ukrajinky pracující v rodinách
– Filipínky (začínající fenomén)
(2) agentury na hlídání dětí
• Rostoucí poptávka je důsledkem:
– redukce jeslí
– nemožnosti spoléhat na prarodiče
– tlaku pracovního trhu
– vliv západního „auparismu“
„České rodiny jsou hodně náročné, neslevují ze svých nároků, když si chtějí nechat
pohlídat dítě, tak opravdu chtějí, aby se s tím dítětem pracovalo a aby se tam
něco dělo, aby to dítě jenom neodložili, aby se to dítě rozvíjelo. Jsou velmi
nároční na chůvu, ale jsou ochotni i za to zaplatit (…) jsou nároky na její
vzdělání, velmi často to dělají vysokoškolačky anebo opravdu chůvy se
vzděláním. Jsou vlastně školené ty pečovatelky, jsou tam nároky na řidičský
průkaz, na cizí jazyk, jsou to až nároky jak nějakou manažerskou pozici.“
(majitelka agentury Slůně)
(2) agentury na hlídání dětí
• Co nabízejí? Agentury nejsou:
 jesle, protože nabízejí individuální péči
 zahraniční pomocnice v domácnosti, protože nabízejí
kvalifikovanou péči
 příbuzní, protože nabízejí profesionální péči
• dopad na pojetí péče jako odborné aktivity
(3) hodinový manžel
• muži neparticipují na dobrých
opravách – hodinový manžel
• Souvisí se strategií DO IT
YOURSELF (od Hornbachu po
IKEA)

similar documents