2013 2017 Stratejik Plan - idari.adu.edu.tr

Report
T.C.
ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE
SPOR DAİRE
BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANI
(2013-2017)
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANLAMA RAPORU
GENEL BİLGİLER
TARİHÇE
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.
ve 47. maddeleri, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim
Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesinde ve
ayrıca Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
Uygulama Yönetmeliğinde görev ve sorumluluklarının ayrıntıları belirlenen bir sağlık
kuruluşu; öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan
bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda
uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.
BİRİMİN YAPISI VE GÖREVLERİ
Öğrencilerin sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, yemek ve benzeri
ihtiyaçlarını karşılamak, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri
düzenlemektir.
Bu görevler aşağıdaki şubeler ve birimler vasıtasıyla yerine getirilmektedir.
1. Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
2. Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü
3. Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü
4. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
5. Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
6. İnsan Kaynakları Birimi
7. Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
DURUM ANALİZİ
1992 yılında kurulan Üniversitemiz diğer Daire Başkanlıkları gibi kendi bünyesinde
ve faaliyet alanlarında bugüne kadar görevlerini yerine getirmektedir.
Üniversitemiz
birimlerinin
farklı yerleşkelerde
eğitim-öğretim faaliyetlerinde
bulunmalarından dolayı imkanlar çerçevesinde birimimizce hizmetler verilmektedir.
BİRİMİN ÜNİVERSİTE İÇERİSİNDEKİ YERİ
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı beş Şube, bir İnsan Kaynakları
Birimi ve bir Taşınır Kayıt Kontrol Birimi tarafından gereken hizmeti ve görevleri yerine
getirmektedir.

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü :
Sağlık Kültür ve Spor Daire Bakanlığına bağlı Sağlık Şube Müdürlüğü bünyesinde
hizmet vermekte olan Mediko Sosyal Merkezi Üniversitemiz Personeli ile bunların
bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan öğrencilerin
sağlık sorunlarının çözümlenmesi için hizmet vermektedir.
Ayrıca, Adnan Menderes Üniversitesi Spor Şenliklerinde faaliyetlere katılan
sporcuların muayeneleri, aynı şenliklerde müsabakalar esnasında sağlık görevlisi
hizmetleri, Beden Eğitim ve Spor Y.O. seçmelerine katılan öğrencilerin sağlık
değerlendirmelerini yapmaktadır.
Mediko Sosyal bünyesinde iki sağlık ünitesi bulunmaktadır.
 Ayakta Tedavi
 Diş Tedavi
Merkezimizde halen : 1 Uzman Hekim Nöroloji olup, Sağlık Şube Müdürlüğü’nü
vekaleten yürütmektedir. 1 Pratisyen Hekim, 2 Dişhekimi, 2 Hemşire, 1 Laborant, 1
Memur, 1 Hizmetli, 1 Temizlik Şirketi Personeli görev yapmaktadır.
Mediko Sosyal Merkezi’nde Personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile
öğrenciler, tıbbi tedavi ve diş tedavilerini yaptırmak için merkezimize başvurmaktadır.
2011 yılından itibaren Aile Hekimliğinin devreye girmesi ve sevk zincirinin
kaldırılmasıyla muayene ve tedavi sayısında kısmi düşüş olmuştur.
Mevcut durum ve gelecek yıllarla ait beş yıllık hasta tahmini bu durum göz önüne
alınarak yapılmıştır.

