2012_NOF_VigoWeb og VigoSkolemodul - Bjarne

Report
NASJONALT OPPTAKSKONTOR FOR
FAGSKOLEN
VigoWeb og VigoSkolemodul
Nyheter / påminnelser
Fagskolekonferanse
8. – 9. februar 2012
Radisson Blu hotell Trondheim Airport
Utarbeidet av Bjarne Grefstad
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoWeb (søknad)

Ingen store endringer i år, men noen er det:
 Tidligere videregående opplæring, kommer
opp.
 En del henvendelser her går på at
karakterene ikke stemmer. Disse data
hentes fra de respektive fylkenes baser
og søkerne må derfor henvende seg dit i
slike tilfeller.
• Har egentlig ingen praktisk betydning,
da man fortsatt må sende inn
dokumentasjon til skolen.
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoWeb (søknad)

En kjapp gjennomgang av bildene:
 Personalia
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoWeb (søknad)

Personalia, forts.
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoWeb (søknad)

Søknad – valg kurs/skole
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoWeb (søknad)

Søknad – valg kurs/skole
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoWeb (søknad)

Registrere skolegang
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoWeb (søknad)

Registrere praksis
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoWeb (søknad)

Kvitteringsbildet
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoWeb (søknad)

Kvitteringsbildet
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoWeb (søknad)

Kvittering (pdf)
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoSkolemodul
VigoSkolemodul
VigoSkolemodul
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoSkolemodul

Som tidligere:
 Poengberegning settes her av den
enkelte skole (bør ikke registreres før
ETTER søknadsfristen).
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoSkolemodul

Sette poengsum:
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoSkolemodul

Nytt:
 Tidligere skolegang (som søker får
opp) med karakterer.
 Ikke fag-/svennebrev, men
læreforholdet.
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoSkolemodul

Tidligere skolegang med karakterer
Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
VigoSkolemodul

Dokumentasjon må fortsatt sendes inn,
på sikt kan vi kanskje få til at søker må
godkjenne karakterene som ligger på
web, slik av vi slipper å måtte få dem
tilsendt.
KONTAKTOPPLYSNINGER:
NOF
Nasjonalt opptakskontor for
fagskolen
Telefon: 51516885
E-post: [email protected]
Internett: www.fagskoleopptak.no

similar documents