Kryosféra

Report
KRYOSFÉRA
ZEMĚPIS 1.ročník
šm
1. Kryosféra
• je částí fyzicko-geografické
sféry, jejíž teplota je po více
než 2 roky pod bodem
mrazu
• probíhají zde exogenní
kryogenní pochody
• Které znáte kryogenní pochody?
2. Kryogenní pochody
A) MRAZOVÉ ZVĚTRÁVÁNÍ
• nemění se chemická podstata hornin
• mrznutí/tání vody rozšiřuje pukliny v
horninách, a tím je narušuje, popř. působí
jejich rozpad
• vznik ledových klínů a žil
a) islandský (oceánský) typ
– malé teplotní výkyvy = slabá vrstva zvětralin
b) sibiřský (pevninský) typ
- velké teplotní výkyvy = intenzivní tvorba zvětralin
3. Kryogenní pochody
B) ČINNOST SNĚHU
• v oblastech, kde přes léto zůstává více sněhu
vznikají oválné nebo protáhlé útvary = sněžníky
• pomocí tavné vody způsobují mrazové zvětrávání
a vynášení zvětralin = nivační pochody
• výsledek = nivační deprese (mělká prohlubeň)
• nivace = geomorfologická činnost sněhu, který se
nemění v led
4. Kryogenní pochody
C) ČINNOST LEDU
a) ledovce horské - svahový, karový, údolní
- v pohoří Himálaj, Andy, Alpy
b) ledovce pevninské - v Grónsku, Antarktidě
• ledovce se pohybují a vytváří v reliéfu charakteristické tvary:
– moréna: horninový materiál hromadící se na povrchu, vnitru ledovce a
pohybující se s ledovcem (čelní, boční, střední, spodní, vnitřní aj.)
– trog: ledovcem přemodelované údolí, s příčným profilem ve tvaru U
– fjord: údolí zatopené mořem po ústupu ledovce se strmými břehy
(Norsko, Nový Zéland)
– bludný balvan: velké zvětraliny unášené ledovcem na velkou
vzdálenost
– kar: hluboká sníženina obklopená vysokými skalními svahy, leží pod
vrcholem či v horní části hory nebo v uzávěru ledovcového údolí. Po
ústupu ledovce vznikají často karová jezera.
5. Permafrost
• dlouhodobě zmrzlá půda
• v oblastech s průměrnou
roční teplotou pod 0°C
– S polokoule - 24% souše
(Aljaška, S Kanady, většina
Grónska, S Skandinávie, S Ruska)
– J polokoule - Antarktida
6. Permafrost
• SOLIFLUKCE = půdotok
• 90% permafrostu je led
• v období polárního léta
povrch taje => činná vrstva
(10cm-několik km)
• ve svažité oblasti dojde k
sesuvu (komplikace při
využití permafrostu)
• geokryologie = věda studující
permafrost
7. Kryosféra a člověk
•
•
•
•
•
málo zalidněné oblasti
hospodářsky využitý permafrost – Kanada, Rusko
potenciál těžby nerostných surovin (ropa, uhlí aj.)
výzkumné polární stanice (meteorologické aj.)
globální oteplování -> ústup ledovců
8. Česká polární stanice
• stanice J.G. Mendela
• výzkum – geologický,
botanický, klimatologický,
meteorologický aj.
• pobřeží ostrova
Jamese Rosse
• majetek Masarykovy
univerzity Brno
• web
DĚKUJI
ZA POZORNOST!

similar documents