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü :
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek ve eğlenme
alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini ve
katılımlarını sağlamak ve
yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak
yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler
sunmak.
Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro vb. sanat ve kültür
alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu amaçla anılan faaliyetlerde bulunan
kuruluşlarla işbirliği yaparak öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür
faaliyetlerinden yararlanmalarını ve katılımlarını sağlamak amacıyla hizmetler yürütür.
Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde yoğun iş temposundaki tüm işlerini 1 Şube
Müdürü, 1 Memur tarafından zor şartlarda görevini yerine getirmekte iken,yaklaşık bir
hafta önce personel ihtiyacımız giderilerek zayıf kalan yönlerimizin eksikliği de
giderilmiştir. Ayrıca birimimize bağlı Atatürk Kongre Merkezinin de bir takım sorunları
mevcuttur. Özellikle Üniversitemizin tüm faaliyetlerinin yapıldığı, ulusal ve uluslar
arası sempozyum gibi toplantılara ev sahipliği yapan kongre merkezimizin bilgili,
donanımlı teknik eleman ve destek personellerle yürütülmesinin fayda sağlayacağı
kanısındayız.
2003 yılında 17 topluluk sayısı ile kurulmaya başlayan Öğrenci Toplulukları her yıl
sayısının artmasıyla etkinlik sayısında artış olmuştur. 2012 yılı itibariyle 50 Öğrenci
Topluluğu aktif olarak işleyişine devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda topluluk
sayısının artması düşünülerek etkinlik tahminleri yüksek tutulmuştur.
 GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN KÜLTÜR-SANAT PROJELERİMİZ
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün önümüzdeki
yıllar da dahil olmak üzere gerçekleştirmeyi planladığımız kültür-sanat etkinliklerimiz aşağıda
verilerle sunulmuştur.

Profesyonel modern dans ( Flamenko dansı)
•
Kültür Bakanlığı /Özel Tiyatrolardan Tiyatro gösterisi.

Günümüzün sevilen şair ve yazarları.

Gelenekselleştirilecek olan Pop-Rock yarışması.

Birimimiz Kültür-Sanat Şenliğinde sponsorlarla gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlikler.

(Medusa, Sabancı Bahar, Fiesta ve benzeri sponsor firmalar)

Kültür - Sanat Şenliği çerçevesinde organize edilmesi düşünülen ve Öğrencilerimizin isteği
doğrultusunda yapılacak anketlerle ünlü bir sanatçının getirilmesi.

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcında Yapılan ve Yapılacak Olan Etkinliklerimiz.

16 Kasım 2012 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri.
04 Aralık 2012 Nokta Tiyatrosu.
19 Aralık 2012 Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Halk Dansları ve Müzik
Topluluğu.


 Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün gerçekleştirmeyi planladığı
5 yıllık hizmet projesi
maliyeti aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Tarih
2013 yılı
Planlanan Faaliyetler
Modern Dans Gösterisi ( Flemenko, vb. )
20.000 tl
Kültür Bakanlığı /Özel Tiyatrolardan Tiyatro gösterisi.
20.000 tl
Günümüzün sevilen şair ve yazarları söyleşi
5.000 tl
Kültür – Sanat Şenlikleri ( Gelenekselleştirilecek olan Pop-Rock yarışması.)
13.00 tl
Kültür – Sanat Şenlikleri ( Öğrencilerimizin isteği doğrultusunda yapılacak
anketlerle ünlü bir sanatçının getirilmesi.)
2014 yılı
6.000 tl
İnce Saz Grubu ( Melahat Gülses )
20.000 tl
2017 yılı
60.000 – 70.000
tl
Kültür – Sanat Şenlikleri ( 2. Geleneksel Pop-Rock yarışması.)
15.000 tl
Kültür Bakanlığı ( Halk Müziği Korosu )
25.000 tl
Günümüzün sevilen dizilerinden oyuncularla söyleşi
6.000 tl
Günümüzün sevilen yazar, şair veya gazeteci.
6.000 tl
Kültür – Sanat Şenlikleri ( Günün Popüler olan sanatçı ve grupları. )
2016 yılı
50.000 - 60.000
tl arası
Günümüzün sevilen şair - yazar ve yönetmenleri.
Kültür – Sanat Şenlikleri ( Günün popüler olan sanatçı ve grupları )
2015 yılı
Maliyet
65.000 -75.000 tl
Kültür – Sanat Şenlikleri ( 3. Geleneksel Pop-Rock yarışması.)
16.000 tl
Anadolu Ateşi Halk Dansları ( salon grubu 40 kişilik)
65.000 tl
Günümüzün sevilen yazar, şair veya gazeteci.
7.000 tl
Kültür – Sanat Şenlikleri ( Günümüzün popüler olan sanatçı ve grupları )
75.000 tl
Kültür – Sanat Şenlikleri ( 4. Geleneksel Pop-Rock yarışması.)
17.000 tl
Gazeteci veya yönetmen.
10.000 tl
Devlet Tiyatrosu / Özel Tiyatro ( Tiyatro gösterisi )
30.000 tl
Romen Halk Dansları.
20.000 tl
Kültür – Sanat Şenlikleri ( Günümüzün popüler olan sanatçı ve grupları )
80.000 tl
Kültür – Sanat Şenlikleri ( 5. Geleneksel Pop-Rock yarışması.)
18.000 tl

