Kas interesants skolas muzejā

Report
Senču mantojumu godā cel!
Kas interesants skolas muzejā?
Muzeja ekspozīcijā skatāma Īslīces skolas
attīstības vēsture pa noteiktiem laika
posmiem, absolventu foto un viņu darbi,
apbalvojumi, dažādi fotomateriāli,
etnogrāfiskie priekšmeti.
Daži atmiņu mirkļi
1887. – 1918.
• 1887. gada oktobra nogalē darbu sāka Bornsmindes (tagadējā
Īslīces skola). Mācības notika no 1. oktobra līdz 15. aprīlim.
• 1894. gada 5. martā pagasta valdes vietniekiem nobalsojot 6 :
6, pagasta vecākais nolemj – tinte pērkama uz pagasta rēķina.
1914. gads
1919. – 1940. gads
• Pirms iestāšanās skolā katram bērnam bija jāprot rakstīt un
lasīt, kā arī jāzina Bībeles baušļi. To visu pārklaušināja
mācītājs.
• 1927. gadā pagasta valde nolēma vecākiem, kuru bērni
neapmeklēja skolu, piemērot 1 Ls naudas sodu, nākamajā
gadā – 50 santīmus par katru nokavētu dienu, bet tos, kas
nemaz nesūta skolā, ar 10 Ls katru.
Vecākā grāmata skolas muzejā – Bībele.
1941. – 1945.
• Latviešu valodas skolotāja Milda Lauva ierosināja katru
latviešu valodas stundu sākt ar tautas dziesmu, kuru noskaita
dežurants.
• 1945. gadā bija pārbaudījumi 4., 5., 6. un 7. klasei.
4. klase: latviešu valoda - rakstos,
latviešu valodā – vārdos,
aritmētikā – rakstos,
krievu valodā,
ģeogrāfijā.
1946. – 1990.
• Republikas Nopelniem bagātās skolotājas Lūcijas Jenkevicas
jaunie naturālisti izaudzēja jaunu trušu šķirni, kas deva ne tikai
gaļu, bet arī vilnu.
• Skolas muzeja veidošanu iesāka vēstures skolotāji Alfrēds
Bērziņš, pabeidza – Gunārs Čonka.
Maskavas Tautsaimniecības
sasniegumu izstādes
diploms
1991. - ...
•
•
•
•
1998. gadā Īslīces vidusskolā sāk mācīties pirmā 10. klase.
Skolā tiek ierīkots melodiskais zvans.
2000. gadā atklāj jauno sporta zāli.
2005. gadā atjauno Īslīces skolas muzeju jaunajā skolas
korpusā.
Projektu nedēļu darbs –
“Skolēnu formas”
Sporta zāles atklāšana
2000. gadā
Vismaz reizi gadā katra klase apmeklē skolas
muzeju. Īpaši svarīgi tas ir 1. un 10. klasei.
Muzejā bieži strādā skolēni projektu nedēļā –
vāc, apkopo, sistematizē un noformē dažādus
materiālus. Notiek arī mācību stundas. Par
etnogrāfiskajiem priekšmetiem ir izveidota
skaidrojošā vārdnīca.
Teodors Karaša
• Mūsu skolas absolventa Teodora Karašas
gleznas ir gandrīz katrā mājā.
Vērtīgas vēstures liecības, kā arī rokdarbus
nodevusi, absolvente, bijusī mūsu skolas
skolotāja Marta Līcīte (Tumbile). Viņa
uzrakstījusi arī interesantu savas dzimtas
vēsturi.
Netālu no skolas ir dzejnieka Ziedoņa Purva
dzimtas mājas. Viņš arī ir mūsējais.
• Viss skaistais nāk no dabas. Esam pētījuši
pagasta dižākos kokus, upes, dzīvnieku valsti.
• Vai zināt, ka Īslīces pagastā ir sastopams
Sarkanajā grāmatā ierakstītais sarkanvēdera
ugunskrupis?
Cilvēks, kurš mīl dabu un bērnus, nevar būt slikts.
Varbūt tāpēc uz vecās skolas skursteņa šogad stārķi
vij ligzdu. Varbūt tas ir par godu mūsu skolas
pirmajam ilggadējam pārzinim Andrejam
Neilandam. Varbūt tāpēc, ka skola ir jau
nosvinējusi savu 125. dzimšanas dienu?

similar documents