Seçim Örgütlenmesi Şematik Sunum

Report
CUMHURBAŞKANı SEÇİMİ
SEÇİM
ÖRGÜTLENMESİ
SEÇİM VE HUKUK İŞLERİ
SEÇİM ÖRGÜTÜ
Genel Başkan
MYK
* Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yrd.
İl Başkanı
İl Yönetim Kurulu
* Hukuk ve Seçim İşleri İl Başkan Yrd.
* İl Bilişim Sorumlusu
* İl Eğitim Sekreteri
İlçe Başkanı
İlçe Yönetim Kurulu
* Hukuk ve Seçim İşleri İlçe Başkan Yrd.
* İlçe Bilişim Sorumlusu
* İlçe Eğitim Sekreteri
* Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gen.Bşk.Yrd.
* Parti İçi Eğitimden Sorumlu Gen.Bşk.Yrd
* Dış İlişkilerden Sorumlu Gen.Bşk.Yrd
Mahalle Temsilcisi
Bina Sorumlusu
Kat Sorumlusu
Sandık Çevresi Sorumlusu (SÇS)
Sandık Kurulu Üyesi
Gözlemci (Müşahit)
Sandık Sonuç Giriş Sorumlusu
(SSGS)
GENEL BAŞKAN
MYK
- Görev Tanımı
Çerçevesinde Tüm
MYK Üyeleri Sorumlu
TÜM ÜLKEDE SEÇİMİN
ÖRGÜTLENMESİ
-
HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ
GENEL BAŞKAN YRD.
BİLGİ VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
GENEL BAŞKAN YRD.
PARTİ İÇİ EĞİTİM
GENEL BAŞKAN YRD.
DIŞ İLİŞKİLER VE YURT DIŞI
ÖRGÜTLENMELER
GENEL BAŞKAN YRD.
-
Seçimin Genel Organizasyonu
(Yurt içi – Yurt Dışı)
Hukuksal Sorunların Takibi
Seçim Takip Merkezi
-
Seçimin Teknolojik Altyapısı ve Donanımı
Sandık Sonuç Tutanaklarının Sisteme
Girilmesi, YSK verileri ile karşılaştırılmayı
Sağlayacak sistem Geliştirilmesi
-
Sandık Kurulu Üyesi Eğitimi
Gözetmen Eğitimi
Sandık Sonuç Giriş Sorumluları
(SSGS) Eğitimi
-
Yurt Dışı Oy Kullanma Sürecinin
Takibi
İL BAŞKANI
İL YÖNETİM KURULU
İl Başkanı
Ve
İl Yönetim Kurulu
SORUMLU
SEÇİMİN
KOMUTANI İL
BAŞKANI
- İlde Tüm Seçimin
Organizasyonu
- Kütüklerin
Denetlemesi
- Sandık Kurulları ve
Gözetmenler
- Sandık Sonuç
Tutanaklarının
Toplanması, Sisteme
Girilmesi
- Şikayet ve İtirazlar
-
HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ
İL BAŞKAN YRD.
-
İL BİLİŞİM SORUMLUSU
İL EĞİTİM SEKRETERİ
-
İlde Seçimin Organizasyonu
Hukuksal Sorunların Takibi
İl Seçim Takip Merkezi
İlçe Seçim Takip Merkezlerinin
Kurulması ve Çalışmasını Takip
Etmek.
İlde Seçimin Teknik Altyapısını
Kontrol
Sandık Sonuçlarının İlçeler
Düzeyinde Sisteme Girişini Takip
ve Nezaret
Sandık Kurulu Üyesi Eğitimi
Gözetmen Eğitimi
Sandık Sonuç Giriş Sorumlusu
(SSGS) Eğitimi
İLÇE BAŞKANI
İLÇE YÖNETİM KURULU
İlçe Başkanı
Ve
İlçe Yönetim Kurulu
SORUMLU
İLÇEDE SEÇİMİN
KOMUTANI İLÇE
BAŞKANI
-
İlçede Tüm Seçimin Organizasyonu
-
Kütüklerin Denetlenmesi
-
Güncelleme İtirazları
-
Mahalle, Bina ve Kat Sorumlularının
Atanması
-
Sandık Çevre Sorumlularının Atanması
-
Sandık Kurulu Üyesi , Gözlemci, Sandık
Sonuç Giriş Sorumlusu (SSGS) Atanması
ve Eğitimi
-
Sandık Sonuç Tutanaklarının
Toplanması ve Sisteme Girilmesi
-
Şikayet ve İtirazlar
-
HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ
İLÇE BAŞKAN YRD.
İlçede Seçimin
Organizasyonu
Hukuksal Sorunların Takibi
İlçe Seçim Takip Merkezi
-
-
İLÇE BİLİŞİM SORUMLUSU
-
İLÇE EĞİTİM SEKRETERİ
-
Teknik Altyapının İşlemesini
Sağlamak
Sandık Sonuçlarının Sisteme
Girilmesini Sağlamak
Sandık Kurulu Üyesi Eğitimi
Gözlemci Eğitimi
Sandık Sonuç Giriş
Sorumlusu (SSGS) Eğitimi
Mahalle Temsilcisi
- Mahallede Bina Sorumluları,
Kat Sorumluları,
Sandık Çevresi Sorumluları,
Sandık Kurulu Üyeleri ve
Gözlemcilerin Çalışmalarını
KOORDİNE VE NEZARET
- Kütük Güncellemesini Takip
- Sandık Sonuç Tutanaklarının
Toplanmasını Sağlamak ve Nezaret
Bina Sorumluları
- Sandıkların Bulunduğu Binada,
Kat Sorumluları,
Sandık Çevresi Sorumluları
Sandık Kurulu Üyesi
Gözlemcilerinin Çalışmalarını
KOORDİNE VE NEZARET
- Oy Verme Günü Sandık Kurullarının
Oluşumundan, Islak İmzalı
Tutanakların Toplanması ve İlçeye
Ulaştırılmasına Kadar Tüm
İşlemlerin Koordineli Yürümesinden
Sorumludur.
Kat Sorumlusu
Sandık Çevresi
Sorumlusu
- Oy verme Öncesi Yapılacak
İşlerin Takibi
- Oy Verme İşlemlerinin
Takibi
- Şikayet ve İtiraz
Sandık Kurulu Üyesi
SANDIK BİRİMİNDEKİ
BÜTÜN İŞ ve İŞLEMLERİ
YAPARLAR!!!
Gözlemci
Sandık Sonuç Giriş
Sorumluları (SSGS)
Sandık Sonuçlarını Genel
Merkezin Sistemine Girmek

similar documents