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü :
Üniversiteler Federasyonunca organize edilen sportif etkinliklere katılmak,
Öğrenciler ve personelin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla faaliyetler
düzenlemek ve duyurularını yapmak, İlgili kurumlar ile işbirliği yaparak spor
turnuvaları vb. faaliyetler düzenlemek, spor faaliyetleri için ihtiyaç duyulan malzeme,
beslenme ve barınma ihtiyaçlarını organize etmek, spor tesisleri yaptırmak, bilinçli spor
yapılması için uzman elemanlar bulmak ve şehir merkezinde bulunan kültür ve spor
salonunda
yapılan faaliyetler
için gereken düzenlemelere ilişkin hizmetleri
yürütmektir.
Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde; Spor Servisi: 1 Şef,– ADÜ Spor Salonu: 1
Hizmetli, 2 Sözleşmeli Geçici İşçi, 1 4/C’li Personel – ADÜ SKS Spor Salonu: 1
Memur, 1 Hizmetli, 1 Sözleşmeli Geçici İşçi çalışmakta olup, birimimiz için 1 memur
ve 2 hizmetli personele ihtiyaç duyulmaktadır.
Gelecek yıllarda kayıt yaptıran öğrenci sayısının artması düşüncesiyle, dolayısıyla
üniversitemiz öğrenci sayısının buna paralel olarak artması ve spor yapan öğrencilerin
bu günkü sayıdan fazla olması düşüncesi varsayıldığında belirli bir artış söz konusu
olacaktır.
Buna nedenden dolayı gelecek yıllar itibariyle tahmini spor yapan öğrenci ve kişi
sayısı performans göstergeler tablosunda belirtilmiştir.
 17. Spor Şenliğinde Oynanan Maçların Branşları ve Maç
Sayıları











FUTBOL
VOLEYBOL ERKEK
VOLEYBOL BAYAN
BASKETBOL ERKEK
BASKETBOL BAYAN
MASATENİSİ
SATRANÇ
TENİS
katıldı.)
:
:
:
:
:
:
:
:
46 MAÇ YAPILDI ( 22 takım katıldı)
30 MAÇ YAPILDI ( 15 takım katıldı )
26 MAÇ YAPILDI ( 14 takım katıldı )
41 MAÇ YAPILDI ( 18 takım katıldı )
16 MAÇ YAPILDI (8 takım katıldı )
99 MAÇ YAPILDI ( 56 öğrenci ve personel katıldı
70 TUR YAPILDI ( 28 sporcu katıldı)
49 MAÇ YAPILDI ( 51 öğrenci ve personel
Üniversitemiz spor şenliklerine, üniversitelerarası müsabakalara katılan ve
topluluklarda etkinliklere 1.800 lisanslı, 1.500 lisansız sporcu olmak üzere
toplam 3.300 sporcu öğrenci katıldı.
2012-2013 Eğitim öğretim yılında Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve
Meslek yüksekokullarının öğrenci ve personellerinin katılımı ile
gerçekleştirmeyi planladığımız 18. Spor şenliklerine daha çok katılım
beklemekteyiz.
Geçen dönemdeki faaliyetlere ek olarak Badminton turnuvasını da yapmak
istiyoruz.
2012-2013
Eğitim-Öğretim
yılında
düzenlenecek olan faaliyetler :

