Utbildningar till förskollärare Stockholms universitet

Report
Utbildningar till förskollärare
 Stockholms universitet och Södertörns högskola







Grundutbildning
Komplettering för de som är nära examen
VAL; vidareutbildning av lärare utan examen
Validering av utländsk examen
ULV; utländska lärares vidareutbildning
Erfarenhetsbaserad utbildning på distans (SH)
Komplettering av andra pedagogiska
högskoleutbildningar
”Karriärstege”
Stockholms stads stöd till kompetensutveckling






Utbildning till barnskötare
Fördjupning för barnskötare
Barnskötare till förskollärare
Komplettera till förskollärare
Magisterutbildning
Licenciat
Förskolelyftet
Skolverkets kompetenshöjande kurser
 Leda och organisera det systematiska
kvalitetsarbetet
 Dokumentera, följa upp, utvärdera och
utveckla förskolans kvalitet
 Utmana och stödja varje barns
utveckling och lärande
 Naturvetenskap och teknik i förskolan
 Flerspråkighet och interkulturalitet i
förskolan.
www.skolverket.se/forskolelyftet
Ansök före 6/5
Huvudmannens ansvar
med fokus på kvalitetsarbete
Syftet med informationskvällen

Vad det innebär att vara huvudman

Var och hur det regleras

Vad man bör tänka på

Var hittar man information

Tillfälle till frågor
Tid och plats
 Tisdag 7/5 16.30-19.00
 Onsdag 29/5 15.00-17.30
Lokal
Insikten
Hantverkargatan 2F
Branschrådet
stockholm.se/ef
 Möte 8/2





Förskolan i stadens budget
Gemensam ingång till kö
Kvalitetsindikatorn
Tillsynen
Bsk-utbildning
 Nästa möte 17/5





Förskollärare
Remisser: övergångar, förskoleplan
Information till fristående huvudmän
Gemensam ingång till kö
Central avgiftshantering

similar documents