DOMÁCE ZVIERATÁ

Report
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
DOMÁCE ZVIERATÁ
Metodický list
Bednárová Mária
Tematický okruh: PRÍRODA
Obsahový štandard: Domáce zvieratá
Výkonový štandard: Poznať, rozlíšiť a určiť na základe
priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce
živočíchy a ich mláďatá
ČÍM SÚ POKRYTÉ:
srsť
AKO SA POHYBUJÚ: štyri nohy, kráčajú, behajú, skáču
ÚŽITKOVOSŤ: mäso, mlieko, mliečne výrobky, koža- obuv,
kosti- mydlo, vlna, kožušina, chytanie myší,
stráženie príbytkov, záchranári, jazdectvo, ťažba dreva
MAČKA- MAČIATKO
PES- ŠTENIATKO
KRÁLIK- KRÁLIČEK
KOZAKOZLIATKO
OVCA- JAHNIATKO
Krava- teliatko
Kôň- žriebä
Ošípanáprasiatko
ČÍM SÚ POKRYTÉ: perie
AKO SA POHYBUJÚ: dve nohy, chodia, lietajú, plávajú
ÚŽITKOVOSŤ: mäso, vajcia, perie
SLIEPKA- KURIATKO
HUS- HÚSATKO
KAČICA- KÁČATKO
MORKA- MORČA
 Zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši
 Poznať aj nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania sa neznámych zvierat
Práca s včielkou BEE BOT „Nájdi zvieratko“
Nájdi zvieratko a potom jeho mláďatko
Maľované čítanie o domácich zvieratách
ZAHRAJKO VIDEL, ŽE VŠETCI SÚ V PORIADKU
NA FARME
ZAHRAJ VYŠIEL Z BÚDY A ZAČAL HĽADAŤ
SVOJICH KAMARÁTOV. PRVÚ UVIDEL
,
TAK SA VRÁTIL NA DVOR.CESTOU SI VŠIMOL
SVOJU KAMÁRÁTKU
LÍZU, AKO UŽ
. Z CHLIEVA POČUL
AKO SA VYHRIEVA NA
VEDIE SVOJE KOZLIATKA DOMOV. AJ ON SA
KROCHKAŤ
Z DOMČEKA VYŠLA BABKA
SCHOVAL DO SVOJEJ
A ZAČALA KŔMIŤ
, DVE
A KRÁSNE
ZA DOMČEKOM NA LÚKE SA PÁSLA
SPOKOJNE
POPOLUDNÍ SA STRETLI VŠETCI SPOLU NA
, ZA POTOKOM VESELO
DVORE.
POSKAKOVAL A ERDŽAL
A ODPOČÍVAL.
. POD SAMOU
HOROU SA PÁSLO VEĽA KUČERAVÝCH
PRACOVNÝ LIST: VYMAĽUJ IBA DOMÁCE
ZVIERATÁ
ZÁŽITKOVÉ UČENIE: Priame
pozorovanie
NEDOTÝKAME SA TÚLAVÝCH PSOV A MAČIEK – CHOROBA, AGRESIVITA
HÁDANKY
Von sa driape po jabloni,
doma zase klbko honí,
pri stodôlke loví klasy,
s vlastným chvostom robí špásy. / kocúrik /
Môj chlpatý kamarát,
hrá sa so mnou veľmi rád. / pes /
Hudry, hudry, hudruje,
pierka si nafukuje. / moriak /
Kopýtkami bubnuje,
pod sedadlom zrýchľuje. / kôň
To ružové krochkadlo,
má na nose rýpadlo. / prasiatko /
Kolísavým krokom chodí
zobákom vo vode loví. / kačka /
Nohy má lopaty, zobák má rohatý,
vo vode sa máča a hovorí gá gá. / hus /
PRÁCA S KNIHOU
VÝHODNÝ INTERNETOVÝ NÁKUP - VÝHODNÉ CENY, ZĽAVY
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

similar documents