Üniversiteler
arası
Deplasmanlı liglere Salon Futbolu (kız-erkek), Voleybol (kız-erkek),
Hentbol (kız-erkek), Basketbol (erkek), Masatenisi (kız-erkek)
branşlarında katılmayı planlıyoruz. Normal liglere ise; Basketbol kız,
Oryantring, Güreş, Atletizm, Kros, Futbol, Satranç, Korfbol, Yüzme,
Karate, Atıcılık, Plaj Voleybolu, Plaj Futbolu, Plaj Hentbolu,
Badminton, Su topu, Judo, Halter, Taekwondo, Tenis branşlarında
katılmayı planlamaktayız.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü :
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler
Şube Müdürlüğü öğrenci, idari ve akademik personelinin sağlıklı, doğru, kaliteli ve
ekonomik olarak beslenmelerine katkıda bulunmakla birlikte beslenme ile ilgili
sorunlarına çözüm getirmektir.
Bu hizmeti verirken öğrencilerin talepleri doğrultusunda istekler göz önüne alınarak
daha iyi bir hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam etmektedir.
01.07.2012 Tarihi İtibariyle
Öğrencinin Ödediği Tutar : 1,60 tl.
SKS Öğrenci Katkı Payı : 3,35 tl.
Toplam Yemek Maliyeti : 4,95 tl.
Not: SKS Katkı payı yemek maliyetine göre yıllar baz alındığında değişkenlik
göstermektedir.
Personele verilecek yemek hizmeti her yıl Maliye Bakanlığınca düzenlenen Devlet
Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği hükümleri uyarınca her personelin ek
göstergesine göre uyarlanmaktadır.
 Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü :
Başkanlığımız Satınalma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü Üniversitemiz
merkezi yönetim bütçesinden ilgili mali yıl boyunca harcamalarını
gerçekleştirmektedir. Tüm mali işlemler gerçekleştirilirken ağırlıklı olarak 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Yükseköğretim Kurumları Muhasebe
Yönergesi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Üniversitemiz Öğrenci Sağlık İşleri ve
Sağlık Raporları Yönetmeliği ile hizmetin gerektirdiği diğer kanun ve bağlı ikincil
mevzuatlar uygulanmaktadır. Harcamalar bütçenin öngördüğü şekilde kanun ve
yönetmelikler çerçevesinde usulüne uygun olarak yapılmaktadır. Bağlı kurumlarca
yayınlanan genelge ve talimatlara uyulmaktadır.
Satın alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü, 1 şube müdürü ve 2 memur
kadrosu ile görevlerini yerine getirmektedir. Şubemiz, Başkanlığımız görevlerinin
yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri satın almak ve tahakkuk
belgelerinin hazırlanması, öğrencilerin tedavi giderlerinin karşılanması çerçevesinde
reçete bedeli ve hastane tahakkuk belgelerinin hazırlanması, görevlendirme ve
harcırahlarını yapmak, elektrik, su ve telefon bedellerinin tahakkuk belgelerini
hazırlanması ile Daire Başkanının verdiği diğer görevleri yapmaktadır.
 İnsan Kaynakları Birimi
Sağlık, Kültür ve spor Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Birimi; Memur,
4/B Sözleşmeli Personel, 4/C Geçici Personel ve Kısmi Zamanlı Öğrenci
çalıştırılması ile ilgili işleri yürütülmekte olup, birimimizde halen 1 Memur, 2
Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır.
 Taşınır Kayıt Kontrol Birimi :
Taşınır Kayıt Kontrol Servisimiz 2 memur ile görevlerini yürütmektedir.
Mevzuatımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanununa dayanılarak hazırlanan
Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleridir.
Ayrıca Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtildiği üzere her üç ayda bir Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Rapor Halinde Sunulması
ve işlemlerin denetlemesi yapılmıştır.

