RNP_e-parvaldnieks_20-11-2013

Report
SIA «Rīgas namu
pārvaldnieks»
pašapkalpošanās vortāls
www.e-parvaldnieks.lv
www.e-parvaldnieks.lv
Vēsturiskā situācija:
Pēc RNP izveides uzņēmums turpina piedāvāt klientiem
www.raditaji.lv bezmaksas servisu ūdens skaitītāju rādījumu
nodošanai
Pretēji līgumā noteiktajam 2012. gada sākumā www.raditaji.lv
vienpusēji ievieš RNP klientiem maksu par pakalpojumu
RNP nolemj nodrošināt bezmaksas servisu saviem klientiem
arī turpmāk
Tiek pieņemts lēmums par pašapkalpošanās vortāla
www.e-parvaldnieks.lv izveidi
www.e-parvaldnieks.lv tiek izveidots mazāk kā 1 mēneša laikā
www.e-parvaldnieks.lv
Situācijas apraksts:
Plaši izplatīta ūdens skaitītāju rādījumu nodošana rakstveidā
uz lapiņām
Rēķinu saņemšana tikai papīra formātā
Jautājumu risināšana klātienē, rindas klientu apkalpošanas
nodaļās
Nepietiekama komunikācija ar klientiem
Ārēji maksas pakalpojumi pēc www.raditaji.lv maksas
ieviešanas par pakalpojumiem
www.e-parvaldnieks.lv
www.e-parvaldnieks.lv:
Izveidots 2012. gada aprīlī
Pirmajos darbības mēnešos vortālu www.e-parvaldnieks.lv
sāk izmantot aptuveni 20000 klientu, kuri iepriekš izmantoja
www.raditaji.lv
Pašapkalpošanās vortāls pieejams tikai RNP klientiem
Bezmaksas serviss ne vien ūdens skaitītāju rādījumu
iesniegšanai, bet arī elektronisku rēķinu saņemšanai,
maksājumu veikšanai, Tāmju un Pārskatu saņemšanai, kā arī
komunikācijai ar RNP
www.e-parvaldnieks.lv
www.e-parvaldnieks.lv
Būtiskākās izmaiņas:
Ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana elektroniski
Rēķinu saņemšana elektroniski, atsakoties no drukātiem
rēķiniem
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas Tāmju
un Pārskatu pieejamība elektroniskā formā
Aktuālās informācijas par izmaiņām normatīvajos aktos u.c.
jaunumiem saņemšana klienta profilā un e-pastā
www.e-parvaldnieks.lv
www.e-parvaldnieks.lv
Viegli pārskatāma
saziņas vēsture ar RNP
Pārskatāma
maksājumu dinamika
Saņemto rēķinu arhīvs
www.e-parvaldnieks.lv
Ieguvumi:
Klientu laika ekonomija
Samazināts datu apstrādes laiks un izmaksas
Elektroniska datu apstrāde, iespēja datu analīzei
Vienota datu struktūra un uzglabāšana
Iespēja paplašināt e-pakalpojumu klāstu
www.e-parvaldnieks.lv
Attīstība:
Maksājumu sasaiste ar www.e-parvaldnieks.lv – klienta konta
rēķina statusa pieejamība
Autorizācija vortālā ne tikai www.e-parvaldnieks.lv, bet arī ar
internetbankas starpniecību
Mājas lietas pilnīgs saturs elektroniskā formā
Lēmumu pieņemšana par mājas pārvaldīšanu elektroniskā
vidē
PALDIES

similar documents