Örgüt Yapısı
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Daire Başkanı
Sekreter
Sağlık
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü
Kültür
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü
Spor
Hizmetleri
Şube
Müdürlüğü
Sosyal
Hizmetler
Şube
Müdürlüğü
Satın Alma
ve
Tahakkuk
Şube
Müdürlüğü
İnsan
Kaynakları
Birimi
Taşınır
Kayıt
Kontrol
Birimi
 GZFT Analizi (SWOT Analizi)
Güçlü Yönler
* Öğrenci odaklı çalışılması
* Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma imkanının olması
* Spor ve Kültür alanında sistemli çalışma sonucu ülke içi başarılarının olması
* Öğrenci toplulukları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin bulunması
* Spor salonunun halka açık olması
* Sağlık hizmeti verilen alanın fiziki yapısının yeterli olması
* Nitelikli sağlık personeli bulunması
Zayıf Yönler
* Yemek salonların yetersizliği
* Teknik donanımın eksik olması
* Mekanların yetersizliği
* Personel motivasyonu sağlayacak imkanın yetersiz olması
* Mevcut personelin hizmet içi eğitiminin eksik olması
* Açık ve kapalı alan spor tesislerinin yetersizliği
* Araç yetersizliği
* Üniversite birimlerinin birbirine uzaklığı nedeniyle ulaşım zorluğu
* Arşivleme ve depolama bölümümüzün yetersizliği
* Personel yetersizliği
Fırsatlar
* Öğrenci Toplulukları etkinliklerinin çeşitliliği nedeniyle öğrencilerin kötü
alışkanlıklara yönelmesinin giderilmesi
Tehditler
* Bursların merkezileşmesi nedeniyle sosyal konumu destek gerektiren öğrenciye
yeterli maddi imkan sağlanamaması
* Sağlık Personelinin diğer Kamu Kuruluşlarında çalışan eşdeğer konumundaki sağlık
personeli ile ekonomik eşitliğin olmaması motivasyon bozukluğuna ve verimin
düşmesine neden olabilmektedir.
Varsayımlar
* Mevcut bulunan Futbol toprak sahanın çimlendirilmesi ve tribün ve soyunma
odalarının yapılması
* Yeni yemek salonlarının yapılması
* Şu an mevcut bulunan Spor ve Kültür salonun hasar gören zemininin yeniden
izolasyon yapılarak ve havalandırma sistemi kurularak değiştirilmesi
STRATEJİK PLAN
MİSYON
Çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak,
toplumun gelişmesine katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar
yaratmak amacıyla çağdaş bir Üniversite için öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sağlık ve
beslenme ihtiyaçlarının sağlanması amacına yönelik hizmet vermektir.
VİZYON
Verilen tüm hizmet alanlarında; Öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli
kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, öncü bir daire başkanlığı olmaktır.
DEĞERLER
* Kurallara bağlı olmak
* Sorumluluk bilinci
* Etik değerlere bağlı olmak
* İdealist olmak
* Saygılı olmak
* Çalışkanlık
* Liderlik
* Liyakat
* Güvenilirlik
* Dürüstlük
* İşbirliğine açık olmak
* Özverili olmak
* Verimlilik
* Adil olmak
* Akılcılık
* Üniversitemizin tüm değerlerini kabul etmek.
STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 1 : Sağlık Kültür ve Spor Daire Bakanlığına bağlı Sağlık Şube Müdürlüğü
bünyesinde hizmet vermekte olan Mediko Sosyal Merkezi Üniversitemiz Personeli ile
bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan
öğrencilerin sağlık sorunlarının çözümlenmesi ve ileriye dönük sağlık hizmetlerini tüm
öğrencilerimiz üzerinde uygulayacı birim haline getirmek.
Hedef 1 : Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Mediko Sosyal Merkezinin uygulayacı
birim haline getirmek için, tüm öğrencilerimize yönelik seminerler düzenleyerek
öneminin kavranmasını sağlamak.
Stratejiler :
1.Mediko sosyal merkezinin mevcut durumunun arttırılması.
2.Tüm öğrencilere seminer düzenlenmesi.
Gelecek Yıllara Göre Tahmini Hasta Sayısı Dağılımı :
YILLAR
Mevcut
2013
2014
2015
2016
2017
Durum
( 2012 )
Sağlık Hizmetleri
ADÜ Personeli
2270
2290
2312
2335
2358
2381
Öğrenci
1135
1146
1158
1170
1200
1250
Diğer Üniversite Personeli
20
23
28
30
35
40
İl Dışı Sevk ( çağrı üzerine
30
33
37
42
46
50
Emekli
210
224
235
245
258
273
Diş
1805
1823
1841
1859
1877
1895
Kan Alma
30
35
40
45
50
55
TOPLAM
5470
5541
5614
5684
5778
5894
)

KÜLTÜR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 2 : Üniversitemiz öğrenci ve çalışanlarına yönelik sanatsal ve kültürel etkinlik ve
organizasyonları artırmak.
Hedef 1 : Düzenlenen etkinliklere izleyici ve katılımcı sayılarının artırılması.
Hedef 2 : Konferans salonu, sinema salonu gibi fiziki imkanların artırılması.
Stratejiler :
1. Kültürel ve Sanatsal etkinlikleri elektronik ve yazılı ortamlarda öğrenci ve çalışanlara etkin
bir şekilde duyurmak.
2.Sponsor firmalar kullanılarak ve Üniversitemizdeki yasal imkanlarla Öğrenci ve çalışanların
ilgi duyduğu alanlarda sanatçı ve grupları belirleyip Üniversitemizde gösteri yapmalarını
sağlamak,Diğer kurumlarla (Kültür Bakanlığı v.b) kültürel etkinliklerin Üniversitemizde
yapılması için görüşmeleri sağlamak.
Gelecek Yıllara Göre Tahmini Etkinlik Dağılımı :
YILLAR
Mevcut Durum
2013
2014
2015
2016
2017
130
150
160
190
210
( 2012 )
Kültür Hizmetleri
TOPLAM
120
 SPOR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 3 : Üniversiteler federasyonunca organize edilen sportif etkinliklere katılmak,
Öğrenciler ve personelin spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla spor faaliyetleri düzenlemek,
duyurularını yapmak ve öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımının sağlamak.
Hedef 1
: Etkinlik duyurularının elektronik ve yazılı ortamlarda sistematik bir şekilde
sağlanması.
Hedef 2 : Gelecek yıllarda kayıt yaptıran öğrenci sayısının artması düşüncesiyle,
Üniversitemiz öğrenci sayısının buna paralel olarak artması ve spor yapan öğrencilerin bu
günkü sayıdan fazla olması düşüncesi varsayıldığında belirli bir artış hedeflenmiştir.
Stratejiler :
1. Fakülte ve Yüksekokullarla iletişimin sağlanması.
2. Sportif faaliyetlerine öğrencilerin katılımın sayısını artırmak.
Gelecek Yıllara Göre Tahmini Spor Yapan Kişi Sayısı :
YILLAR
Mevcut Durum
2013
2014
2015
2016
2017
3700
4100
4500
4900
5300
( 2012 )
Spor Hizmetleri
TOPLAM
3300

SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 4 : Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde bulunan Sosyal
Hizmetler Şube Müdürlüğü öğrenci, idari ve akademik personelinin sağlıklı, doğru,
kaliteli ve ekonomik olarak beslenmelerine katkıda bulunmak ile birlikte beslenme
ile ilgili sorunlarına çözüm getirmektir.
Hedef 1 : Bu hizmeti verirken öğrencilerin talepleri doğrultusunda istekler göz önüne
alınarak daha iyi bir hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam etmektedir.
Hedef 2 : Öğrencilerle fikir işbirliği yaparak ne yemek istedikleri, nasıl bir ortam
görmek istedikleri, memnuniyetlerini ölçmek için anket çalışmaları yapılarak,
öğrenci taleplerinin dikkate alınmasını sağlamak.
Stratejiler :
Kampüs içinde günün
hedeflenmektedir.
koşullarına
uygun
yeni
yemekhanelerin
açılması
2009 yılı yemek sayısı 326.720 öğündür.
2010 yılı yemek sayısı 262.694 öğündür.
2011 yılı yemek sayısı 246.489 öğündür.
2012-2013 yılı yemek sayısı için 320.000 öğün ihale çıkılmıştır.
Bu sayının elde edilmesindeki etken öncelikle 2009 yılı yemek sayısıdır. Bununla
birlikte değerlendirildiğinde 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci sayısı 28.147
olduğunda yeni açılması planlanan okullarımızla ve yeni programlarla birlikte her yıl
%10 oranında öğrenci artışı tahmin edilmiştir.
Ayrıca 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında yemek bursu verilecek öğrenci sayısının 400
‘den 500’e çıkarılması düşünülmüştür.
Bunun yanında firmanın verdiği yemek hizmetindeki kalitenin artırılması halinde
sayıların artacağı tahmin edilerek mevcut durum itibariyle 320.000 öğün sayısına
ulaşılmıştır.
Gerçekleşmesi Düşünülen Artış İle Tahmini Öğün Sayıları :
Mevcut
Durum
( 2012-2013 )
2013-2014
YILI
2014-2015
YILI
2015-2016
YILI
2016-2017 YILI
2017 -2018
YILI
320.000
352.000
387.000
425.000
467.000
513.000

SATINALMA VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AMAÇ 5 : Başkanlığımız bütçesinden genel yönetim hizmetleri olarak; öğrencilere
hizmet veren tüm idari birimlerde çalışmanın gerektirdiği her türlü mal ve
hizmetler satın alınmasını sağlamaktır.
Hedef 1 : Ürün hizmet açısından maliyetleri düşürmek ve kaliteyi sürekli hale
getirmek.
Hedef 2 : Tedarik zinciri stratejisi ile mal, ürün ve hizmet temininde sürelerin
hesaplanarak,en uygun kalitede ve fiyata mal ve hizmet almak, elektronik Kamu
satın alma sistemine entegre olmak.
Stratejiler :
1. Malzeme ve ihtiyaç planlama Ünitesinin daha etkin bir şekilde kullanılmasını
sağlamak.
MALİYETLENDİRME
AMAÇ 1
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
Mevcut
Durum
(2012)
Planın
1.Yılı
(2013)
Planın
2.Yılı
(2014)
Planın
3.Yılı
(2015)
Planın
4.Yılı
(2016)
Planın
5.Yılı
(2017)
1.231.000
1.354.100
1.484.510
1.638.461
1.802.307
1.982.537
8.266.915
299.000
328.900
361.790
397.969
437.765
481.542
2.007.966
2.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
60.000
10.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
70.000
00-Başkanlığımız
Genel Yönetim
Hizmetleri
32 kişi 657 4/A
kadrolu personel
19 kişi 657 4/C
geçici personel
32 kişi 657 4/A
kadrolu personel
19 kişi 657 4/C
geçici personel
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
Hizmet Alımları
Mevcut
Durum
(2012)
Planın
1.Yılı
(2013)
Planın
2.Yılı
(2014)
Planın
3.Yılı
(2015)
Planın
4.Yılı
(2016)
Planın
5.Yılı
(2017)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
1.550.000
1.650.000
1.750.000
1.855.000
1.966.000
2.085.000
MALİYETLENDİRME
Mevcut
Durum
(2012)
Planın
1.Yılı
(2013)
Planın
2.Yılı
(2014)
Planın
3.Yılı
(2015)
Planın
4.Yılı
(2016)
Planın
5.Yılı
(2017)
MALİYETLENDİRME
AMAÇ 2
AMAÇ 3
TOPLAM
03-Beslenme
Hizmetleri
9.306.000
TOPLAM
05-Sağlık
Hizmetleri
Tedavi ve Cenaze Giderleri
50.000
Mevcut
Durum
(2012)
MALİYETLENDİRME
AMAÇ 4
TOPLAM
10.000
Planın
1.Yılı
(2013)
11.000
Planın
2.Yılı
(2014)
12.000
Planın
3.Yılı
(2015)
13.000
Planın
4.Yılı
(2016)
14.000
Planın
5.Yılı
(2017)
65.000
TOPLAM
06-Kültür ve
Spor Hizmetleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
175.000
185.000
196.000
207.000
220.000
233.000
1.041.000
Yolluklar
25.000
27.000
29.000
31.000
33.000
35.000
155.000
Hizmet Alımları
75.000
110.000
117.000
124.000
132.000
140.000
623.000
125.000
131.000
139.000
147.000
156.000
165.000
738.000
85.000
90.000
95.000
100.000
106.000
112.500
503.500
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
MALİYETLENDİRME
AMAÇ 5
Personel Giderleri
07-Diğer
Giderler
25 kişi, 657 4/A
kadrolu personel
1 kişi 657 4/B
sözleşmeli
personel
250 kısmi zamanlı
çalışan
Mevcut
Durum
(2012)
Planın
1.Yılı
(2013)
Planın
2.Yılı
(2014)
Planın
3.Yılı
(2015)
Planın
4.Yılı
(2016)
Planın
5.Yılı
(2017)
1.163.000
1.257.000
1.389.000
1.512.000
1.655.000
1.789.000
TOPLAM
7.602.000
Kaynak Tablosu :
KAYNAKLAR
Hazine Yardımı
Öz Gelir ( Birinci Öğretim )
Döner Sermaye
Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi
İkinci Öğretim (Öz Gelir-SKS Payı )
Planın
1. Yılı
(2013)
1.705.000
5.160.000
Planın
2. Yılı
(2014)
1.875.300
5.418.000
Planın
3. Yılı
(2015)
2.062.430
5.688.900
Planın
4. Yılı
(2016)
2.268.072
5.973.300
Planın
5. Yılı
(2017)
2.494.079
6.272.000
763.000
800.000
840.000
882.000
926.000
7.628.000
8.093.300
8.591.330
9.123.372
9.692.079
Yaz Okulu
Kira Geliri
Bağış ve Yardımlar
Dış Kaynaklar (AB, TÜBİTAK vb.)
Diğer (Kaynak Belirtilecek)
TOPLAM
Tablo 1: Maliyetlendirme Tablosu
MALİYETLENDİRME
Hedef
5.8
Öğrencilere sunulan
beslenme, sağlık,
kültür, spor ve
sosyal hizmetleri
iyileştirmek
Mevcut
Durum
( 2012 )
Planın 1.
Yılı
( 2013 )
Planın 2.
Yılı
( 2014 )
Planın 3.
Yılı
( 2015)
Planın 4.
Yılı
( 2016)
Planın 5.
Yılı
( 2017)
TOPLAM
5.539.600
6.002.000
6.493.600
7.002.030
7.570.172
8.150.879
35.218.681
Tablo 2: Kaynak Tablosu
KAYNAKLAR
Genel Bütçe
Özel Bütçe
Yerel Yönetimler
Sosyal Güvenlik
Kurumları
Bütçe Dışı Fonlar
Döner Sermaye
Vakıf ve Dernekler
Dış Kaynaklar
( 1. ve 2. Öğretim )
TOPLAM
Planın 1. Yılı Planın 2. Yılı Planın 3. Yılı
( 2013 )
( 2014 )
( 2015 )
1.705.000
1.875.300
2.062.430
Planın 4. Yılı
( 2016 )
2.268.072
Planın 5. Yılı
( 2017 )
2.494.079
4.297.000
4.618.300
4.939.600
5.302.100
5.656.800
6.002.000
6.493.600
7.002.030
7.570.172
8.150.879
İZLEME ve DEĞERLENDİRME
Daire Başkanlığımız; öğrencilerin sağlık, sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılayan
bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda
uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.
Bu bağlamda, Üniversitemiz Kampüslerinin dağınık olması nedeniyle birimimiz tarafından
düzenlenen kültürel ve sportif faaliyetlerde yeterince hizmet verilememektedir. Yapılan
etkinliklerde tüm kampüslerden, merkez kampüse ulaşımın sağlanması maliyetinin yüksek
olması nedeniyle, tüm öğrencilerimiz bu tür olanaklardan faydalanamamaktadır.
Sonuç olarak, ihtiyaç duyulan ulaşım, teknik-donanım, mekan ve en önemlisi personel
yetersizliği gibi ihtiyaçların giderilmesi halinde, dairemizce ekip ve takım ruhu ile yapılan
faaliyetlerin, Üniversitemiz öğrenci ve personeline gerekli tüm hizmetlerini en üst seviyede
sunabilecektir.

similar documents